Applications

Richtlijnen voor 3D printen onderdelen olie-, gas- en maritieme sector

Aidro Hydraulics & 3D Printing heeft onlangs de deelnemers aan Joint Innovation Programs (JIP’s) ontvangen voor een tweedaagse bijeenkomst over 3D printen voor olie-, gas- en maritieme industrie. In dit Europees programma worden onderdelen uit deze sectoren geïdentificeerd die geschikt zijn om te 3D printen alsook richtlijnen ontwikkeld. Deze zijn een bouwsteen voor kwaliteitsborging. Vanuit de Benelux nemen onder andere OCAS, Additive Industries en Berenschot deel aan het programma.

 

Aidro was vorig jaar de winnaar van de Design for Additive Manufacturing Challenge van Additive Industries. Het Italiaanse bedrijf is actief in hydraulische systemen en weet de designmogelijkheden van 3D metaalprinten optimaal te benutten. Het is ook een van de 16 bedrijven die deelnemen aan Joint Innovation Programs. Andere bedrijven die hieraan deelnemen zijn onder andere BP, Total, Rolls Royce Marine, SLM Solutions, Additive Industries, Voestalpine, Quintus, HIPtec en Siemens.

Aidro Hydraulics ontvangt JIP’s deelnemers in eigen AM-fabriek

integrale procesketens

Concept richtlijnen

Tijdens de bijeenkomst bij Aidro is een eerste concept van de richtlijnen besproken. De organisaties hebben deze richtlijnen opgesteld onder leiding van DNV GL, het certificeringsbureau. Aidro heeft vanuit de ervaring als fabrikant van hydraulische kleppen meegewerkt aan deze richtlijnen. Het Italiaanse bedrijf combineert hierbij de vele jaren ervaring met conventionele technieken met de nieuwe inzichten omtrent 3D metaalprinten. De richtlijnen moeten de sector helpen bij het ontwikkelen en additief vervaardigen van functionele onderdelen voor de olie-, gas- en maritieme sector.

Sectoren zien kansen voor AM

In het andere luik van dit programma worden demonstratieprojecten gezocht en case studies beschreven. Daarbij kijkt men ook naar de noodzakelijke testen en worden de 3D geprinte onderdelen geanalyseerd. De bedrijven zien voor 3D metaalprinten kansen als het gaat om het versnellen van innovatie, just in time leveringen en het reduceren van de voorraad reserve-onderdelen door deze op aanvraag te 3D printen.

Italiaanse fabrikant toont AM-productie in eigen huis

Tijdens de JIP’s workshop kregen de deelnemers een rondleiding door de AM-afdeling van Aidro in Noord Italië. Alberto Tacconelli, algemeen directeur van Aidro, toonde de voordelen die de hydrauliek specialist haalt uit additive manufacturing. Het nieuwe design leidt tot betere prestaties van de onderdelen. Tijdens hun bezoeken konden de deelnemers zelf aan de slag met post processing van de AM-delen.

Valeria Tirelli, CEO van Aidro Hydraulics & 3D Printing is deze week een van de sprekers tijdens Additive World Conference 2019 in Eindhoven. Behalve dat ze ingaat op de mogelijkheden om met 3D metaalprinten hydraulische componenten te maken, toont ze ook de eerste resultaten van een onderzoek naar gewichts- en ruimtebesparing door warmtewisselaars te 3D printen. Hier vind je meer informatie over het congres.

Back to top button