Manufacturerssoftware

Materialise Magics 3D Print Suite bundelt software voor volledig 3D printproces

Materialise gaat de software voor 3D printen bundelen in één pakket: Materialise Magics 3D Print Suite. Hiermee kan data uit verschillende bronnen verwerkt worden tot een goede printbare file, ongeacht het merk 3D printer. Ook de hele workflow wordt ondersteund. Tegelijkertijd met deze aankondiging zijn de 1e kwartaalcijfers 2016 gepresenteerd. De omzet uit software groeide met 21,5%.

 

Materialise Magics 3D Print Suite werkt printerfabrikant onafhankelijk

De Belgische 3D print pionier zegt hiermee het totale 3D printproces te ondersteunen, op elk niveau in de organisatie. Met deze softwarebundel heeft de gebruiker de gereedschappen in handen om tot kwalitatief hoogwaardige 3D prints te komen. Materialise benadrukt de printer-onafhankelijkheid van de software. De software is al voor enkele grote 3D printerfabrikanten een standaard die ze toepassen in hun 3D printers, maar ook zonder dat is de software bruikbaar. Materialise Magics 3D Suite biedt software voor het totale proces, inclusief de logistieke data en product flow door het bedrijf. De software is compatible met ERP-systemen zoals die van SAP.

 

Eindgebruikers

Stefaan Motte, vice president van Materialise, spreekt over een software backbone als hij de bundel typeert. “We hebben de bundel bewust zo gebouwd dat deze geschikt is voor nieuwe industrietakken die 3D printen gaan toepassen. We passen de software daarnaast aan om aan de zich steeds verder ontwikkelende eisen uit de productieomgeving van bestaande klanten tegemoet te komen.” Daarvoor blijft Materialise samenwerken met partijen zowel binnen als buiten het ecosysteem. Materialise Magics 3D Suite ondersteunt zowel 3D metaal als kunststof printen. Veel servicebureaus gebruiken de Belgische software al langer. Met de nieuwe bundel richt Materialise zich ook op eindgebruikers van 3D printers. De lancering van de bundel gebeurt komende week op Rapid, een van de grote 3D printbeurzen in Noord Amerika.

 

Operationele groei, netto verlies in 1e kwartaal 2016

Materialise is in het 1e kwartaal van 2016 gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. De totale omzet groeide met ruim 14% tot 26,7 miljoen euro. De inkomsten uit software namen met 21,5% toe, die uit manufacturing met 13%. Helemaal onder aan de streep blijft het afgelopen kwartaal een verlies over van 3,1 miljoen euro (1e kwartaal 2015, verlies 888.000 euro). De redenen voor het forse verlies moeten volgens Materialise gezocht worden in hogere belastingafdrachten, afname van het netto financiële resultaat door valutakoers-effecten. Deze oplopende verliesposten zijn slechts ten dele gecompenseerd door een betere operationele gang van zaken. Het management van Materialise toonde zich in een conference call met analisten tevreden over de operationele resultaten, die duidelijk een verbetering te zien geven. Kijk je naar de verdeling van de omzet, dan haalt Materialise inmiddels 40% van de omzet uit manufacturing, 32% uit de medische activiteiten en 28% uit software. Software en manufacturing moeten nog verder groeien. Materialise, dat onlangs de 3D printfabriek de 3D printfabriek voor luchtvaartdelen in Bremen heeft geopend, beschikt nu over 142 3D printers.

 

Back to top button