3D printmarkt

De impact van AM op supply chains: beginnen disruptieve nieuwkomers te dringen?

Additive manufacturing leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen en veranderingen in bestaande supply chains, zoals de verkoop van designs in plaats van producten, reduceren van het aantal leveranciers, kleinere voorraden, korte levertijden en minder transportbewegingen. AM ondersteunt het concept van servitization van de productie. Daarom zouden bedrijven nu serieus moeten beginnen met het ontwikkelen van innovatieve businessmodellen, waar additive manuafacturing een rol in speelt, zegt Rob Martens, 3D en supply chain consultant over de potentiële impact van AM op supply chains.


AM- en supply chain consultant Rob Martens schetst in white paper waarom bedrijven te laat zijn als ze blijven afwachten met additive manufacturing

Rob Martens is twee jaar geleden gepromoveerd op onderzoek naar de impact van 3D printen op de globale supply chains (lees het interview in 3D Print magazine). Als er geen uitbraak van het Covid-19 virus in Europa was geweest, zou hij vorige maand een presentatie op ESEF 2020 en TechniShow hebben gegeven.  

Rob Martens

Onderbroken supply chains voor virus-uitbraak 

De uitbraak van het virus heeft begin dit jaar de aanvoerlijnen vanuit China onderbroken voor Europese bedrijven. Vanaf eind februari, begin maart zijn daar de onderbrekingen van aanvoerlijnen uit meerdere Europese landen bijgekomen, met Italië en Spanje voorop. Daar bovenop komen nog eens de problemen doordat we voor tal van medische producten, zoals mondneusmaskers en wattenstaafjes voor testen, blijkbaar afhankelijk zijn van lange, complexe supply chains.  

Meerwaarde 3D printen wordt duijdelijk 

De Coronacrisis toont op tal van fronten en niveaus de meerwaarde die 3D printen kan bieden. Bedrijven die hun supply chain onderbrekingen overbruggen door tijdelijk 3D geprinte onderdelen in te zetten. Of tal van initiatieven om met lokaal 3D printen lokale behoeften in te vullen. Een goed voorbeeld is ook hoe Oceanz in Ede met additive manufacturing de productie van de Oswabs voor de Covid-19 testen direct op gang brengt, terwijl achter de schermen wordt gewerkt aan het opstarten van grootschalige serieproductie. Is additive manufacturing een alternatief? En moeten bedrijven nu instappen? 

Lokale productie dankzij 3D printen 

Vanwege lokale productiemogelijkheden maakt AM het mogelijk om ter plekke onderhoud uit te voeren of noodhulp te bieden op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals schepen, afgelegen installaties, ruimtestations of gebieden die getroffen zijn door natuurrampen, zo schrijft Rob Martens in het whitepaper Additive Manufacturing: Wanneer moet uw bedrijf instappen? 

Onderbroken supply chains 

Rob Martens verwijst in het whitepaper naar Hardvard professor Clayton Christensen die in 1997 de disruptive technology theorie introduceerde. Later is deze theorie hernoemd tot de disruptive innovation theorie.  

Dit concept beschrijft een proces waarbij mensen in eerste instantie innovatieve producten of diensten gebruiken in eenvoudige situaties buiten hun reguliere toepassing. Vervolgens nemen deze disruptieve innovators de bestaande markt over en drukken ze uiteindelijk gevestigde bedrijven uit de markt, aldus Rob Martens.

Voorbeelden van marktleiders die door zo’n disruptieve innovatie uit de markt zijn gedrukt, zijn er legio. Denk aan Xerox, Kodak, Videoland en Winkler Prins. De valkuil is dat de disruptieve technologieën in het begin vaak minder goed presteren dan de bestaande.  Langzaamaan verbetert deze technologie in prestaties of prijs totdat aan de eisen van de reguliere markt wordt voldaan; dit is het moment dat de disruptieve technologie de bestaande verdringt en nieuwe bedrijven onaangepaste firma’s vervangen. 

daimler 3d print
Een voorbeeld van lokale ondemand productie door Daimler.

AM vertoont vergelijkbaar patroon met disruptive innovation theorie 

Volgens Rob Martens vertoont de AM-technologie een vergelijkbaar patroon zoals Clayton Christensen heeft beschreven in zijn disruptive innovation theorie. 

Additive Manufacturing zal conventionele bedrijfsmodellen en toeleveringsketens antiek maken vanwege haar ontwrichtende aspecten: schaalvoordelen spelen geen rol meer, minder investeringen zijn nodig om te beginnen met de productie van een breed scala aan verschillende goederen en de opkomst van de “maker”beweging, waar consumenten productontwerpers en producenten worden, zgn. “prosumers”. 

Minder risico op verstoringen supply chains 

AM maakt supply chains overzichtelijker, korter; lokale productie zorgt voor maatgemaakte producten, geproduceerd in kleine fabrieken. Hierdoor verkleint het risico op supply chains verstoringen, zoals we die de laatste tijd steeds vaker zien. Rob Martens zegt: Vanwege het effect van AM op bestaande toeleveringsketens zullen productielocaties verhuizen, consumenten producenten worden en productieactiviteiten worden teruggehaald van lagelonenlanden. Een ander type (hoger geschoolde) arbeidskrachten zullen nodig zijn en traditionele productontwerpen zullen veranderen. Om vervolgens te wijzen op het belang van korte time to market: Omdat de levensduur van goederen afneemt, is een snellere “time-to-market” vereist. Additive Manufacturing kan deze verwachting waarmaken. Tot slot wijst hij ook nog op het thema duurzaamheid: AM maakt een duurzame productie mogelijk.  

Wat betekent dit voor de huidige maakbedrijven?  

Vaak zijn de meest winstgevende klanten van gevestigde bedrijven in eerste instantie niet geïnteresseerd in deze innovaties en daarom kunnen zulke marktverstoorders hun innovatieve technologieën testen in kleinere markten die bestaande bedrijven doorgaans negeren. Christensen ontdekte dat startende bedrijven die disruptieve innovaties introduceren vaak slankere (“lean”) organisatiestructuren hebben. Hierdoor liggen hun bedrijfskosten aanzienlijk lager dan bij gevestigde bedrijven, dat vergroot hun aantrekkelijkheid verder. Tegen de tijd dat bestaande bedrijven zich bewust worden van de bedreiging door zo’n disruptieve technologie, besluiten ze meestal om erin te stappen.  

Echter, omdat deze gevestigde bedrijven vaak te laat zijn of niet in staat zijn om vergelijkbare prijsniveaus aan te bieden, verliezen ze al snel marktaandeel.

De impact van de AM-technologie mag niet worden onderschat, waarschuwt Rob Martens dan ook. Door voortdurende technologische verbeteringen worden deze disruptieve innovaties snel aantrekkelijk voor de gemiddelde gebruiker.  Managers en beleidsmakers moeten nu al rekening houden met de ontwrichtende effecten van 3D printen op hun bedrijf en maatschappij. 

Wil je het volledige white paper over de impact van AM op sypply chains van Rob Martens ontvangen? Aanvragen kan door een e-mail te sturen naar info@3dstrategies.nl   

Foto: Tumisu via Pixabay

Back to top button