3D printmarktApplicationsExecutives

Is business innovatie de succesfactor voor 3D printen?

CEO’s van grote bedrijven moeten op 3D printcursus. Daarin moeten ze vooral ontdekken dat business innovatie dé succesfactor is die voor de doorbraak van 3D printen kan zorgen. Ook CIO (chief information officers) moeten terug de schoolbanken in om te leren wat de effecten van digitalisering zijn.

 

Hierover waren de panelleden uit de industrie, die op de 2e editie van de European AM Conference van Cecimo aanschoven, het roerend met elkaar eens. Phil Reeves van Stratasys, Stefan Ritt van SLM Solutions, Bart van der Schueren van Materialise en Martin Schaefer van Siemens zien het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen als een van de belangrijkste struikelblokken voor de implementatie van additive maufacturing in de industrie. Phil Reeves van Stratasys Consultancy zei het eigenlijk nog het meest treffend: “Een 3D printer is niet meer dan een 3-assige CNC-machine. De CEO moet daarom een paar stappen terug doen en nadenken over hoe 3D printen zijn business kan veranderen.”

Cecimo ontwikkelt concept alles omvattende Europese AM-strategie

 

Aandacht van de EU vragen

De Europese fabrikanten van onder andere die CNC-machines, verenigd in Cecimo, proberen in Brussel meer aandacht te krijgen voor het thema additive manufacturing, wat overigens breder gezien kan worden dan alleen 3D printen. Dat is slechts onderdeel van de digitalisering van de maakindustrie. Filip Geerts, secretaris-generaal van Cecimo, maakt zich zorgen over de snelheid waarmee in Azië en de VS de 3D printindustrie vorm krijgt. De Europese Unie steunt de industrie en kennisinstellingen weliswaar al jaren vele projecten op dit vlak, Geerts constateert vooral een gebrek aan coördinatie, aan een alles omvattende strategie. “Gebrek aan een goede strategie zorgt ervoor dat entrepreneurs en eindgebruikers bloot worden gesteld aan concurrentie van buiten Europa. We moeten additive manufacturing implementeren in de industrie en daarvoor is zo’n allesomvattende Europese strategie nodig.” Tijdens de conferentie heeft Cecimo een eerste concept voor zo’n strategie gepresenteerd.

 

cecimo
De panelleden uit industrie en kennisinstellingen samen met Europees parlementsleden tijdens de AM Europe conference van CECIMO.

 

MKB en businessinnovatie stimuleren

De panelleden uit de industrie denken dat de implementatie van 3D printen langs heel andere wegen gestimuleerd moet worden dan het beschikbaar stellen van fondsen voor onderzoeksprojecten. Stefan Ritt van SLM Solutions pleit voor subsidies voor het MKB dat 3D printtechnologie wil gaan toepassen. “Stel ook subsidies beschikbaar voor nieuwe businessmodellen.” Dat vindt ook Phil Reeves van Stratasys, dat zichzelf de voorbije twee jaar heeft ontwikkeld van een pure machinebouwer naar een service-organisatie. Phil Reeves: “De grootste uitdaging hoe we het high level management leren waarom lichtgewicht voor hun business belangrijk is; of waarom personalisatie dat kan zijn.” Je moet eerst een nieuw servicegericht businessmodel ontwikkelen dat past in de digitalisering van industrie en samenleving. Dan pas ga je kijken welke 3D printtechniek daarbij past. Zo hoort in zijn ogen de volgorde te zijn. “Vindt een toepassing en gebruikt de technologie als architectuur om een oplossing te vinden.”

 

Hype heeft ook goede kant

Overigens vindt Bart van der Schueren van Materialise dat de hype rond 3D printen er wel voor gezorgd heeft dat er in de boardrooms van de industrie aandacht is gekomen voor het onderwerp. Daarin schuilt echter tegelijk ook een gevaar. Management vindt dat bedrijven iets met 3D printen moeten doen zonder te weten wat. Juist daarom is die scholing van het topmanagement zo belangrijk. “3D printen is meer dan alleen techniek. Het gaat vooral om hoe je je businessmodel inricht.”

 

VIDEO: Businessinnovatie met 3D printen komt tot nog toe vooral uit de koker van start ups of studenten, zoals die van het Instituto Massimo dat een concept heeft ontwikkeld waarmee ziekenhuizen in Afrika met doppen van drankflessen hun eigen filament kunnen maken en daarmee prothesen kunnen printen. De groep presenteerde het concept tijdens AM Europe Conference. Momenteel loopt een crowdfundingcampagne.

 

Back to top button