3D printmarktApplications

Limburgse bedrijven ontdekken commerciële kansen van 3D printen

Het project 3D Printing Zuid Limburg, Kansen creëren met 3D printen is goed uit de startblokken gekomen. Mede aan de hand van praktische cases van MIFA Aluminium en Etoile Maastricht hebben de deelnemers inspiratie opgedaan over toepassingen van 3D printtechnologie. De komende maanden worden de deelnemers één op één begeleid bij het ontdekken van kansen om 3D printen zelf toe te passen.

 

Project van 3D Maastricht slaat aan; bedrijven aan slag met businessinnovatie

Het initiatief voor het 3D printproject komt onder andere 3D Maastricht en Service Science Factory en wordt ondersteund door Industriebank LIOF en de Provincie Limburg. Doel van het project is het Zuid-Limburgse MKB bewust te maken van de mogelijkheden die 3D printen biedt. En ze te ondersteunen bij het bedrijfsmatig gebruik van 3D printen, zowel bij nieuwe oplossingen voor hun klanten of in de eigen bedrijfsvoering .

 

3D Printing Zuid Limburg
Een aantal Limburgse bedrijven verkent momenteel de mogelijkheden om 3D printen in te zetten in de eigen onderneming. Het project wordt ondersteund door LIOF en de Provincie Limburg.

 

Voorbeelden van MIFA Aluminium en Etoile Maastricht

De eerste bijeenkomst stond in het teken van inspirerende voorbeelden uit de hele wereld. Tijdens de tweede bijeenkomst kwamen succesvolle voorbeelden uit de eigen provincie aan bod. Zoals de ervaringen die MIFA Aluminium met 3D printen heeft opgedaan.  De ontwikkelingen bij MIFA Aluminium zijn in een stroomversnelling geraakt nadat het management besliste het onderwerp op te pakken. “Stap voor stap heeft MIFA Aluminium ontdekt wat men met de techniek kan”, zegt Noël Daemen, die als consultant bij 3D Maastricht het Limburgse 3D printproject mede coördineert. Meerdere Ultimakers worden nu dagelijks ingezet voor het 3D printen van gereedschappen en hulpstukken zoals mallen, spanrolhouders etcetera. Het tweede Limburgse voorbeeld is Etoile Maastricht, een juwelier die de techniek inzet voor personaliseren van sieraden. Philippe Disse van het Maastrichtse bedrijf verwacht dat 60% van de juweliers niet zal overleven, omdat de rest waarde weet te creëren door te personaliseren. Zijn presentatie richtte zich dan ook met name op de bussinesskant van 3D printen en de ervaringen die hij heeft opgedaan met co-creatie.

 

Nadruk op maakindustrie

Noël Daemen
Noël Daemen van 3D Maastrichjt is samen met Service Science Factory de initiatiefnemer voor het project.

De deelnemers aan het Limburgse project komen uit verschillende sectoren, maar de maakindustrie is wel het meest vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er bedrijven uit de creatieve industrie en de healthcare sector. De meesten hebben geen of weinig ervaring met 3D printen. Ze willen met name ontdekken hoe ze met 3D printen hun proposities kunnen versterken. “De techniek is minder van belang” zegt Noël Daemen over het programma. “3D printen is een enabler, een technologie die nieuwe toepassingen mogelijk maakt zoals Etoile Maastricht laat zien.”

 

Eigen kansen in kaart brengen

Samen met Service Science Factory van de Universiteit Maastricht vinden er komende weken individuele sessies bij de deelnemende bedrijven plaats. Dan gaat het erom kansen in het eigen bedrijf in kaart te brengen. Ook hierbij komen businessmodel innovatie en propositie weer aan bod. Dat geldt eveneens voor zaken als bedrijfscultuur en economische aspecten van 3D printen. Voor de zomervakantie presenteren de deelnemers dan onderling hun plannen, na de zomer gaan ze concreet aan de slag. “Dat kan voor de een zijn het ontwikkelen en 3D printen van een prototype, voor de ander rekenen aan het businessmodel”, legt Noël Daemen uit.

 

Komt er vervolg?

Of er een vervolg komt, is nu nog niet zeker. “Iedereen begint wel in te zien dat deze aanpak werkt”, aldus Noël. “Het belang van de deelnemende bedrijven staat centraal. Daarom is een programma voorstel aan hen voorgelegd. Toen is pas het definitieve programma uitgewerkt op basis van hun aandachtspunten en vragen. De essentie is dat deelnemers zelf professionele kennis over 3D printen opdoen zodat ze in staat zijn hun eigen kansen te identificeren en te waarderen. Met tools zoals design thinking, trends- en klantanalyse en ideeselectie.”

 

 

Back to top button