3D printmarkt

IAM3D formeel opgericht

Belangenbehartiger voor de 3D printsector in de Benelux officieel van start

De nieuwe belangenbehartiger voor de 3D printindustrie in de Benelux, IAM3D, is deze week formeel opgericht. Bij Materialise hebben de drie oprichtende bedrijven de oprichtingsakte ondertekend.


Eind vorig jaar werd de opvolger van Flam3D al aangekondigd. IAM3D gaat vooral de netwerkfunctie voortzetten en de kennis van 3D printen en additive manufacturing verspreiden. Het initiatief van de vorige stuurgroep is in de eerste maanden van dit jaar verder uitgewerkt.


Drie oprichtende bedrijven

Namens die oprichtende bedrijven hebben Arno Gramsma (IAM BV), Jurgen Laudus (Materialise) en Philippe Reinders Folmer (Renishaw Benelux) de statuten ondertekend. Hiermee is de lancering van IAM3D bevestigd. Het bestuur bestaat uit Philippe Reinders Folmer, die de voorzittersrol op zich neemt, Arno Gramsma en Pieter Vos, Marketing Director Manufacturing bij Materialise. Organisatorisch worden de taken voor de nieuwe IAM3D uitgevoerd door B-Mas, een organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van beroepsverenigingen en sociale fondsen. B-MAS verzorgt onder andere ook de ondersteuning voor VLAMEF, de Vlaamse federatie die de belangen van het kleine en middelgrote metaalbedrijf  behartigt.


Al 25 bedrijven hebben zich aangemeld

Inmiddels hebben zo’n 25 bedrijven zich al aangemeld voor het lidmaatschap. De vroegere Flam3D leden kunnen niet automatisch doorstromen naar de nieuwe vzw maar moeten zich opnieuw aanmelden. Dat zal binnenkort via de website van IAM3D kunnen. Deze gaat eerdaags online. Op vrijdag 15 maart leidt Arno Gramsma de Guided Tour Additive Manufacturing op de TechniShow. Hij zal in zijn inleiding dan kort stilstaan bij de rol van de IAM3D.


Meer informatie over de Guided Tour AM en het Themaplein Additive Manufacturing op de TechniShow vind je hier.

Foto: van links naar rechts Arno Gramsma, Philippe Reinders Folmer en Jurgen Laudus.

Back to top button