3D printmarkt

Materialise fors geraakt door covid-19 pandemie

Materialise is in het tweede kwartaal hard geraakt door de covid-19 pandemie. De omzet nam met 21,7% af, het EBITDA-resultaat kelderde met ongeveer een derde en onder aan de streep blijft er een verlies over van €1,9 miljoen. Op één na hebben alle businesssegmenten hebben te lijden onder de wereldwijde crisis, ook Materialise Medical.


Die ene positieve uitzonder is het segment Software. Daar nam de omzet nog toe met 2,4% (de verkopen daalden echter met 15%). In de medische en manufacturing activiteiten voelde het Belgische AM-bedrijf de economische impact van de crisis goed. De omzet bij medical nam af met 19,3%, bij manufacturing zelfs met 31,7%. Medical heeft vooral last gehad van de uitgestelde operaties. De omzet in medical devices en services nam namelijk met 32% af, terwijl de omzet uit medische software met 7% groeide.

Sombere vooruitzichten voor rest van 2020

Problemen verergeren in Q3

In een toelichting op de cijfers zegt Peter Leys, bestuursvoorzitter, te verwachten dat de impact in het lopende kwartaal nog sterker zal zijn. “Met de aanhoudende verspreiding van covid-19 in vele delen van de wereld en de toegenomen ontwrichting van de wereldeconomie, verwachten wij dat de gevolgen van de pandemie voor onze activiteiten in het derde kwartaal nog groter zullen zijn.” Het management van Materialise verwacht dat de problemen zich ook in de tweede helft van het jaar zullen voortzetten. Materialise Medical zal geleidelijk aantrekken in het derde kwartaal; Materialise Software- en Materialise Manufacturing blijven een aanzienlijke impact ondervinden.

Sterke kaspositie

Voor het afgelopen kwartaal betekent het dat Materialise onder aan de streep een netto operationeel resultaat heeft geboekt van € 892.000. Het netto verlies in Q2 bedraagt € 1,9 miljoen (tegenover €295.000 in dezelfde periode vorig jaar. De R&D uitgaven (ruim €6 miljoen) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal had Materialise nog ruim €125 miljoen in kas (tegenover €128,8 een jaar geleden).

Komende week publiceren 3D Systems en Stratasys hun Q2 cijfers. Dan zal er meer inzicht komen in hoe de AM-industrie geraakt wordt door de economische problemen als gevolg van de covid-19 pandemie. In een gastartikel voorspelde Richard Collins van IDTechEX eerder deze week dat de AM-metaalmarkt dit jaar halveert.

Back to top button