3D printmarktTechnology

Stewart Lane (CECIMO): OEM’ers en top maakbedrijven moeten toeleverketens meenemen in AM

“Additive manufacturing staat op de drempel van industrialisatie.” Dat zegt Stewart Lane, voorzitter van het CECIMO AM Comité. In zijn ogen hebben OEM’ers en (top)productiebedrijven de verantwoordelijkheid hun toeleverketens op te leiden in AM technologie. Maar maakbedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Zeker als je actief bent in sectoren waar 3D printen disruptief kan zijn, zegt de keynote spreker op De Brabantse Metaaldagen.

Stewart Lane werkt als algemeen directeur bij Renishaw, een van de bedrijven uit de machinebouwindustrie die het potentieel van AM technologie al vroeg onderkende. Vorig jaar heeft hij de voorzittersrol in het AM Comité van CECIMO op zich genomen. Tegenwoordig fungeert de Europese koelorganisatie van de werktuigmachine industrie als spreekbuis van de Europese AM-sector.

“Interessant om te zien welke technologieën in de toekomst zullen bloeien”

Machinebouwers uit de verspanende industrie, zoals DMG Mori, zijn de afgelopen jaren in de AM industrie gestapt. De dynamiek in deze sector is groot.

Metaal AM is uitgevonden in Europa. Maar als je nu naar de AM industrie kijkt, lijken Europese bedrijven sterke concurrentie te gaan ondervinden van Amerikaanse bedrijven, bijvoorbeeld Desktop Metal, Markforged en Velo3D, die nieuwe technologie aanbieden. Loopt Europa achter wat betreft de industrialisering van AM?

Stewart Lane: “AM is een wereldwijde industrie, net als de industrieën die het bedient. Het klopt dat de kracht van Europa voornamelijk ligt in de ontwikkeling van de metaalpoederbedtechnologie, terwijl de Amerikaanse industrie de ontwikkeling van toepassingen al enkele jaren zeer hard stimuleert. De dynamiek zal helpen deze polen samen te komen. Het is waar dat de concurrentie in de industrie toeneemt, dat er nieuwe technologieën worden ontwikkeld, dat er nieuwe spelers op de markt komen, dat CNC-fabrikanten AM-bedrijven ontwikkelen en overnemen, en dat bestaande AM-bedrijven zelf diversifiëren. Het is een dynamische wereldwijde industrie, en elk van de verschillende technologieën die onder de AM-vlag zijn ontwikkeld, heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het zal zeer interessant zijn om te zien welke van deze technologieën in de toekomst zullen bloeien.”

Welke rol spelen de verschillen in beschikbaar venture capital tussen de VS en Europa? En het feit dat in Europa de focus minder op de toepassing ligt?

Stewart Lane: “Er wordt veel gesproken over het effect van VC’s (venture capital, durfkapitaal)  in de VS en zelfs de Amerikaanse risicobereidheid. VC’s hebben van oudsher niet zo’n grote rol gespeeld bij de schaalvergroting van AM-bedrijven. Hoewel dit zou kunnen veranderen, denk ik dat de volgende generatie van applicatie-ontwikkelingen afkomstig zal zijn van door de overheid gefinancierde samenwerkingsprojecten, samenwerkingsverbanden en door de industrie gestuurde programma’s. Het project DRAMA (Digital Reconfigurable Additive Manufacturing Facilities for Aerospace), dat gericht is op de ontwikkeling van de Britse lucht- en ruimtevaartketen, is een goed voorbeeld van een dergelijk programma.”

Een voorbeeld van een disruptieve toepassing van AM is te vinden in de TransFiormer racemotor, een project waarin Renishaw met de AM technologie en designkennis voor AM een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Beleidsmakers informeren over strategisch belang van AM

CECIMO heeft vorig jaar het AM Comité opgericht. Wat is het doel hiervan?

Stewart Lane: “Het directe doel was om te profiteren van alle verschillende belangenbehartigingsinitiatieven die we namens Europese AM bedrijven hebben genomen. De oprichting van één enkel, op zichzelf staand AM Comité stroomlijnt onze activiteiten en maximaliseert het effect ervan op de belangenbehartiging. De timing van deze beslissing is een belangrijke factor voor ons, aangezien we ons verder inzetten om de introductie van deze technologie in de productie te versnellen in een tijd waarin de industriële relevantie ervan toeneemt. Ons doel voor middellange termijn is tweeledig: ten eerste zorgen dat er een ondersteunend regelgevings- en investeringsklimaat voor AM bestaat. En ten tweede beleidsmakers informeren over het strategische belang van AM voor Europa. Verder willen we het bewustzijn vergroten over onderwerpen als R&D, een terrein waarop andere regio’s hun betrokkenheid aanzienlijk vergroten.”

In het persbericht benadrukte CECIMO destijds de noodzaak van een Europees AM ecosysteem. Wat mist Europa in dit ecosysteem?

Stewart Lane: “Het ontwikkelen van AM-ecosystemen betekent, naast onderzoek en ontwikkeling en het regelgevend kader, ook het aanpakken van andere thema’s zoals de ontwikkeling van de beroepsbevolking, handel en statistiek waar er behoefte is aan het opvullen van bestaande lacunes. Op het gebied van statistiek bijvoorbeeld ondersteunen we actief het werk van de EU-douane-ambtenaren om een specifieke tariefcode voor AM-systemen op te stellen. Deze bestaat vandaag nog niet, anders dan voor andere conventionele technologieën. Het resultaat van deze actie zal heel tastbaar zijn: er zullen wereldwijd meer officiële gegevens over de handel in AM-machines komen. Dit is slechts een voorbeeld. We streven ernaar andere lacunes in het AM-landschap aan te pakken, zoals relevante normen voor vaardigheden en in specifieke wetgeving inzake markttoegang voor AM-producten. Door deze kwesties aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat AM in Europa nog beter kan groeien.” 

Voorzichtig met regelgeving rond IP en aansprakelijkheid

IP, eigendomsrechten en aansprakelijkheid zijn thema’s waar de sector nog aan werkt. Teveel strikte regelgeving kan beknellend werken. Bovendien pakt de B2B sector dit al heel goed aan in contracten tussen partijen.

Vorig jaar waarschuwde CECIMO voor nieuwe strenge EU-regelgeving rond IP en aansprakelijkheid voor 3D printen. Waarom moeten we voorzichtig zijn met nieuwe regelgeving?

Stewart Lane: “Vandaag de dag staat AM op de rand van industrialisatie. Het is natuurlijk belangrijk dat ondersteunende regelgeving op EU-niveau bijdraagt aan deze ontwikkeling. We moeten er echter rekening mee houden dat in de B2B-omgeving bescherming van intellectuele eigendom en productaansprakelijkheid twee belangrijke voorbeeldgebieden zijn waarop contractuele overeenkomsten effectiever zijn dan aanvullende bindende wetgeving. Op dit moment is de AM-industrie al onderworpen aan een hoge mate van regelgeving. De medische en ruimtevaartindustrie bijvoorbeeld, die de marktintroductie van deze technologie hebben gestimuleerd, zijn om voor de hand liggende redenen sectoren waar de certificeringseisen zeer streng zijn.”  

U houdt op De Brabantse Metaaldagen een keynote presentatie. Waarom is het belangrijk dat MKB-metaalbedrijven op zijn minst kennis vergaren over 3D printen, beter nog de mogelijkheden gaan onderzoeken?

Stewart Lane: “De AM-industrie is de afgelopen jaren sterk gehyped! Dit kan ertoe leiden dat mensen die we juist willen aanspreken, sceptisch worden. Daarnaast vereist een begrip van het potentieel van AM een investering, zonder garantie dat het de onderneming in kwestie ten goede zal komen. Er zijn evenwel toepassingen die zich lenen voor deze technologie. Bedrijven in sectoren waar AM disruptief kan zijn, moeten begrijpen wat het potentieel van AM kan zijn. Voorbeelden zijn bedrijven die manifolds voor hydrauliek maken, of warmtewisselaars. Hier bestaat het risico dat deze bedrijven hun concurrentievoordeel verliezen aan anderen die innovatieve manieren hebben gevonden om deze technologie in hun marktsector toe te passen. OEM’s spelen natuurlijk een zeer belangrijke rol in het opleiden van eindgebruikers, maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de grote (top)productiebedrijven die met hun toeleveringsketens werken en ook bij de overheden.”

Zullen over 5 tot 10 jaar maakbedrijven AM gebruiken zoals ze nu CNC technologie gebruiken?

Stewart Lane: “Ik denk zeker dat tegen die tijd kleine en middelgrote ondernemingen gebruik zullen maken van AM-technologie. In veel gevallen zal het zelfs een van de mogelijke productietechnieken zijn die ze gebruiken, net zoals slijpen, EDM en andere productietechnologieën dat vandaag de dag zijn. AM maakt onderdelen, geen producten en kan alleen echt bestaan als onderdeel van een bredere productiecapaciteit.”

Stewart Lane spreekt donderdag 11 april op de Brabantse Metaaldagen. Kijk hier voor het hele programma.

Back to top button