software

Wat de 3D printindustrie kan leren van de 2D drukwereld

Hybrid Software wil volledige workflow inclusief QI aansturen vanuit Cloudflow Maker

Hybrid Software krijgt een subsidie van de Vlaamse overheid om nieuwe functionaliteiten voor Cloudflow Maker te ontwikkelen. Het doel is om software te bouwen die de volledige workflow van CAD tot en met post processing voor Binder en Material Jetting 3D printtechnieken omvat. De Belgische onderneming ziet een parallel met de 2D printindustrie, waar software uiteindelijk voor de stap naar industrialisatie heeft gezorgd.


De Belgische software ontwikkelaar ziet veel parallellen met de 2D printwereld, waarvoor het zo’n oplossing al eerder ontwikkeld heeft. Deze software stuurt in de 2D wereld het hele proces aan, van printvoorbereiding en het aansturen van de nozzles in de inkjetkoppen van de digitale drukpersen tot en met het afwerken. Eigenlijk allemaal zaken die in de 3D printwereld net zo zeer spelen. Nu de 3D printwereld op het punt staat door te breken, is de nood aan zo’n oplossing hoog, meent Nick De Roeck, Chief Technology Officer bij Hybrid Software. Hij ziet hier een nieuwe groeimarkt voor de Belgische onderneming.


De 3D printwereld heeft weinig weet van wat je in de 2D wereld met een druppel kunt doen

Twee teststukken voor het beoordelen van nieuwe features zoals deze in het onderzoeksvoorstel van Hybrid Software zijn beschreven.


Feedbackloops

“In de 2D printindustrie capteren we het hele proces om het printen efficiënter te maken. We automatiseren daar het rondsturen van parameters én capteren hoe de machines werken, zodat we Quality Inspectie doen”, aldus De Roeck. Wat de onderneming in de 2D printwereld heeft gedaan, wil het nu voor 3D printen ontwikkelen. “Er wordt veel over feedback loops gesproken, maar ze zijn er nog niet. In de 2D printindustrie heb je deze wel en daar liggen de snelheden veel hoger dan bij 3D printen”, zegt Kris Binon, Business Unit Development Manager.  Wat in de 2D wereld met de hoge snelheden kan, moet dus ook in de 3D wereld kunnen.


Dichtbij 2D printtechnieken

Dat Hybrid Software zich specifiek richt op Binder en Material Jetting ligt voor de hand; deze twee printtechnieken zijn gebaseerd op de technieken uit de 2D drukindustrie. De software kan op het niveau van de individuele nozzles in de printkoppen het proces bijsturen, bijvoorbeeld om een oppervlak gladder te maken; of om bleeding van het bindmiddel te voorkomen. “De 3D printwereld weet vaak weinig af van wat je in de 2D wereld met een druppel kunt doen”, zegt Nick De Roeck. Recent heeft de groep een patent gekregen op een oplossing om het gebruik van bindmiddel te reduceren door aan de buitenkant méér bindmiddel te plaatsen dan aan de binnenkant van een werkstuk. Kris Binon: “Daarmee win je tijd omdat je minder bindmiddel hoeft te verwijderen.”


Standaarden zijn broodnodig

De 3D-printindustrie staat op een kruispunt, menen De Roeck en Binon. Nu printerproducenten en -gebruikers zich richten op industrialisatie, hebben ze software nodig om die evolutie te ondersteunen. Optimalisatie en stroomlijning zijn sleutelbegrippen in de industrialisatie van 3D printen. Het AM team van Hybrid Software denkt oplossingen te kunnen bouwen die de volledige workflow voor 3D printen afdekken. Bijvoorbeeld 3D printers aansturen vanuit een ERP pakket; het printproces real time bijsturen voor hogere kwaliteit; of instellingen waarmee geprint wordt transformeren naar data voor de post processing stappen. Het probleem van de sector is wel, zo zegt Nick De Roeck, dat standaarden ontbreken. “In de 2D printindustrie heb je standaarden voor bijvoorbeeld de afwerking. Pas als die er zijn, kun je automatiseren.” Bij Hybrid Software kijkt men daarom met veel interesse naar de ontwikkeling rond het 3MF format. Dat kan volgens Nick De Roeck wellicht een gestandaardiseerde informatiedrager worden. “Het 3MF consortium heeft momenteel een vacature voor een ontwikkelaar. Ze gaan dus nieuwe zaken vrijgeven.”


Via OEM’s naar de eindgebruiker

Hybrid Software heeft dit jaar als exposant meegedaan aan Formnext. Dit is vooral gedaan om in contact te komen met andere fabrikanten van bijvoorbeeld Binder en Material Jetting systemen. “De toegang tot een beter product voor de eindgebruiker loopt namelijk via de OEM’s”, zegt Kris Binon. De groep werkt al samen met een aantal van hen, waaronder Xaar en Ricoh, dat onder andere metaalprinten ontwikkelt op basis van binder jetting technologie. De software zal de markt voor de beide printtechnieken een impuls geven, verwachten Kris Binon en Nick De Roeck. Binder en Material Jetting technieken zijn namelijk veelzijdig; ze zijn breed inzetbaar. En de inkjettechnieken waarop ze gebaseerd zijn, hebben in de 2D wereld al eens bewezen een industrie disruptief te kunnen veranderen.


Foto: Kris Binon (rechts) samen met Nick De Roeck tijdens Formnext, waar beiden in de vele gesprekken duidelijk de noodzaak hebben gevoeld aan software die de hele workflow gaat aansturen.


Back to top button