Top story

De val en opmars van 3D metaalprinten: AM-sector gaat eerst door diep dal

Metal AM markt zal dalen alvorens te stijgen tot meer dan $10 miljard in 2030

De markt voor metal AM zal eerst door een dal heen moeten, veroorzaakt door de covid-19 pandemie. Pas daarna kan de groei hervat worden. Dat zegt Richard Collins, Principal Analyst bij IDTechEx. Afgaande op signalen van meerdere bedrijven sluit hij een halvering van de AM-markt dit jaar niet uit. De lange termijn vooruitzichten blijven echter onveranderd positief. De markt voor metaal AM groeit naar meer dan $10 miljard dollar in 2030. En dat is slechts minimaal kleiner dan de markt geweest zou zijn zonder covid-19 pandemie.


IDTechEx Principal Analyst, Dr. Richard Collins, heeft onderstaand artikel geschreven naar aanleiding van het nieuwe IDTechEx-rapport Metal Additive Manufacturing 2020-2030. Het virus zorgt ervoor dat de sector volgens hem eerst door een dal moet, voordat de groei kan worden hervat.

Sleuteltechnologie

3D metaalprinten (metal AM) wordt tot nog toe vooral gebruikt voor prototypes, gereedschappen, vervangingsonderdelen en kleine tot grote productieruns. Het is niet verrassend dat het aanvankelijke succes in de hoogwaardige industrieën was te vinden: met name de lucht- en ruimtevaartindustrie en de medische en tandheelkundige sector. Buiten deze zijn er andere sectoren waar additive manufacturing pas opkomt, zoals de automobiel- en de olie- en gasindustrie. Het lijdt weinig twijfel dat additive manufacturing een sleuteltechnologie in een groot aantal sectoren zal worden. In de afgelopen jaren zijn de omzetten toegenomen, zijn er opvallende nieuwkomers op de markt gekomen, zijn er flinke investeringen gedaan en zijn de materiaalportfolio’s uitgebreid. De covid-19 pandemie heeft die groei echter tot stilstand gebracht.

Halvering van de AM-metaalmarkt in 2020

De impact van de covid-19 pandemie op de markt voor 3D metaalprinten is aanzienlijk. IDTechEX is door meerdere bedrijven geïnformeerd dat hun verkopen zwaar zijn geraakt in 2020. Dit geldt met name voor degenen die zich focussen op de automotive en aerospace industrie. Sommige hebben moeten afslanken, andere hebben tijdelijk hun fabrieken een maand of nog langer moeten sluiten. Sommige bedrijven verleggen hun focus van automobiel- en luchtvaartindustrie naar markten die minder geraakt zijn: energy en medical. Wij verwachten dat deze verschuiving van korte duur zal zijn en dat op lange termijn de automobiel- en de luchtvaartindustrie de grootste markten blijven. Covid-19 veroorzaakt echter een daling van de marktwaarde van metal AM met 50%.

Ondanks positieve beeldvorming zijn de gevolgen van de pandemie voor de AM-markt ingrijpend

Richard Collins, IDTechEx

Er zijn veel aanwijzingen dat vooraf geplande investeringen, certificeringen en orders zijn doorgegaan. Er zijn zelfs signalen dat additive manufacturing tijdens deze pandemie aan belang heeft gewonnen. Maakbedrijven hebben kwetsbaarheden in hun supply chain aangepakt en de mogelijkheden van 3D printen in kritische omstandigheden, zoals de acute productie van onderdelen voor beademingstoestellen, zijn aangetoond. De realiteit is dat, afgezien van deze kleine overwinningen, de gevolgen voor de markt ingrijpend zijn en dat het herstel niet onmiddellijk zal zijn. Het herstel zal meerdere jaren duren. Zie het IDTechEx-rapport voor meer informatie en gedetailleerde marktprognoses.

Herstel luchtvaart zal het langst duren

De markt is op dit moment gekrompen, aangezien zowel de interne als de klantgerichte processen voor grote delen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 tot stilstand zijn gekomen. Het korte- en middellange termijnherstel zal per sector verschillen, met de langste herstelperiode voor de burgerluchtvaart. Voorspeld wordt dat de vraag naar materiaal sneller zal herstellen, maar het zal langer duren voordat de printerverkopen zich herstellen. De installed based aan 3D metaalprinters zal tijdelijk stagneren. De kleine successen die AM in de afgelopen maanden boekt, kunnen dat niet goed maken. Neem de luchtvaartindustrie, met banenafbouw, vliegtuigen die aan de grond staan en zwakke financiële prestaties. Dit zal een behoorlijke effect hebben, wat voorkomt dat metal AM zich sneller herpakt.

Metal AM

De daling en stijging van de markt voor de productie van metaaladditieven. Bron: “Metaaladditievenproductie 2020-2030”

Groeiraming voor toekomst blijft

Hoe zit het met de rest van het decennium? Ondanks deze onvermijdelijke tegenslag wordt in deze sector nog steeds een groei op middellange tot lange termijn verwacht. Hoewel het realiseren van rendementen langer zal duren, is het belangrijk dat printerfabrikanten, investeerders en spelers in de hele toeleveringsketen hun vertrouwen in deze markt niet verliezen. De toekomst ziet er nog steeds heel goed uit, maar de realiteit is dat de huidige 3D printers duur zijn (vaak meer dan $1 miljoen) en zelfs met een goede waardepropositie, zal het voor eindgebruikers moeilijk zijn in 2020 en de volgende jaren zo’n uitgave te rechtvaardigen. De trend om voor low cost varianten te kiezen wint momentum. Dan kan de sector een kans bieden te expanderen in andere sectoren.

Kans voor goedkopere oplossingen

Zoals bij elke nieuwe (voornamelijk) B2B-technologie met een fors prijskaartje, zal het tijd kosten voor de eindgebruikers om vertrouwen te hebben in het proces en de toegevoegde waarde om de investering te rechtvaardigen. Laser powderbed fusion processen zijn al het langst commercieel beschikbaar. Deze zie je dan ook het vaakst terug in de markt. De volgende generatie technologieën wint echter aan tractie en binnen het komende decennium zal een meer gevarieerde installatiebasis worden waargenomen.

De realiteit in metal AM is dat elk proces een compromis moet sluiten

Elke partij moet compromis sluiten

Een gemeenschappelijke tactiek voor nieuwkomers in metal AM is het verzinnen van nieuwe terminologie voor hun technologie om zich te onderscheiden van de concurrentie. Sommige daarvan zijn uniek, maar de meeste zijn afgestemd op bestaande processen waarbij slechts subtiele variaties worden geïntroduceerd. Het IDTechEx-rapport snijdt door deze marketing heen en biedt een toegankelijke, onpartijdige categorisering voor de industrie. De realiteit is dat elk proces een compromis moet sluiten over iets, of het nu gaat om de snelheid, de prijs, de precisie, de grootte, de materiaalcompatibiliteit of meer. IDTechEx biedt kritische benchmarking studies van deze processen; een essentieel proces voor het identificeren van hiaten in de markt en eindgebruikerstoepassingen.

Voorbereiden op 2030

Tegen 2030 zal er een breed scala aan toepassingen zijn, sommige waar de industrie snel naar toe gaat en vele die op dit moment onbekend zijn. Partnerschappen, strategische investeringen en verticale integraties zijn allemaal indicatief voor markten die zich op deze toekomstige mogelijkheden voorbereiden. Het herstel krijgt wellicht een impuls van een kleine groeiversnelling. Al met al verwachten wij dat de markt in 2030 marginaal kleiner zal zijn dan wanneer covid-19 nooit was gebeurd.

Wat staat er in dit marktrapport? Het IDTechEx-rapport, Metal Additive Manufacturing 2020-2030, geeft een kritische technische beoordeling van de industrie op een cruciaal moment, met een gedetailleerde analyse van de printerprocessen, materiaalkansen en eindgebruikerstoepassingen, allemaal met granulaire voorspellingen. Het rapport levert meer dan 50 bedrijfsprofielen, variërend van gevestigde spelers, startende bedrijven en materiaalbedrijven. De voorspellingen van IDTechEx zijn gebaseerd op uitgebreide ervaring in de sector en op uitgebreide primaire interviews om de lezer de meest recente en nauwkeurige informatie over de sector te kunnen bieden.

Back to top button