3D printmarkt

3D Printer fabrikanten verschuiven focus van expansie naar winstgevendheid

Hogere omzetten dankzij inflatie en shift naar highend systemen

De AM-industrie heeft 2022 afgesloten met een dubbel gevoel. Dat is eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken uit de cijfers van Context, dat elk kwartaal de verkopen van 3D printers in kaart brengt. De dalende trend in het aantal verkochte eenheid heeft zich in het laatste kwartaal voortgezet. Printerfabrikanten verleggen hun focus van expansie naar winstgevendheid.


Voor 2023 verwachten Context groei met minder dan 10 procent.  De lange termijn vooruitzichten blijven echter goed, aldus de marktanalist. Dat is mede te danken aan de vraag naar grotere AM-systemen voor metaal, powderbed fusion systemen. Die hebben veel invloed op de cijfers van het segment Industrial, dat goed is voor 57% van alle omzet die fabrikanten met 3D printers boeken.

Daling aantal verkochte units; voor 2023 enkelcijferige groei verwacht

Industrial klasse (metaal en polymeer): 13% minder systemen verkocht, 7% meer omzet.

Minder maar wel duurdere metaalprinters

Dat dubbele gevoel dat je aan deze cijfers overhoudt, is dat er blijkbaar toepassingen zijn waarvoor de vraag naar volumeprinters voor metalen componenten toeneemt. Dat is positief. Er is een groeiende vraag naar groot formaat powderbed fusion systemen, meldt de marktonderzoeker. Het zijn met name bedrijven zoals SLM Solutions en Velo3D die hiervan profiteren. Andere Westerse en Chinese fabrikanten hebben volgens Chris Connery, hoofdanalist, verleden jaar minder systemen weten te verschepen. Na acht kwartalen continue groei sinds de coronadip daalde de verkopen van metaalprinters met 11%. Het totaal aantal afgeleverde AM systemen voor metaal groeide in 2022 nog licht met 5% op jaarbasis. Daar staat echter tegenover dat de omzet uit deze verkopen die de fabrikanten melden op jaarbasis is gestegen met 26%, aldus de cijfers van Context hoofd analist Chris Connery. En dat laatste percentage is te danken aan de gemiddelde prijsstijging van 23% per verkochte eenheid. Dit cijfer is niet helemaal toe te schrijven aan de inflatie; voor een belangrijk deel komt het door de levering van grotere systemen. En die zijn nu eenmaal duurder.

39% van alle Industrial 3D metaalprinters had vorig jaar bestemming China

China blijft grootste markt; VS zakken in

In de toelichting schrijft Connery dat de VS de markt is die de meeste zorgen baart, omdat verleden jaar het volume met 22% is afgenomen. Vergeet echter niet dat in de VS in 2021 een enorme golf aan investeringen in additive manufacturing is geweest gedreven vanuit de ruimtevaartindustrie. Blijkbaar is de capaciteit daar nu goed ingevuld. China blijft de grootste markt voor metaalprinten, ondanks een volumedaling met 5%. Echter: 39% van alle metaalprinters die verscheept werden verleden jaar had bestemming China. Aan de polymeerkant is het beeld eigenlijk niet anders. Het aantal geleverde systemen is gedaald met 10%. Opvallende groeier is de verkoop van 3D printers voor keramische materialen. Daarvan werden er 34% meer verkocht, met dank aan partijen zoals 3DCeram, Carimo, Lithoz, nano Dimension (na de overname van Admatec) en XJet.

Stratasys ziet leveringen in prijsklasse tot $100.00 met 28% groeien

Origin One
Stratasys blijft marktleider in de kunststof 3D printers, zoals de SAF (foto).


Lichtpuntje: 20% groei in middenprijssegment

Chris Connery heeft in de cijferbrij ook een lichtpunt gevonden: de leveringen van 3D printers in de prijsklasse van $20.000 tot $100.000 is in het 4e kwartaal met 20% gestegen. De meeste van deze groei is organisch. Stratasys bleef met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken en verscheepte 28% van alle printers in deze prijsklasse, maar Formlabs maakte een opmerkelijke entree in de klasse met zijn verbeterde Fuse SLS-lijn en steeg naar de nummer twee positie. Andere nieuwe systemen die de categorie hielpen groeien waren het Origin-platform van Stratasys en de uitbreiding van het DLP-fotopolymerisatieplatform van UnionTech, evenals producten van Sinterit, Roboze, Xact Metal en de Desktop Metal-lijn. Gevestigde bedrijven die verder gaan dan hun oorspronkelijke of kerntechnologie door oplossingen voor andere materialen aan te bieden of andere processen te gebruiken, hebben de expansie van de 3D-printermarkt keer op keer gestimuleerd en hebben bijna altijd geleid tot duurzame groei.

Ultimaker en Makerbot leveren in

De prijsklasse de dan volgt, Professional ($2.500 – $20.000) zag de leveringen in het 4e kwartaal met 12% afnemen (vergeleken met Q4 2021). UltiMaker, de marktleider in deze klasse, zag een jaar-op-jaar afname met -26% daling in aantallen 3D printers (waarbij de MakerBot producten die in deze prijsklasse vallen worden gecombineerd met de Ultimaker producten). Het fusieconcern heeft volgens Chris Connery wel een eerste succes geboekt met de nieuwe producten. Van de top-5 leveranciers presteerde Raise3D het beste in het vierde kwartaal, met +32% meer printers op jaarbasis. Systemen die gebruik maken van LCD-gebaseerde fotopolymerisatietechnieken, zoals de LSPc-technologie van Nexa3D, waren de winnaars van het jaar: in 2022 werden +7% meer machines verscheept dan in 2021.

Vooruitzichten: winst maken

Chris Connery verwacht dat de omzetgroei in 2023 opnieuw hoger zal zijn dan de eventuele groei van het aantal verkochte systemen. “Het ziet ernaar uit dat de inflatie de prijzen nog verder zal opdrijven en de beweging naar hoogwaardiger metaal poederbed machines lijkt nog niet ten einde.” Het vooruitzicht van een lage tot gemiddelde groei van het aantal eenheden geldt voor alle belangrijke prijsklassen, waarbij industriële printers het het beste zullen doen (de verwachting is dat het aantal leveringen met 7% zal toenemen en de inkomsten met 19%). Hoewel 2023 een uitdaging zal zijn, is er nog steeds een dynamiek op langere termijn: in veel sectoren wordt 3D-printen nog steeds beschouwd als een levensvatbare manier om de productie te lokaliseren en zo toekomstige problemen met de toeleveringsketen te beperken. Bijgevolg wordt voor de belangrijkste industriële printermarkt voor de komende vijf jaar een CAGR van +28% in systeeminkomsten voorspeld.

.

Back to top button