3D printmarkt

Wohlers Report 2019 legt zwakke AM-markt Benelux bloot

Afgelopen jaar zijn er voor het eerst méér end use parts 3D geprint dan prototypes. Voor Kris Binon, directeur Flam3D, is dat een van de meest opvallende constateringen in het Wohlers Report 2019. Tegelijkertijd constateert hij dat de toepassing van 3D printtechnologie in de Benelux achterblijft. “We zullen overheden nog meer moeten overtuigen dat het niet om een hype gaat. Overheden kunnen helpen een omgeving te creëren waarin het AM-ecosysteem kan borrelen en groeien.”

 

Flam3D, de belangenbehartiger van het hele 3D print ecosysteem in de Benelux, is een van de vele partijen die hebben meegewerkt aan het nieuwe Wohlers Report 2019. De jaarlijkse almanak van de AM-industrie schetst ook dit jaar hoe de sector zich wereldwijd ontwikkeld heeft in 2018. Terry Wohlers noemt het zelf opvallend dat de groei aan de materialenkant dit keer sterker is geweest dan aan de machinekant.

Wohlers Report: méér end use parts 3D geprint dan prototypes

Een voorbeeld van een end use part: een robotgripper 3D geprint met materiaal van Essentium.

Automotive en machinebouw sterkste sectoren

De omzet in metaal voor 3D printers groeide met 41,9%. De verkopen van polymeerpoeders voor poederbedprinters groeide uit tot een markt van $400 miljoen, aldus Wohlers. Dat strookt dus met de constatering dat er meer end use parts zijn geprint dan prototypes. Kris Binon: “Het verschil is nog klein, maar dat kan alleen maar groter worden. We zijn dus vertrokken voor een sterke groei.” In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, zijn het niet de medische industrie en de aerospace sector die het meeste 3D printen, maar sectoren zoals automotive, machinebouw en zelfs de fabrikanten van consumentenproducten en elektronica.

Machinebouw in de Benelux heeft 3D printen niet ontdekt

Vergelijk je de ontwikkelingen in de Benelux met die in de rest van de wereld, dan constateert Kris Binon dat we hier achter blijven in de toepassing van 3D printen. “In de Benelux is het 3D printen minder ver doorgedrongen in de automobiel- en machinebouw industrie. We lopen daarin achter op de rest van de wereld.” Dit beeld ontstaat als hij de signalen die Flam3D oppikt vergelijkt met de bevindingen van het researchteam van Wohlers Associates. “Het wordt bevestigd op een beurs als Machineering. Mensen hebben het hier echt nog niet begrepen. Ze overwegen het niet eens om 3D printen toe te passen in hun workflow.”

Voor het eerst is meer dan de helft van de 3D geprinte onderdelen een end use part. Dat geldt ook voor deze behuizing van de elektromotor voor de Formula E racewagen van het URE-team, 3D geprint door Additive Industries

Blijft heel Europa achter op de VS en Azië?

Lezend in het Wohlers Report 2019 bekruipt Kris Binon het gevoel dat niet alleen de Benelux momenteel achterblijft, maar dat heel Europa het slechter doet dan de VS en Azië. Ook dat beeld wordt bevestigd door de gegevens van de eigen achterban van Flam3D. “Verkopen in Europa zijn teruggevallen, terwijl je in de andere delen van de wereld toenames ziet.” Dat de groei in het aantal verkochte 3D metaalprinters wereldwijd is afgenomen, verbaast hem niet. In 2017 – toen de verkopen door het dak gingen – is er een enorme capaciteit opgebouwd. Blijkbaar zijn de 3D print servicebureaus vorig jaar bezig geweest de bezetting van deze capaciteit te verbeteren. “Dat sluit aan bij de sterke stijging van de verkopen van metaalpoeders”, aldus Kris Binon. “De bedrijven zijn bezig geweest hun bouwplatformen te vullen. De afkoeling van de verkopen van nieuwe systemen was nodig om de bestaande machines beter te laten renderen.” Kris Binon blijft het echter opmerkelijk vinden dat er in de Benelux en zeker in Nederland niet meer 3D metaalprinters staan.

Investeerders stoppen ruim $1,3 miljard dollar in start-ups

Terry Wohlers noemt zelf in een korte toelichting op het nieuwe rapport de totale investeringen in AM-startups opvallend. In totaliteit hebben investeerders $1,3 miljard geïnvesteerd in seed funding en series A en series B funding voor AM-startups. Dat is geld dat in een heel vroeg stadium wordt geïnvesteerd in beloftevolle initiatieven. “Vergeleken met de rest van de wereld spelen we in de Benelux met kleingeld”, aldus Kris Binon over de situatie op de thuismarkt van Flam3D. “We slagen er hier blijkbaar niet in om aan te tonen dat het de moeite is te investeren in goede ideeën. Voor professionele investeerders moet je echt in de VS zijn.” Kris Binon verwacht dat er na de eerste golf van enkele jaren geleden blijkbaar een tweede investeringsgolf aan komt. “Hopelijk zijn we niet bezig een tweede investeringshype te creëren”, zegt hij, verwijzend naar de fors gedaalde beurskoersen van bedrijven zoals Stratasys, 3D Systems en SLM Solutions.

Wereldwijd investeren partijen fors in 3D printbedrijven. Onlangs nog heeft Dassault Systèmes aandelen gekocht in Rize 3D printing, dat een nieuwe full color techniek ontwikkeld heeft.

Nog missionarissenwerk te doen

Het nieuwe Wohlers Report 2019 maakt voor de Flam3D directeur duidelijk dat er nog veel “missionarissenwerk” verricht moet worden in de Benelux. De groei van de wereldwijde AM-industrie is in deze regio nog niet terug te vinden. “En die groei is denk ik nog sterker dan de cijfers van Terry Wohlers aantonen. In het totale bedrag van bijna $10 miljard wordt namelijk de waarde van de investeringen in eigen AM-productie die bedrijven doen, niet meegerekend. “Het huidige groeicijfer van 25% voor de totale industrie is een onderschatting. Dat verklaart ook waarom de materialen sterker groeien dan de rest.”

Overheden moeten met regelgeving sector de ruimte bieden

Flam3D wil de nieuwe cijfers gebruiken om overheden in de Benelux er nog beter van te overtuigen dat 3D printen geen hype is. “We moeten ze overtuigen dat het hier om reële business en groei gaat en dat we het vergeleken met het buitenland niet zo heel goed doen.” Kris Binon pleit niet voor een ruimer subsidiëringsbeleid. Dat is niet altijd de beste oplossing. “Een beter besef kan wel ertoe leiden dat er meer aandacht komt in het onderwijs en dat er ruimte komt waarin bedrijven kunnen experimenteren met de technologie.” Het allerbelangrijkste vindt hij dat overheden met wet- en regelgeving een omgeving creëren waarin het AM-ecosysteem kan borrelen en groeien. Tot slot ziet hij voor Flam3D een taak om het bestaande ecosysteem in de Benelux internationaal nog beter te verkopen. “Ik zie bepaalde namen niet terug in het Wohlers Report 2019. We moeten België en Nederland dus nog beter verkopen.”

Flam3D leden die het Wohlers Report 2019 willen bestellen, krijgen een flinke korting als ze dit via Flam3D doen. De korting bedraagt nu al 25%, naarmate er meer mensen meedoen loopt deze verder op. Inschrijven kan nog tot 14 april door een e-mail te sturen naar Kris.binon@flam3d.org

Back to top button