Top story

3D printen terug in de spotlight, maar impact kleiner dan verwacht

ING analist positief maar verwacht minder impact op wereldhandel dan vier jaar geleden

Covid-19 kan de schok zijn die veel CEO’s nodig hebben om hun angst te overwinnen voor nieuwe technologieën. Daarmee zou een belangrijke horde genomen kunnen nemen die momenteel de brede acceptatie van 3D printen in de weg staat. Dat schrijft ING in een rapport over de 3D printindustrie in het post-corona tijdperk. Samensteller Raoul Leering ziet 3D printen nog steeds als een bedreiging voor de wereldhandel, maar de impact zal beperkter zijn dan hij vier jaar geleden voorspelde.  


Vier jaar nadat het Economisch bureau van ING een rapport over de 3D printindustrie publiceerde, zijn de analisten van de bank opnieuw in de sector gedoken. Onder de titel 3D printing set for rebound beschrijft hoofd Internationale Handelsanalyses Raoul Leering dat de 3D printindustrie wel eens sneller zou kunnen gaan groeien dan in de jaren voor de coronapandemie. Hij verwacht echter niet dat 3D printen snel geschikt zal zijn voor massaproductie. En dat dwingt hem zijn eerdere verwachtingen fors bij te stellen.

Covid kan de schok zijn die bij CEO’s angst voor nieuwe technologie wegneemt

3D printen is terug in de spotlight

Raoul Leering stelt duidelijk in het rapport dat 3D printen terug in de spotlight staat. En dat dankzij corona, ook al heeft de pandemie de sector vorig jaar een terugslag bezorgd. De negatieve impact komt volgens het rapport vooral door de terugslag in de verkopen van grote AM-systemen. De kleinere hebben wel een groei laten zien. Voor de lange termijn, zo schrijft Leering, kan de covid pandemie een impuls zijn voor de 3D printindustrie. De pandemie heeft namelijk de kwetsbaarheid getoond van supply chains. Dat is de kans voor 3D printen geweest om te laten zien welke waarde de technologie kan hebben.

Kleinere invloed op wereldhandel

ING ziet allerlei ontwikkelingen die 3D printen in de kaart spelen. Maar Raoul Leering is behoorlijk minder optimistisch dan 4 jaar geleden, toen hij voorspelde dat de wereldhandel tot 40% zou kunnen krimpen als tegen 2040 de helft van de producten geprint zou worden. Van dat scenario is in het nieuwe rapport helemaal niks overgebleven. “3D printen is een dominante productietechnologie in bepaalde niches, maar om een breed geaccepteerde productietechniek te worden, zijn verdere technologische doorbraken nodig om de kosten te reduceren”, zo schrijft Leering in het nieuwe rapport. Volgens hem is er geen enkel teken dat erop duidt dat deze doorbraak er aan komt. Omdat er wel andere groeifactoren zijn, schat hij nu in dat tegen 2040 niet meer dan 5% van alle producten geprint zal worden. 3D printen is nog lang niet geschikt voor massaproductie.

Tegen 2040 kan 5% van alles geprint worden

Dat neemt niet weg dat er kansen zijn, schrijft ING op basis van onderzoek en gesprekken met AM-ingewijden als Joris Peels en Terry Wohlers.  Deze laatste verwacht dat op een dag 3D printen minstens 5% van de fabricage zal kunnen uitmaken. Met het jaarlijkse groeipercentage van 27%, zal het ongeveer 20 jaar duren om dat punt te bereiken (2040). Deze groei van 27% is realistisch, denkt Raoul Leering.  Ook van reshoring mag je geen grote impuls verwachten. Aan het eind van zijn rapport trekt Raoul Leering dan ook de conclusie dat de impact van 3D printen op de wereldhandel kleiner zal zijn dan hij vier jaar geleden inschatte.

Raoul Leering: 3D printen wacht mooi groeipad maar impact veel kleiner dan eerder verwacht zolang het geen techniek is voor massaproductie.

Niet per se dichterbij eindgebruiker printen

Dat komt mede omdat customizing van producten, een van de meest kansrijke toepassingen, niet automatisch betekent dat de productie dichterbij de consument zal plaatsvinden. Daarom verwacht hij nu dat als tegen 2040 5% van de productie door 3D printen gebeurt, het effect op de wereldhandel -4,5% zal zijn. Mits al de gepersonaliseerde producten dichtbij de eindgebruiker worden gemaakt. Op basis van ervaringen in onder andere de dentale industrie, schat de analist van ING dat een impact van 4 tot 5% misschien wel realistischer is. Per saldo betekent dit nog steeds een goed groeiperspectief voor 3D printen.

Foto: serieproductie met 3D printen door Stratasys.

­­

Back to top button