3D printmarkt

HP-studie: covid-19 versnelt acceptatie digital manufacturing

Driekwart van het C-level management van maakbedrijven wereldwijd zegt dat additive manufacturing hun productie meer agile maakt. Liefst 85 procent is de komende twaalf maanden van plan om te investeren in 3D printen. Deze cijfers komen uit een onderzoek van HP. Het Amerikaanse concern heeft het HP Digital Manufacturing Trend Report bekend gemaakt tijdens de Innovation Summit.


Enrique Lores, President en CEO van HP Inc. zegt in een toelichting dat de covid-19 pandemie de acceptatie van nieuwe technologieën en de digitalisering versnelt, op alle vlakken van de samenleving. Ook in de verdienmodellen van bedrijven. “De pandemie is een belangrijk moment geweest voor 3D printen omdat we de waarde ervan hebben kunnen demonstreren.” Daarnaast ziet hij dat er vanuit een geopolitiek perspectief veranderingen ontstaan in de manier waarop producten worden gemaakt en gedistribueerd. Liefst 99 procent van de bedrijven ziet digital manufacturing als middel voor economische groei.

Additive manufacturing en digitalisering oplossing om supply chains veerkrachtiger te maken

Meer lokaal produceren

“Allereerst zien we de behoefte om supply chains meer veerkrachtiger te maken. Dat betekent dat we dichter bij de eindgebruiker moeten zijn. Dus moeten we meer goederen lokaal gaan produceren”, zegt Enrique Lores. Hij bestempelt dit als een grote verandering ten opzichte van de globalisering van de voorbije decennia. De waarde van lokale productie is tijdens de eerste maanden van de pandemie volop aangetoond. HP en de partners hebben wereldwijd meer dan 4 miljoen producten 3D geprint voor ziekenhuizen en zorgverleners. De tweede verandering die hij ziet is dat de vraag naar gepersonaliseerde producten gaat toenemen, mede gedreven door de mogelijkheid van Industry of Things, sensoren en data. Een van de uitkomsten van het HP Digital Manufacturing Trends Report is dan ook dat bedrijven onderzoeken hoe ze hun supply chains kunnen versterken via 3D printen.

Versneller van innovatie

Ramon Pastor, directeur HP 3D Printing & Digital Manufacturing, ziet bovendien de visie op 3D printen veranderen. Hij merkt dat de bedrijven de technologie niet langer willen inzetten om kosten te verlagen en sneller naar de markt te kunnen met producten, maar omdat ze hierin een concurrentievoordeel zien. “Ze zien er een concurrentievoordeel in dat de innovatie voor klanten versnelt.” Ramon Pastor maakt overigens tijdens het online event bekent dat sinds de introductie van de HP MJF printtechnologie er inmiddels meer dan 50 miljoen producten geprint zijn.

Betekenis voor duurzaamheid

HP heeft samen met de partners in het digital manufacturing netwerk meer dan 4 miljoen covid-19 gerelateerde producten geprint.

HP heeft het onderzoek in augustus laten uitvoeren onder 2175 beslissers bij 3D print en digitale maakbedrijven op drie continenten, Noord-Amerika, Europa en Azië. 88 procent van de deelnemers vindt dat de overheden een rol moeten spelen in het creëren van duurzame ecosystemen door investeren in 3D printen te beloven. De overgrote meerderheid ziet additive manufacturing namelijk als een oplossing voor het verminderen van afvalstromen en het opzetten van een circulaire economie. Opvallend punt: het gebrek aan gekwalificeerde vakmensen is de grootste belemmering voor bedrijven om in additive manufacturing te stappen.

Back to top button