Technology

3DOP consortium klaar om eerste oplossingen naar AM-industrie te brengen

Zo’n vijftig AM-experts uit acht Europese landen hebben de Brainport Industries Campus bezocht. Het belangrijkste doel was samen te overleggen over de werkpakketten van het grote Europese AM-project en afspraken te maken over de jaarplanning. Daarnaast hebben ze kennis gemaakt met de AM-activiteiten bij bedrijven als KMWE, Hexagon, AM-Flow en K3D AddFab.


Het Europees 3DOP project (3D Optimized Production), waaraan 33 Europese partners meedoen, is aan het tweede projectjaar begonnen. Het is een groot en ambitieus Europees onderzoeksproject om additive manufacturing geschikt te maken voor schaalbare productie van grotere volumes. “De brede industriële automatisering staat voor 3D printen nog aan het begin. Oplossingen voor handling en Quality Control in het printproces zijn er wel, maar de geautomatiseerde AM-fabrieken nog niet”, zegt Arno Gramsma, die namens Mikrocentrum in het project verantwoordelijk is voor Coaching & Training en Dissemination and Communication. De focus ligt op metaalprinten, dentaal printen, bedrukte elektronica en automatisering van AM-fabrieken.

3DOP consortiumleden bezoeken AM-activiteiten op BIC

De deelnemers op de trappen van de Brainport Industries Campus. (Foto’s Arno Gramsma)


Digital twins en AI

Een consortium van 33 onderzoekscentra en bedrijven werkt in zes werkpakketten aan deze oplossingen. AM-experts uit deze groep hebben afgelopen week tijdens de tweedaagse bijeenkomst in Eindhoven de ervaringen tot nog toe uitgewisseld en overlegd over de verdere voortgang. Volgens Arno Gramsma zijn de meeste technische oplossingen uitgewerkt. Een voorbeeld van Nederlandse bodem is het nieuwe Quality Control systeem van AM Flow, dat binnenkort in de praktijk getest gaat worden door Oceanz 3D Printing. In de oplossingen spelen thema’s als digital twin, Machine Learning en AI vaak een sleutelrol. “Dat zie je overal in terug”, aldus Gramsma. De oplossingen die de projectpartners van 3DOP ontwikkelen, maken additive manufacturing betaalbaarder vergeleken met andere productietechnieken. “Met behoud van de typische flexibiliteit van 3D printen”, benadrukt Arno Gramsma. Ook dragen ze bij aan het schaalbaar maken van AM als productietechniek.


De stap van technologie ontwikkeling naar sales is een wezenlijke, zowel voor het consortium, potentiële investeerders alsook de AM-markt


Bewustzijn creëren bij AM bedrijven

De uitdaging voor de 3DOP projectpartners is de komende tijd awareness te creëren bij AM-bedrijven dat de technische oplossingen binnen handbereik komen. Veel bedrijven zien er het nut nog niet van in omdat additive manufacturing nog niet veel voor volume productie wordt ingezet. Een kip-ei verhaal dat doorbroken moet worden. “We moeten de bedrijven overtuigen dat de oplossingen die hier ontwikkeld worden de problemen in hun productie als ze opschalen, kunnen oplossen.” Wat geoptimaliseerde productie (3D Optimized Production) precies inhoudt, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dat zal sterk afhangen van de use cases die men gaat ontwikkelen en die men nodig heeft. Nogmaals Arno Gramsma: “Partners in het 3DOP project zoals Addcat, Phibo en Signify hebben hun eigen problemen die je moet oplossen. De focus zal telkens anders liggen.”

Tijdens het bezoek bij AM Flow.


Stap naar marktintroductie

Tijdens de bijeenkomst van de projectpartners is gebleken dat naarmate de oplossing een hoger TRL-niveau heeft (Technology Readiness Level), de vragen over value proposition, marktverkenning en het opzetten van saleskanalen dringender worden. “In het werkpakket Training en Coaching is dat duidelijk merkbaar aan de aard van de vragen. Daar hebben we goede discussies over gevoerd. Hoe kunnen we hen helpen of kunnen we ze koppelen aan andere bedrijven?” Deze ondersteuning is een van de onderdelen van het werkpakket Services binnen het project. Daarin spelen zaken als het bouwen van demonstrators, pilot projecten, funding maar ook coaching en training. “Dat laatste kan zelfs een training zijn om beter voorbereid het gesprek aan te gaan met investeerders.”


Op Formnext later dit jaar wil het 3DOP-consortium de investment readiness van een aantal ontwikkelde oplossingen tonen


Financiering

Een heel nieuw onderdeel van het Europese project is dat de deelnemende bedrijven financieel geholpen worden hun oplossing te vercommercialiseren. “Dat is heel nieuw in een Europees onderzoeksproject omdat men dit tot nog toe aan de markt overliet”, legt Arno Gramsma uit. In de afsluitende discussieronde van de 3DOP jaarbijeenkomst bleek dat de meesten nog worstelen met dit thema. Een proof of concept voor financiering ontwikkelen is toch anders dan funding voor een project zoeken, verwoordde een van de deelnemers het. De stap van technologie ontwikkeling naar sales is echter wel een wezenlijke, zowel voor de partijen binnen het consortium, potentiële investeerders alsook de AM-markt die uiteindelijk een impuls moet krijgen van de verdergaande productie-optimalisatie. Op Formnext later dit jaar wil het 3DOP-consortium de investment readiness van een aantal ontwikkelde oplossingen tonen om uit te stralen dat de consortiumleden klaar zijn om naar de markt te gaan met de technologie die AM-productie optimaliseert.

Bij Hexagon MI bezochten de deelnemers onder andere het Experience Center op BIC.


3DOP project presenteert zich in maart tijdens het AM Forum in Berlijn en tijdens AM Village, evenement rond additive manufacturing in de defensie-industrie dat dit jaar in Brussel plaatsvindt.

Back to top button