3D printmarkt

Lukt het Nano Dimension om Stratasys in te lijven

Aandeelhouder Nano roept op overnamebieding te stoppen

Zal Nano Dimension erin slagen om qua omzet 15 keer grotere Stratasys over te nemen? In een toelichting op het overnamebod schrijft het management aan het topmanagement van Stratasys dat het de overname in goed onderling overleg wil regelen. Een jaar geleden zei Yoav Stern, CEO, nog dat het opbouwen van een belang in Stratasys niet per se gezien moest worden als een ambitie om Stratasys over te nemen.


De vraag is of Stratasys overgenomen wil worden. Verleden jaar, toen Nano Dimension bezig was aandelen Stratasys te kopen, heeft het voor een gif[pil gezorgd om een vijandige overname te kunnen afwentelen. Deze loopt tegen de zomer af. Stratasys laat het momenteel bij de reactie dat het het bod grondig zal bestuderen. Vorig jaar kocht Nano Dimension al NanoFabrica, Global Inkjet Systems, Admatec/Formatec, Essemtec en DeepCube en het verwierf het een belang van 12% in Stratasys.

Nano Dimension zoekt al langer verbreding en wil nu het veel grotere Stratasys inlijven.

Wat ziet Nano Dimension in het samengaan met Stratasys?

Eerst de zakelijke feiten. Het Israëlische Nano Dimension, bekend van de 3D elektronica printers en in de Benelux van Admatec, is bereid om $18 in contacten te betalen voor elk aandeel Stratasys. Dat is 36% bovenop de koers van 1 maart. In totaal gaat het om een transactie van $1,1 miljard. De beide bedrijven samen kunnen volgens de overnemende partij meer waarde creëren op zowel korte als lange termijn. De combinatie biedt een ongekend platform van zowel 3D print technologieën voor polymeren als voor elektronica, micro-componenten en high end keramische materialen. Stratasys R&D kan profiteren van DeepCube, de AI groep van Nano Dimension. De beide bedrijven kunnen door hun sales te combineren (wat in de Benelux in feite al zo is) cross selling realiseren en met de verschillende platforms nieuwe klantgroepen aanspreken. Qua kosten zijn er de nodige synergievoordelen te boeken en de combinatie van beide bedrijven kan sterk groeien en winstgevend zijn. “In de afgelopen jaren is de AM-markt in omvang gegroeid en heeft de technologische vooruitgang een hoge vlucht genomen. Het samenbrengen van Stratasys en Nano Dimension is bedoeld om beide bedrijven te positioneren om als gecombineerde onderneming succesvol te zijn en de industrie naar die volgende fase te leiden”, aldus de toelichting op het bod.

Lof voor Stratasys topmanegement

Nano Dimension bezit 14,5% van de aandelen van Stratasys. In de verdere toelichting steekt het bestuur van het bedrijf vooral de loftrompet over het senior management van Stratasys en de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Het wil dan ook dat Yoav Zeif, CEO, zich samen met andere topmanagers na de overname voor meerdere jaren verbindt aan het fusiebedrijf.  Het Israëlische bedrijf heeft op dit moment $1 miljard in kas en is schuldenvrij. Het kan de transactie dus volledig in cash doen, zonder afhankelijk te zijn van externe financiers. Afgelopen jaar heeft het een omzet geboekt van ongeveer $43 miljoen. Yoav Stern, CEO van Nano Dimension, gaat in een toelichting in een Youtube video in op de redenen waarom het de twee bedrijven wil bundelen.

Stratasys toonde op Formnext nog hoe het denkt post processing te automatiseren.

Protest van eigen aandeelhouders

Ondertussen rommelt het in het eigen aandeelhouderskamp van Nano Dimension. Een van de investeerders, het Anson Funds, is zelfs naar buiten gekomen met een persbericht waarin het oproept de overname te stoppen. Anson schrijft:

Onze primaire en onmiddellijke zorg is dat de onderneming het grootste deel van haar contanten gebruikt voor de voorgenomen ongevraagde overname van Stratasys. Anson steunt deze transactie niet in het licht van de voortdurende proxy competitie. Het is duidelijk dat de Raad van Bestuur eenzijdig handelt tegen de wil van de aandeelhouders van de onderneming, zich ingraaft en zich inspant om te voorkomen dat aandeelhouders stemmen.

Het stoort met name dat Nano Dimension de deal buiten de eigen aandeelhouders om wil doordrukken.  Om vervolgens nog een flinke sneer uit te delen aan het management van Nano Dimension:

Wij geloven dat het dit niveau van arrogantie van het management is dat ervoor zorgt dat Nano Dimension wordt verhandeld tegen een verbijsterende en permanente korting van 31% op de kas- en investeringsbalans.

Stratasys heeft onlangs de resultaten over het afgelopen kwartaal en heel 2022 bekend gemaakt. In Q4 lag de omzet 4,6% lager, door desinvesteringen (Makerbot). Over heel 2022 nam de omzet met 7,3% toe tot $651,5 miljoen en een netto verlies van $29 miljoen.

Back to top button