Top story

AM for Production moet maakindustrie aanzetten tot additive manufacturing

Mikrocentrum lanceert nieuw AM-event in 2023

Mikrocentrum start een nieuw AM-event: AM for Production. Het wordt de jaarlijkse ontmoetingsplek voor de maakindustrie met het volledige AM-ecosysteem. “De mogelijkheden van additive manufacturing zijn enorm. Het op grote schaal toepassen van de techniek is dichterbij dan veel mensen denken. We moeten zorgen dat we niet achter raken op internationale concurrenten”, zegt programmamanager Bart Kooijmans. AM for Production moet maakbedrijven aanzetten de technologie te gaan gebruiken.


De ontwikkelingen op het vlak van additive manufacturing gaan snel. Zowel qua technologie, materialen als kwaliteitscontrole alsook de toepassingen zijn er flinke stappen gezet. Duurzaamheid en vooral het terugdringen van materiaalverspilling geven 3D printen een extra impuls. De groeivooruitzichten voor additive manufacturing zijn goed. “Het op grote schaal toepassen van de techniek is dichterbij dan veel mensen denken”, meent Bart Kooijmans.

Grootschalige toepassing additive manufacturing dichterbij dan menigeen denkt

Kennisdelen is een van de wezenlijke elementen van AM for Production.

Industrie demonstreert toepasbaarheid AM

Daarom lanceert Mikrocentrum op 29 en 30 maart 2023 AM for Production. Samen met de vele partijen uit de AM-markt brengt het event additive manufacturing naar de hightech- en maakproductie. AM for Production biedt een uitgebreid programma aan met exposanten, excursies, lezingen en netwerkmogelijkheden. Bedrijven en experts uit het vakgebied delen er de nieuwste kennis met bezoekers en de industrie demonstreert er de toepasbaarheid van de technologie. Ook vinden er lezingen plaats door boegbeelden in het vakgebied. Daarnaast zijn er brancheverenigingen aanwezig, zoals Flam3D, en onderwijsinstellingen die een connectie hebben met het vakgebied. “Softwareontwikkelaars, machinebouwers, service providers, toeleveranciers van randapparatuur en grondstoffen: We brengen alle relevante partijen uit het gehele Benelux-ecosysteem bijeen”, gaat Kooijmans verder. “Zo krijgen toepassers een totaaloverzicht van wat er nodig is voor een succesvolle introductie van deze technologie naast hun bestaande lijnen. Door dit evenement te organiseren, zetten we de sector op de kaart.”

Voorkom dat we internationaal achterop raken

Integratie in bestaande productieketens

In het programma wordt ruim aandacht besteed aan de integratie van additive manufacturing in bestaande productieketens. De combinatie van de nieuwe techniek met conventionele productietechnieken stelt fabrikanten in staat sneller tot een beter eindproduct te komen met minder verspilling. Bart Kooijmans: “AM is klaar om in de bestaande fabriek infrastructuren geïntegreerd te worden. Bovendien zijn sommige hedendaagse productdesigns überhaupt alleen nog maar met AM te vervaardigen. We moeten zorgen dat we niet achter raken op internationale concurrenten.”

Fabrieken van de toekomst

Een heel nieuw onderdeel van AM for Production zijn de excursies. Bezoekers kunnen tijdens het event een bezoek brengen aan een van de fabrieken van de toekomst in Nederland. Met pendelbussen worden bezoekers naar onder meer de Brainport Industries Campus (BIC) Eindhoven gebracht, waar AM in een praktijkomgeving gedemonstreerd wordt.

AM-ecosysteem een boost geven

Kooijmans hoopt met de beurs het gehele AM-ecosysteem een boost te geven. “Ik ben er van overtuigd dat AM bij de toekomst hoort en dat veel bezoekers uiteindelijk zullen overwegen om de technologie in te zetten. Over vijf jaar kunnen we dan zeggen dat we met AM for Production de eerste stappen hebben gezet om een doorbraak in de productieketen te realiseren.”

AM for Production vindt op 29 en 30 maart plaats in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch.

Back to top button