3D printservice

Vlaamse en Nederlandse 3D printsector produceert half miljoen stukken voor Covid-19 bestrijding

Nederlandse en Vlaamse 3D printbedrijven hebben tot nog toe al meer dan een half miljoen onderdelen en producten 3D geprint die direct verband houden met de Covid-19 pandemie. Het gaat niet alleen om gezichtsmaskers, headbands voor chirurgische maskers en andere producten voor de zorg. De 3D printbedrijven slagen er ook goed in om tekorten aan onderdelen in onder andere de machinebouw op te vullen. Een en ander blijkt uit een rondvraag door Flam3D.


De branchevereniging voor de Vlaamse en Nederlandse 3D printsector heeft vorige week een onderzoek gehouden onder de leden, die daarna ook persoonlijk zijn benaderd. Het ging met name om de vraag hoe de sector zich inzet in de Coronacrisis en de impact ervan. Die laatste vraag wordt in één opzicht positief beantwoord. “De printers staan roodgloeiend”, laat Trideus weten. Trideus is een van de grotere verkopers van 3D printers en materialen in de Benelux. Het noteert de laatste weken een verdubbeling van het materiaalverbruik door klanten. 

Lokale productie voor lokale vraag 

Uit de rondvraag van Flam3D blijkt dat er meer dan een half miljoen 3D-geprinte stukken in de strijd tegen het Coronavirus zijn geleverd. Dat komt boven op de levering van normale stukken. Meestal ging het dan om gezichtsmaskers, onderdelen van mondmaskers en deuropeners. Al dat printwerk gebeurde meestal erg lokaal, vaak ook door kleinere bedrijven, die rechtstreeks toeleverden aan het ziekenhuis of de zorginstelling om de hoek. Zo laat OMD 3D weten: “In totaal werden op één week tijd ongeveer 5.320 onderdelen in 3D geprint in de strijd tegen COVID-19.” 

Sector krijgt ook klappen Hoewel de 3D printsector volop actief is een bijdrage te leveren in deze crisis, kan de branche de negatieve impact niet helemaal ontlopen, merkt Kris Binon, directeur van Flam3D. “Het zijn niet alleen positieve geluiden die we horen. Bedrijven worden ook geconfronteerd met orders die klanten annuleren en innovatieprojecten die on hold worden gezet. Het is niet allemaal happy happy in de branche momenteel.” Kris Binon hoopt dat de huidige crisis op termijn een positieve impact op de sector kan krijgen. “Het potentieel van 3D printen wordt nog niet half benut op dit moment.” Dat komt deels door gebrek aan kennis van 3D printen, deels doordat met name de regelgeving rond certificering knelt. Flam3D is momenteel zowel in België als Nederland volop bezig om betrokken ministeries te overtuigen van de kansen die hier liggen. “Op lange termijn zou het goed zijn als overheden 3D printen aanmerken als een strategische capaciteit.” Dan kan bij een volgende crisis sneller worden geschakeld. 

3D printnetwerk levert capaciteit 

Er wordt nogal eens opgemerkt dat 3D printen onvoldoende productiecapaciteit oplevert. Flam3D zegt op basis van de ervaringen van de leden dat dit punt niet onderschat mag worden. QDP in Duiven heeft in samenwerking met het Carbon hoofdbanden voor gezichtsmaskers geprint. Het netwerk dat Carbon heeft opgezet, produceert 18.000 stuks per week.  ZiggZagg, een van de AM-bedrijven met de meeste HP  3D printers in Europa, 3D print naast honderden luchtventielen voor de Decathlon-maskers en 18.000 hoofdbanden voor chirurgische maskers ook nog wekelijks 3.000 maskers. Grote AM bedrijven als Materialise en HP 3D printen meerdere tienduizenden stuks per week. Ook de Vrije Universiteit Brussel meldt sinds 4 april iedere dag enkele honderden extra onderdelen te leveren aan verschillende ziekenhuizen. Het voordeel is dat onderzoeksinstellingen soms snel kunnen schakelen tussen verschillende technologieën om zo de productie verder op te drijven – bijvoorbeeld door het 3D-printen van mallen. 

Materialise 3D print de onderdelen voor dit NIP-beademingsmasker.

Tekorten in de industrie snel aanvullen 

Naast het 3D printen van medische onderdelen, pakt de sector ook de rol op als leverancier van industriële onderdelen waar een tekort aan dreigt doordat wereldwijd aanvoerketens zijn onderbroken. Hulotech verzorgde een levering van speciale tandwielen voor een productiebedrijf binnen de 24 uur, in het weekend. De toeleverancier van het originele onderdeel zit in Italië en kon niet onmiddellijk leveren. Reverse engineeren en 3D-printen waren hier de aangewezen oplossing. Er zijn meer van deze voorbeelden.  

Werk aan de winkel: kwaliteitsstandaarden 

Tegelijk erkent de sector dat vraag en aanbod elkaar vaak nog helemaal niet kennen. De mogelijkheden van 3D printen zijn bij veel partijen nog steeds onbekend. Ook bestaat er nog twijfel over de inzetbaarheid en de prijs van de technologie. Waar er zeker nog werk aan de winkel is, zo merken de bedrijven zelf ook op, is het opstellen van internationale (kwaliteits-)standaarden.  Deze ontbreken vaak en bedrijven met de nodige medische certificering zijn niet dik bezaaid. De sector beseft al jaren dat dit een verdere doorbraak in de weg staat – niet verwonderlijk dus dat hierop versneld wordt ingezet.

 

Back to top button