Top story

3D Systems en Stratasys diep in de rode cijfers: hoe komen ze terug op het groeipad?

De Q2 cijfers pakken voor de grote AM-bedrijven slecht uit. De economische effecten van de covid-19 pandemie raken de pioniers hard. De ingrepen zijn dan ook fors. 3D Systems gaat een op de vijf medewerkers ontslaan. Stratasys kijkt tegen een fors verlies aan en stuurt een op de tien medewerkers naar huis. Beide concerns zijn dit rampjaar gestart met een nieuwe CEO. Hoe werken ze zich uit de crisis?


Zowel Jeffrey Graves (3D Systems) als Yoav Zeif (Stratasys) hebben zich de eerste maanden als CEO van een wereldwijd 3D printbedrijf waarschijnlijk anders voorgesteld. Graves leidt pas sinds drie maanden 3D Systems en hij mocht nu al een verlies van $33,9 miljoen op een omzet van $112,1 miljoen aankondigen. Stratasys heeft in het tweede kwartaal een omzet geboekt van $117,2 miljoen met een operationeel verlies van $29,3 miljoen. De omzetdaling is bij beide concerns ongeveer gelijk: 28,7 procent bij 3D Systems versus 27,9 procent (jaarbasis) bij Stratasys. Belangrijker is echter dat de omzetdalingen al langere tijd spelen; ze zijn in het tweede kwartaal wel versterkt.

Nieuwe topmanagers kiezen andere strategieën om terug aan de top de komen

3D Systems: meer focus

3D Systems gaat als reactie de organisatie vereenvoudigen en meer focus aanbrengen. Concreet betekent dit dat het bedrijf zich richt op twee verticale marktsegmenten: Healthcare en industrie. In plaats van de nadruk te leggen op de afzonderlijke oplossingen – software, hardware en materialen – kiest 3D Systems voor een marktbenadering met een integraal aanbod. Het gaat immers om de combinatie van deze drie elementen, specifiek afgestemd op één marktsegment. In Healthcare kiest men voor dental, implantaten, operatieplanning en simulatie. In de industrie komt de focus te liggen op aerospace, defensie, automotive en duurzame goederen. Het gaat niet om de verkoop van 3D printers, maar hoe de toepassingen in de belangrijkste markten groeien. Dat moet de groei en winst stuwen, vat de nieuwe CEO samen. Overigens betekent dit volgens de topman niet dat men toepassingen buiten deze focusmarkten de rug toe keert.

Healthcare is een van de twee focusmarkten in de nieuwe strategie van 3D Systems.

… en 20% van de banen schrappen

Samen met de nieuwe strategie, heeft Jeffrey Graves een reorganisatie aangekondigd, die de operationele kosten eind 2021 structureel met $100 miljoen moet verlagen. Want dan is het bedrijf bij de huidige verkopen winstgevend. Betekent dit dat de nieuwe topman voorlopig geen al te grote groei verwacht? Om de kosten te verlagen wordt 20 procent van het aantal medewerkers ontslagen. Stratasys, de andere pionier in de AM-industrie, heeft eerder al aangegeven 10 procent van de banen te schrappen, een maatregel waartoe overigens al voor de Coronacrisis was besloten. 3D Systems wil ook de footprint, voornamelijk in de vorm van kantoren, fors verkleinen. Deze ontwikkeling is door de covid-19 pandemie versneld: thuiswerken blijkt goed te kunnen. Graves sluit niet uit dat bedrijfsonderdelen die niet langer in de nieuwe koers passen, verkocht gaan worden.

OOK GE ADDITIVE GRIJPT IN Richard Collins, analist bij IDTechEx, voorspelde het onlangs al voor de 3D metaalprintbedrijven. Ze moeten door een diep dal voordat ze aan de weg omhoog kunnen beginnen. Zeker het eerste deel van zijn constatering wordt bevestigd door de recente Q2 resultaten van enkele grotere spelers. Opvallend is met name de goodwill afschrijving door GE op de AM-activiteiten. Enkele jaren geleden kochten de Amerikanen 75 procent van Concept Laser en 95 procent van Arcam voor in totaal 1,4 miljard dollar. Nu wordt $877 miljoen dollar op de betaalde goodwill afgeschreven.

Verschillende strategieën om uit de crisis te komen

Yoav Zeif is in februari als nieuwe CEO van Stratasys gestart. De opdracht die hij heeft meegekregen: de dalende tendens ombuigen en Stratasys terug op het groeipad brengen als marktleider. Hier blijkt de aanpak totaal anders te zijn dan die bij 3D Systems wat toe te schrijven is aan de uiteenlopende ontwikkeling van de twee bedrijven in het voorbije decennium. 3D Systems worstelt nog steeds met de erfenis uit de periode van de eerste hype in de 3D printindustrie. Destijds zijn er veel overnames gedaan, zonder ze te integreren tot één geheel.

Stratasys richt de pijlen de komende tijd op de polymeermarkt.

Volle of half lege oorlogskas

Stratasys zit in de uitgangspositie dat men twee kerntechnieken heeft voor kunststof 3D printen. En omdat daar op korte en middellange termijn de groei plaatsvindt, wil Yoav Zeif nog meer printtechnieken voor kunststoffen toevoegen aan het portfolio. Met de goed gevulde kas ($313 miljoen cash zonder schuld versus $63,9 miljoen cash bij 3D Systems, minus $21,5 miljoen schuld)) kan hij deze technieken kopen of in joint ventures zoals die met XAAR ontwikkelen. Overigens gaf Jeffrey Graves in de analistencall toe dat 3D Systems de afgelopen jaren er niet in is geslaagd om de onderdelen van het sterke portfolio te vertalen naar consistente groei. Met focus en stroomlijnen wil hij 3D Systems weer marktleider maken. 3D Systems heeft een programma aangekondigd waarin de onderneming van tijd tot tijd voor in totaal $150 miljoen nieuwe aandelen mag uitgeven.

Focus zoals in het verleden

Yoav Zeif zegt dat de marktleider de partij is die de meest uitgebreide set oplossingen aanbiedt voor meerdere groeiende marktsegmenten. Jeffrey Graves kiest voor segmenten waar klanten bereid zijn een premium te betalen voor prestaties en hoge betrouwbaarheid. Daarvoor focust hij op de twee groeimarkten. Volgens hem sluit dat aan op de aanpak van Chuck Hull, de grondlegger van 3D Systems, toen hij in 1986 3D printen uitvond. “Zijn aanpak belichaamde een sterke focus op de applicatie, wat de combinatie van alle drie de elementen (hardware, software en materialen) op een goed controleerbare manier vereist. De reorganisatie moet die focus terugbrengen bij 3D Systems. Graves houdt wel vast aan de vijf 3D printplatformen van 3D Systems, SLA, SLS, Figure 4, MJP en DMP, kunststofprinters én metaal dus.  

Back to top button