3D printmarkt

Pakken Stratasys en 3D Systems weer een deel van de AM-markt terug?

Stratasys en 3D Systems hebben onlangs hun boeken over 2018 geopend. Waar Stratasys de 2e helft van 2019 en vooral 2020 aangeeft als de periode waarin de groei gaat herpakken, lijkt 3D Systems afgelopen jaar de turn-around te hebben gemaakt. Het wist 25 procent meer 3D printers te verkopen.

 

Sinds een aantal andere spelers is opgekocht, zoals Concept Laser, en EOS minder cijfers verstrekt, zijn de twee beursgenoteerde AM-bedrijven een bruikbare indicator voor hoe de markt zich ontwikkelt. Binnenkort verschijnt het Wohlers Report weer, dat een indicatie geeft van de totale markt. Vorige week bracht 3D Hubs cijfers naar buiten. Volgens het printplatform is vorig jaar 10 procent van de meer dan 750.000 stukken geprint via 3D Hubs, gemaakt op een HP 3D printer. Hoe houden de medegrondleggers van de AM-industrie stand in de huidige dynamische AM-markt?

Stratasys rekent op hernieuwde groei vanaf 2e helft 2019

Full color printen is een van de successen van Stratasys.

Stratasys ziet omzet krimpen

Stratasys heeft afgelopen jaar de omzet met $ 4 miljoen zien dalen, tot $ 663,2. Desinvesteringen meegerekend, is de omzetontwikkeling vlak. De inkomsten uit verkoop van producten nam echter met 3,7% af. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de verkoopaantallen van nieuwe printplatformen op jaarbasis is gestegen; de oudere types verkochten slechter. Op jaarbasis nam de omzet in consumables, materialen bijvoorbeeld, wel toe. In een toelichting op de cijfers merkte CFO Lilach Payorski op dat men vooral in de VS een sterke groei ziet van de verkopen van verbruiksgoederen. Minder printers verkopen, meer materialen, dat kan maar een ding betekenen: klanten 3D printen meer. Stratasys ziet dat vooral met de nieuwe platforms, zoals de F123 serie, klanten veel meer printen dan met de oudere producten. “Omdat er meer toepassingen zijn, betere software en gemakkelijker in gebruik”, aldus David Reis, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen. Europa is overigens achtergebleven, onder andere door de zwakke automobielindustrie.

3D Systems: 25 procent groei printerverkopen

Ook 3D Systems constateert dit laatste. Dit concern meldde een omzetgroei in 2018 van 6 procent tot $ 687,7 miljoen. Hiermee is, zegt CEO Vyomesh Joshi, de turnaround geslaagd is. De groei is namelijk te danken aan 25 procent meer inkomsten uit de verkoop van 3D printers. 3D Systems is vorig jaar met de FabPro 1000 teruggekeerd in het lagere prijssegment. Dat zie je terug in de cijfers: in aantallen 3D printers wist het concern vorig jaar zelfs een plus van 76 procent te halen. De omzet uit software groeide met 5 procent, de Healthcare divisie met 19 procent, materialen plus 1 procent en de on demand manufacturing activiteiten groeiden een schamele 2 procent.

3D Systems wil succes dentale markt kopiëren naar andere applicaties

Met de FabPro 1000 is 3D Systems terug in het segment goedkopere 3D printers. Het model is succesvol.

Meer functionele onderdelen 3D printen

Beide bedrijven zien dat hun 3D printtechnieken steeds vaker worden ingezet voor het maken van functionele onderdelen. 3D Systems CEO VJ wil dit jaar nog sterker inzetten op 3D printen als productietechniek, zoals het afgelopen jaar gedaan heeft in de dentale industrie. “We zijn momenteel bezig om de aanpak van onze applicatie engineers en onze materiaal ontwikkelaars op elkaar af te stemmen. Kunnen we nieuwe productie workflows vinden en daar passende materialen voor ontwikkelen?” Hij rekent voor 2019 op verdere groei van de winstgevendheid. “Ik denk dat we in 2019 het aantal verkochte 3D printers verder zien toenemen.” Hij is ook positief over hoe de nieuwe metaalprinters DMP 350 en 500 in de markt worden ontvangen.

Luchtvaart en automobielindustrie

David Reis van Stratasys ziet in de Q4 resultaten signalen dat de verkopen van de high end systemen aantrekken. En deze Fortus 900 printers worden in toenemende mate gebruikt voor het 3D printen van tooling en functionele onderdelen in de verschillende verticale segmenten. De luchtvaartindustrie verwerkt al tienduizenden 3D geprinte onderdelen in de vliegtuigen. “We zien dat het gebruik van de op productie gerichte F900 printers een factor 3 hoger ligt dan de voor prototyping bedoelde F123 serie.” In de luchtvaartindustrie worden steeds meer onderdelen voor de vliegtuigen met FDM-technologie geprint. En in de auto-industrie is Stratasys, aldus Reis, intensief betrokken om bevestigingsmaterialen te gaan 3D printen. Het kost tijd, zegt hij. “Maar de mate van acceptatie en het aantal printers dat we in deze sectoren verkopen, groeit van kwartaal tot kwartaal.”

De totale workflow die 3D Systems aanbiedt, van software en 3D printers en materialen is volgens CEO Vyomesh Joshi een van de peilers onder de verdere groei.

Materialen en software

Materialen en software zijn voor beide bedrijven belangrijk. Ook voor de omzet: daar ligt nog altijd een belangrijk deel van hun verdienmodel. Naast de nieuwe printsystemen die Stratasys na de zomer gaat aankondigen, zowel in de kerntechnologieën FDM en PolyJet, als ook het vorig jaar aangekondigde metaalprinten, het nieuwe LPM platform, komen er nieuwe materialen en software. Afgestemd op specifieke toepassingen. Dat moet dit jaar tot een omzet leiden tussen $ 670 en $ 700 miljoen. Een lichte tot matige groei dus. David Reis denkt echter dat Stratasys vanaf 2020 de vruchten gaat plukken van alle R&D investeringen. Dan gaat de groei versnellen.

Kosten gaan voor de baten

Onder de streep heeft Stratasys in 2018 een verlies geleden van $ 11 miljoen (GAAP, in 2017 $ 40 miljoen verlies). Non-GAAP bleef er $ 27,8 miljoen over (2017: $24,2 miljoen). Ook 3D Systems is in de rode cijfers gedoken, ondanks de omzetgroei: ruim $ 45 miljoen (2017 $ 65 miljoen verlies). Non-GAAP hield 3D Systems vorig jaar $ 16,4 miljoen over (2017: $ 1,7 miljoen verlies).

Back to top button