Technology

Fraunhofer ILT ontwikkelt gestandaardiseerde richtlijnen onderhoud LPBF

Nieuwe onderhoudscycli moeten downtime LPBF-systemen reduceren

Het Fraunhofer ILT heeft van ASTM International de opdracht gekregen richtlijnen voor onderhoud LPBF systemen (laser poederbed metaalprinters) te standaardiseren en af te stemmen op de nieuwe generatie AM-systemen. Tegen eind dit jaar moeten de richtlijnen klaar zijn. Daarmee kunnen de machinebouwers hun eigen oplossingen ontwikkelen, gebouwd volgens de nieuwe standaard.


Ondanks het toenemend aantal lasers in laser poederbedmachines en dito aantal optische systemen en hogere vermogens, moeten de gebruikers het voor onderhoud nog steeds doen met richtlijnen ontwikkeld voor de vorige generatie 3D metaalprinters. Het F42 comité van ASTM International wil daarom een internationale standaard. Na een internationale Call for Projects is uiteindelijk het Fraunhofer ILT in Aken geselecteerd. Het onderzoeksinstituut heeft meer dan 25 jaar ervaring met de laser poederbed metaalprinttechnologie (LPBF) en is zelfs een van de grondleggers.

Richtlijnen onderhoud LPBF systemen niet afgestemd op de nieuwe generatie AM-systemen

Een venster van een laser poederbedmetaalprinter dat niet op tijd onderhoud heeft gekregen.

Richtlijnen te conservatief voor nieuwe machinegeneratie

Op dit moment ontwikkelen de Akense onderzoekers een nieuwe standaard en richtlijnen voor het onderzoek aan LPBF-systemen. “De huidige onderhoudsrichtlijnen van fabrikanten zijn vaak nog veel te conservatief. In tegenstelling tot reeds lang bestaande productietechnologieën, is er geen of slechts een relatief kleine database beschikbaar als basis voor het nemen van beslissingen wanneer onderhoudscycli moeten worden bepaald,” legt Niklas Prätzsch uit, projectmanager LPBF bij het ILT. “Om deze reden vervangen gebruikers componenten te vroeg en verhogen ze de bedrijfskosten, omdat zowel de onproductieve stilstandtijden en het verbruik van reserveonderdelen toenemen.”

Onderhoudscycli op basis praktijkdata

Fraunhofer ILT richt zich nu op het selecteren en kwalificeren van beeldsensortechnologie voor de bewaking van hoogbelaste optische systemen van LB-PBF-machines. Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd voor eindgebruikers van de technologie. Het doel is eindgebruikers te helpen de conditie van optische systemen onafhankelijk te beoordelen en onderhoudscycli te plannen door gebruik te maken van verbeterde informatie over de werkelijke conditie van het systeem. Deze cycli zullen dan niet langer gebaseerd zijn op subjectieve perceptie of ervaring, maar op reële gegevens. Dit betekent dat onderhoud minder vaak te vroeg of te laat wordt uitgevoerd, maar dichter bij het juiste moment. Hierdoor zullen de kosten voor de eindgebruikers dalen.

Mindere downtime

De nieuwe systematiek moet er ook voor zorgen dat gebruikers eenvoudig hun eigen database kunnen genereren. Een gestandaardiseerde best-practice oplossing kan op basis van deze data de gebruiker waarschuwen wanneer onderhoud nodig is. Of wanneer de machine opnieuw gekalibreerd moet worden. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat de downtime van de LPBF-systemen afneemt.

LPBF onderhoud

FOTO: de onderhoudsrichtlijnen hebben ook betrekking op het optische systeem van een multiscanner. (Foto’s Fraunhofer ILT)

Back to top button