Top story
Trending

Make or buy? Hoe verandert additive manufacturing industrieel inkopen?

Additive manufacturing zet ook druk op cost leadership modellen

Highlights
  • Cost leadership bedrijven krijgen nieuwe mogelijkheden met AM
  • Inkopers worden prijsbewuster

Additive manufacturing heeft het omslagpunt bereikt: voor een aantal toepassingen is de technologie concurrerend met klassieke productieprocessen. De make or buy vraag kan daarom worden uitgebreid met: or 3D print? ESEF Maakindustrie en TechniShow zetten niet voor niets sterk in op het thema. Hoe gaat industrieel inkopen veranderen door additive manufacturing?

supply chain

Op de TechniShow gaat het zowel op het 3D Techniek als 3D Procesplein vooral om de technologie die nodig is om additive manufacturing als serieuze productietechnologie in te zetten. Toch zul je ook hier als concrete businesscases zen, zoals een 3D geprinte waferstage bij Additive Industries als voorbeeld van ene hightech toepassing. Op ESEF Maakindustrie draait het veel meer om de supply chain veranderingen onder invloed van additive manufacturing.

Inkopers moeten nieuwe inkoopconcepten ontwikkelen voor AM-platformen en -businessmodellen

Ja, AM zal invloed hebben op sourcing

Zal additive manufacturing tot een ander antwoord leiden op de make or buy vraag? Onderzoekers van de Procurement Research Group van de Bunderswehr University in München hebben daar verleden jaar in een wetenschappelijk artikel vanuit verschillende perspectieven hun licht over laten schijnen. En hoewel ze in de wetenschappelijke hoek weinig onderzoeken vinden naar de impact van additive manufacturing op sourcing strategieën, verwachten zij wel degelijk een zekere invloed. Ze tonen onder andere aan dat additive manufacturing impact zal hebben op inkoopprocessen in de industrie en supply chain management. Inkoopstrategieën waarin AM is geïntegreerd, reduceren de risico’s in de supply chain. Dit wordt nog eens versterkt doordat de lead times aanzienlijk korter worden. Tot slot wijzen de onderzoekers nog op het feit dat 3D printen tot heel nieuwe businessmodellen zal leiden, die met name de richting op gaan van industriële platformen. Inkoopafdelingen moeten hierop inspelen door inkoopconcepten te ontwikkelen voor de AM-platformen en de AM businessmodellen.

Carbon EPX81
3D printen, zoals in dit voorbeeld van Carbon 3D, gaat effect hebben op de manier van inkopen en op supply chains. Een bezoek aan ESEF Maakindustrie en TechniShow levert inzichten op hoe supply chains veranderen.

Inkopers worden prijsbewuster

De wetenschappers, die een literatuurstudie naar de invloed van AM op industriële inkoop en supply chain management hebben gedaan, wijzen ook nog op enkele andere zaken die ervoor zorgen dat AM wel degelijk inkoopstrategieën gaat beïnvloeden. Een hiervan is dat complexiteit quasi gratis is bij additive manufacturing. De complexiteit van een product heeft niet direct invloed op de kosten van het 3D printproces. Ze wijzen er op dat maakbedrijven wiens strategie gericht is op cost leadership met additive manufacturing in staat zijn om geïndividualiseerde producten te maken. “Dit maakt de klant prijsgevoeliger, hetgeen betekent dat de inkoper zijn kostenbewustzijn moet verhogen bij het inkopen van inputgoederen.”

Korte leadtimes verscherpen de concurrentie

Toenemende concurrentie door korte leadtimes

Een tweede punt is de kortere doorlooptijd waar additive manufacturing voor zorgt, doordat machines niet hoeven worden ingesteld met tooling. “Dit verscherpt de concurrentie op het gebied van de “time to market”, zoals reeds het geval is in diverse industrieën. Inkoop moet daarom snelle en flexibele processen mogelijk maken, met leveranciers die snel kunnen reageren op een onverwachte vraag.”

Onderhandelingspositie inkopers wordt sterker

En het derde punt dat in het artikel wordt aangehaald, is de toenemende onderhandelingskracht bij inkopers. De procurement power verbetert doordat additive manufacturing voor kortere en simpelere supply chains zorgt en doordat het maken van complexe producten, als ze eenmaal voor additive manufacturing zijn uitontwikkeld, min of meer een commodity wordt. En dan wordt de prijs een beslissend criterium in het inkoopproces.

3D theater op ESEF Maakindustrie

De nieuwe indeling voor TechniShow en ESEF Maakindustrie maakt het voor bezoekers van beide beurzen gemakkelijker over en weer te gaan. Het lezingenprogramma in het 3D theater op de beide beurzen geeft veel informatie voor zowel inkopers als maakbedrijven over de impact van additive manufacturing. Herman van Bolhuis van 3D Makers Zone schetst hoe additive manufacturing versneld volwassen wordt. Neil van Es van Parts on Demand en Daniël Hoogstraate van Materialise presenteren toepassingen uit de maakindustrie die nu al succesvol zijn omgezet naar 3D printen. En Juan Vertelman van atum3D zal de vergelijking maken tussen spuitgieten en 3D printen.

Meer informatie over het lezingenprogramma op de beide beurzen vind je hier

En gratis registreren kan hier

Back to top button