3D printmarkt

Uitdagingen metaal AM liggen niet meer in de printer zelf

Conclusies van onderzoek naar metaalgebruik en aankoopfactoren AM-poeder

De uitdagingen voor de verdere commercialisering van metaal 3D printen liggen niet langer bij de printer zelf. Nu de technologie mainstream begint te worden, zijn de druk om onderdelen te kwalificeren, het productieproces te optimaliseren, de toeleveringsketen te beveiligen en de duurzaamheid te beheren belangrijkere aandachtspunten. Die conclusies trekken  Additive Manufacturing Research in een wereldwijd onderzoek.


Het onderzoeksbureau heeft, gesponsord door poederfabrikant 6K Additive, wereldwijd onderzoek gedaan onder bedrijven die metaal additive manufacturing toepassen. Een op de drie respondenten werkt op C-levelniveau, met name in de industrie, luchtvaart, onderwijs en servicebureaus. Het gros van de deelnemers (40%) komt uit Noord-Amerika, 25% uit Azië en 19% uit Europa. 80% past metaal 3D printen toe. 13% print meer dan 1000 onderdelen per jaar.


Kosten van het poeder voor 29% minder belangrijk


Consistentie belangrijker dan kosten

Een van de opvallende conclusies is dat tegenover 40% van de deelnemers voor wie de kosten van metaalpoeder zeer belangrijk is, 29% zegt dat kosten niet of enigszins een rol spelen in de overwegingen. Belangrijker vindt men dat de materialen aan de specificaties en de eisen voldoen: 52% vindt dit zeer belangrijk, 26% redelijk belangrijk. Nog belangrijker vindt men de batch tot batch consistentie: 56% zegt dit. En helemaal bovenaan staat de kwaliteit en consistentie van de poeders. Dat geldt voor 68% van de deelnemers als erg belangrijk.


Tevreden over materialen, maar wel toekomstwensen

De overgrote meerderheid (85%) is tevreden met de AM-metaalpoeders die momenteel beschikbaar zijn. Deze voldoen aan de eisen voor de toepassingen die men produceert. De meest gebruikte materialen zijn Titanium (20%), staal (26%), aluminium (17%) en nikkellegeringen (15%). Slechts 6% print met vuurvaste metaalpoeders; een op de drie wil dit wel gaan doen. Hoewel men dus tevreden is met de huidige materialen, zegt een op de drie deelnemers in de toekomst nieuwe, unieke legeringen te willen; 37% wil sterkere materialen en 21% lichtere.
Kwalificatie kan makkelijk tot een jaar duren

Wel blijkt de tijd die men nodig heeft voor het kwalificeren van een nieuw materiaal erg wisselend te zijn. 13% doet dit binnen een week; een andere 13% heeft er langer dan een jaar voor nodig. Hier tussenin zitten allerlei varianten, variërend van enkele weken (19%) tot 1 tot 6 maanden (34%) tot 6 maanden tot een jaar (21%).


De uitkomsten van het onderzoek door Additive Manufacturing Research en 6K Additive kun je hier downloaden (na registratie).

Back to top button