3D printmarkt

Covid-19 raakt 3D printerfabrikanten midscheeps

Het covid-19 virus heeft danig huisgehouden bij de fabrikanten van 3D printers, zo blijkt uit de marktanalyse van Context. In het eerste kwartaal zijn de verkopen in de meeste segmenten fors ingezakt. De witte raaf in deze markt: 3D printers in het Professional segment, de prijsklasse tussen $2,5 en $20K. Context-analist Chris Connery is echter heel positief over de lange termijn vooruitzichten. Het herstel komt er absoluut.


3D printen staat sinds het covid-19 virus Europa bereikte meer dan ooit in de belangstelling. De fabrikanten van de hardware hebben hier echter niet van kunnen profiteren in het eerste kwartaal van 2020. “Leveringen in de Design en Industrial prijsklasse, goed voor hoge omzetten, zijn significant lager vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar”, zegt Chris Connery, VP of Global Research, die voor Context de AM-markt volgt.

Witte raaf in krimpende markt: verkopen Professional prijsklasse + 12%

Alle grote spelers voelen de impact

In de hoogste prijsklasse, Industrial (meer dan $100.000) zijn de leveringen met 30 procent ingezakt. Dat komt deels doordat klanten deze machines vaak tegen het einde van het kwartaal kopen. Toen waren in veel landen de lockdowns al effectief ingegaan. Ook zijn bedrijven in vrijwel alle industrietakken in die periode hun kapitaalsuitgaven drastisch gaan inperken. Volgens Context voelt bijna elke grote speler in de markt de effecten. Ook marktleiders zoals 3D Systems, Stratasys, EOS, UnionTech, HP en GE Additive zien de verkopen met dubbele cijfers afnemen in het eerste kwartaal. De uitzondering in dit segment zijn enkele spelers die systemen van meer dan $1 miljoen verkopen. Omdat deze verkooptrajecten een lange doorlooptijd kennen, meldden sommigen van deze spelers een toename.

Alle grote spelers in de AM-markt voelen de impact van de covid-19 pandemie, aldus Context. Op de foto de productie bij EOS in Duitsland.

Nog sterkere afname in Designklasse

In de prijsklasse hieronder, de Designklasse (tussen $20.000 en $100.000) is de impact van de Coronacrisis nog groter. Hier zijn de verkopen met niet minder dan 37% afgenomen. Klanten zijn vaak sierradenproducenten en tandtechnische bureaus, die direct ontwikkelingen hebben stopgezet.

Home printers groeien tegen trend in

Wie geprofiteerd heeft van de opkomst van het thuiswerken, zijn fabrikanten zoals Ultimaker en Formlabs. De fabrikanten die 3D printers bouwen in de klasse tussen $2,5 en $20.000, de Professional klasse. Dit segment doet het al een aantal jaren goed. Niet voor niets is Stratasys met de F serie opnieuw toegetreden tot dit segment. De verkopen in deze prijsklasse zijn gestegen met 12 procent (in heel 2019 groeide dit segment al met 17 procent). De fabrikanten zagen de groei nog extra toenemen doordat ook een aantal consumenten en hobbyisten in dit segment zijn gaan kopen, omdat de printers in de laagste prijsklasse heel moeilijk leverbaar waren. Verder profiteren deze fabrikanten van het thuiswerken door engineers. Context schrijft het succes van de Professional 3D printers niet alleen toe aan covid-19 effecten. Ook de investeringen van de fabrikanten, waardoor de hardware verbeterd is, dragen hieraan bij.

3D printmarkt heeft ook geprofiteerd van de toegenomen bewustwording van het publiek

Chris Connery, Context

DIY markt lijdt onder supply chain onderbreking

De markt voor de Personal 3D printers heeft fors geleden onder de covid-19 pandemie. De verkoop van voorgemonteerde units daalde met 38%; de verkoop van kits zelfs met 75%. Context schrijft dit laatste toe aan de problemen met de levering van relevante componenten, die vrijwel altijd uit China komen. Daar heeft een belangrijk deel van de productie in Q1 stilgelegen. Hoewel de productie weer op gang is gekomen en sterk opleeft, verwacht de analist dat deze markt nog wel even last houdt van de supply chain onderbreking. Tegelijkertijd is de vraag naar de DIY kits toegenomen en volgens Context momenteel booming. Dat komt met name doordat mensen in Europa en de VS tijdens de lockdowns op zoek zijn gegaan naar een nieuwe hobby en dat ze de lokale gemeenschap hebben willen helpen door bijvoorbeeld gezichtsbeschermers te 3D printen.  

Chris Connery van Context is bullish voor de langere termijn. Hij baseert zich onder andere op de bedragen die in nieuwkomers zoals Velo3D worden geïnvesteerd.

Herstel in laagste prijsklasse al explosief

De hamvraag is: gaat de aandacht die 3D printen de laatste maanden heeft gekregen voor een aantrekkende markt zorgen? Volgens Context verwachten veel fabrikanten in de hoogste prijsklassen in Q2 meer moeilijkheden dan in het eerste, omdat deze eindmarkten sterk geraakt worden door de naweeën van de pandemie. In de Personal klasse is er volgens Chris Connery sprake van een V-shape herstel: de productie is in mei en juni explosief toegenomen. De verwachting is dat de groei in het Professional segment doorzet. Voor de Industrial en Design segmenten wordt ook Q2 een lastig kwartaal. De vrees voor een opleving van het virus zal continu beslissingen blijven beïnvloeden. Fabrikanten verwachten in deze segmenten eerder een herstel in de tweede jaarhelft. Chris Connery vraagt zich daarbij af of de komst van de binder jetting systemen, zoals die van ExOne, Digital Metal en in de toekomst van andere spelers, gaat bijdragen aan het herstel.

Bullish voor de langere termijn

“Hoewel het een tijdje kan duren voordat de stijgingen zich voordoen, verwachten grote bedrijven een U-vormig herstel van de verkopen en wedden ze al op een toekomstige stijging van de vraag”, voegt Chris Connery eraan toe. “Investeringen in nieuwe bedrijven en nieuwe technologieën – zoals het private equity geld dat door het VELO3D wordt opgehaald – geven sterke aanwijzingen dat de vooruitzichten voor een post-pandemische groei op lange termijn bullish zijn. De 3D printmarkt heeft ook geprofiteerd van de toegenomen bewustwording van het publiek tijdens de crisis, aangezien bedrijven de flexibiliteit van de technologie hebben aangetoond door de productie snel om te stellen. Dit ondersteunt de verwachtingen dat op tijd de vraag sterk aantrekt, ongeacht wanneer het herstel op korte termijn plaatsvindt”.

Back to top button