3D printmarktTechnology

IAM3D de nieuwe belangenbehartiger voor 3D printen in de Benelux

IAM3D wordt vanaf januari 2024 de nieuwe belangenbehartiger voor de 3D print en AM-sector in de Benelux. Dat is het resultaat van een initiatief van de stuurgroep Flam3D om het netwerkaspect niet verloren te laten gaan.


“Er was en is nog steeds behoefte aan een overlegplatform voor 3D printen in de Benelux. Flam3D was dit neutrale platform. Met IAM3D kunnen we de netwerkfunctie voortzetten en de kennis van 3D printen en additive manufacturing verder verspreiden, het gebruik ervan stimuleren én de regio internationaal op de kaart zetten”, zegt Philippe Reinders Folmer, stuurgroepvoorzitter van Flam3D en van de nieuwe organisatie.

IAM3D zet netwerkfunctie van Flam3D voort

De goed bezochte netwerkactiviteiten van Flam3D worden voortgezet door de nieuwe vzw IAM3D.


Netwerkfunctie blijft overeind

Zoals enkele maanden geleden bekend werd, is Flam3D per 31 december 2023 opgehouden te bestaan. Dat komt doordat de subsidie voor de koepelorganisatie waarin het is ondergebracht, is weggevallen. In eerste instantie zijn de activiteiten die Flam3D uitvoerde voor het 3DOP-project, een groot Europees onderzoeksproject, ondergebracht bij Mikrocentrum en Sirris. Op initiatief van de stuurgroep is daarna verder gezocht naar een mogelijkheid om de netwerkfunctie in een nieuwe, afgeslankte vorm voort te zetten. Het zou immers zonde zijn om het netwerk, zo’n 125 bedrijven en onderwijsinstellingen in Nederland en België, te laten verdwijnen. “Als we dat later opnieuw moeten opbouwen, kost dat jaren”, aldus de stuurgroepvoorzitter.


Kennis en gebruik AM vergroten

IAM3D wordt een Belgische vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die als doel heeft de kennis en het gebruik van additive manufacturing in de Benelux te vergroten. IAM3D gaat in de breedste betekenis van het woord de belangen van alle partijen in de Benelux die bezig zijn met 3D printen behartigen. Dat kan op technisch vlak zijn, maar ook op economisch, sociaal, juridisch en maatschappelijk gebied. Dit zal gebeuren via onder andere netwerkbijeenkomsten, advisering, bijscholing, informatie verstrekken, de belangen behartigen bij overheden en publieke instellingen én de sector zo goed als mogelijk op de Europese kaart te plaatsen. “Zo gaat,  vertrekkende vanuit het ledenbestand van Flam3D, het verbindende en netwerk-aspect van Flam3D niet volledig verloren”, zegt Philippe Reinders Folmer.

VLAMEF heeft de meeste affiniteit met 3D printen in Vlaanderen en wij verwachten dat er een kruisbestuiving zal ontstaan

John Spronck, VLAMEF-voorzitter


Kruisbestuiving met mkb-metaal

Organisatorisch worden de taken voor de nieuwe IAM3D uitgevoerd door B-Mas, een organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van beroepsverenigingen en sociale fondsen. B-MAS verzorgt onder andere ook de ondersteuning voor VLAMEF, de Vlaamse federatie die de belangen van het kleine en middelgrote metaalbedrijf  behartigt. VLAMEF-voorzitter is John Spronck, directeur-eigenaar van ESMA. Het Belgisch-Limburgs metaalbedrijf is een van de pioniers in de Benelux als het gaat om 3D metaalprinten. Hij is blij met de doorstart en verwacht zeker kruisbestuiving tussen VLAMEF en IAM3D. “Het stoppen van Flame3D doet mij zeer veel pijn. Ik begrijp helaas nog altijd niet waarom een technologie die nog (altijd) in de kinderschoenen staat en zeer veel potentieel heeft “plotseling” wordt wegbezuinigd. Ik ben dan ook zeer verheugd dat er toch een doorstart gaat komen. VLAMEF heeft de meeste affiniteit met 3D printen in Vlaanderen en wij verwachten dat er een kruisbestuiving zal ontstaan door gezamenlijk evenementen te organiseren of door elkaars netwerk te gebruiken bij de uitnodigingen. Het is in ieder geval een goede zaak dat er een doorstart is en we gaan er met vol enthousiasme aan werken om het oude niveau weer te behalen en liefst verder uit te bouwen.”


Leden moeten zich opnieuw aanmelden De meeste leden van de huidige stuurgroep van IAM3D hebben aangegeven verder te willen gaan met hun werk voor de nieuwe organisatie. De concrete invulling van de activiteiten zal begin 2024 verder vorm krijgen. Het is wel belangrijk dat de huidige leden van Flam3D zo snel mogelijk laten weten in te stemmen dat hun adresgegevens worden overgenomen door IAM3D. Pas in een later stadium hoeven ze te beslissen over hun lidmaatschap van de nieuwe organisatie. De website van IAM3D wordt momenteel gebouwd. Wel kan men zich al aanmelden via het reeds beschikbare emailadres: info@iam3d.eu

Back to top button