3D printmarkt

Prodways Group ziet flinke groei van AM-activiteiten

De Franse Prodways Group heeft de omzet vorig jaar zien groeien met ruim 17%. De groei is zowel te zien bij de System divisie, waar onder andere de 3D printers onder vallen, als bij de Product divisie. Vooral in de tweede helft van het jaar heeft Prodways de wind in de zeilen gekregen.


Het management van de Franse groep durft momenteel geen voorspelling te doen over 2020, gelet op de Coronacrisis die momenteel alle aandacht opeist. Ook Prodways meldt dat in meerdere industriële sectoren een afwachtende houding ten aanzien van additive manufacturing wordt ingenomen. Massaproductie komt vooralsnog langzaam op gang. . Onderliggend klinkt in de toelichting op de cijfers over 2019 echter optimisme door.

Binnenkort eerste grote projecten

Desalniettemin hoopt Prodways Group de komende maanden de eerste order te kunnen afsluiten voor een echt industriële toepassing van de 3D printtechnologie. De groep werkt aan verschillende projecten in uiteenlopende sectoren, waarbij de AM productie tonnen materiaal per jaar gaat vergen. Op korte termijn zal de validatie van deze projecten, waar klanten aan werken, een impuls geven aan de materiaalactiviteiten van de groep.

Groeien dankzij overnames

Prodways Group zag de omzet vorig jaar met 17,1% groeien tot €17,3 miljoen. De Systems divisie groeide met 16,8% naar een omzet van €44,9 miljoen. Hieronder vallen zowel de 3D printers, software alsook de materialen die de Fransen zelf ontwikkelen en produceren. De Movinglight technologie heeft vaste voet aan de grond gekregen in de dentale industrie en de juwelenbusiness. De divisie Products is met name gegroeid door de overname van Surdifuse-l’Embout, de Franse fabrikant van gehoorapparaten die begin 2019 werd ingelijfd. Ook de productie van onderdelen liet een sterke ontwikkeling zien.

Sterke toename vrije kasstroom

Onderaan de streep zien de resultaten er anders uit. In de toelichting op de cijfers zegt het management dat de winstgevendheid sterk is verbeterd, wat in de toename van de cash flow uit de operationele business blijkt. De vrije kasstroom was €4,3 miljoen positief (in 2018 – €1,7 miljoen). Door de investeringen die de groep heeft gedaan, is de cashpositie vrijwel gehalveerd tot €9,6 miljoen aan het eind van 2019. Operationeel is nog een klein verlies geleden: – €0,2 miljoen voor het hele jaar versus – €1,4 miljoen een jaar eerder.

Back to top button