Magazine

“Over nog eens zeven jaar, dan past de maakindustrie AM gewoon toe”

Kris Binon over de 3D printwereld, de uitdagingen en de versnipperde overheidsstimulering

Highlights
  • Het ontbreekt aan fundamenteel visionaire steun
  • Mondiaal is er een wedloop aan de gang. Overheden beginnen te beseffen dat anderen met geld onze scale-ups kopen
  • De SPACS (omgekeerde beursintroductie) zijn een leuke manier geweest om geld binnen te krijgen, maar kun je de verwachtingen waarmaken? Is het leuk geld?
  • 3D printen is inderdaad in een vliegwielfase terecht gekomen. We zitten tegen de early majority aan

Kris Binon heeft de deur van zijn kantoor bij Flam3D achter zich dicht getrokken en begint binnenkort bij Hybrid Software Group aan een nieuw avontuur: het uitbouwen van de AM-activiteiten. Tijd voor een laatste terugblik op het versnipperd stimuleringsbeleid in de Benelux en Europa, het gebrek aan lange termijn visie bij overheden, de concurrentie vanuit de VS en China en over de raakvlakken van zijn werk bij Flam3D met zijn nieuwe job. “3D printen wordt een technologie as such.”


Toen je aan het avontuur met Flam3D begon, had je amper notie van wat 3D printen was. Wat heeft je destijds over de streep getrokken?

Kris Binon: “Niet weten waar je uit komt: dat was het leuke van deze job. Er lag een doelstelling; er waren kaders; maar verder mocht ik het zelf uitzoeken. Het avontuur, dat trok me aan. Met mijn volgende job heb ik weer dezelfde keuze gemaakt.”

Oorspronkelijk is Flam3D gestart als Vlaamse organisatie. Al snel ben je de grens met Nederland overgetrokken. Waarom?

Kris Binon: “Mijn mandaat was zorgen voor leden en de markt voor de leden laten groeien. Op aanraden van twee grote bedrijven in de sector ben ik met organisaties in Nederland gaan praten. Daaruit bleek dat de combinatie toegevoegde waarde zou hebben, voor beide kanten. Het Nederlandse ecosysteem biedt voordelen die we in Vlaanderen niet hebben en omgekeerd. Nederland heeft bijvoorbeeld een sterke chemische industrie met materialentak, dat hebben wij niet. En ook internationaal is het verhaal dan beter te verkopen.”

“Innovatie vertraagt doordat bedrijven geen miserie willen en vasthouden aan wat goed loopt”

Kris Binon: . Ik vind dat AM zelf geloofwaardigheid moet opbouwen en voldoende argumenten moet aandragen en gewicht in de schaal leggen. Dat kunnen we in de Benelux.

In het eerste interview met 3D Print magazine zei je dat bedrijven geen goed beeld hadden van de mogelijkheden van 3D printen. Kennisgebrek is anno 2023 nog steeds een belangrijke belemmering, blijkt uit jullie eigen onderzoek. Zijn we niets opgeschoten?

Kris Binon: “Veel bedrijven zijn achter de schermen met 3D printen bezig. Maar ze communiceren hier niet over. We zien dat ze met slimmere vragen komen dan vijf jaar geleden. Daarnaast heb je OEM’s die effectief belangrijke voordelen halen uit 3D printen maar hier niet mee te koop lopen omdat ze het als USP zien; ze willen het niet weggeven aan concurrenten. De markt beweegt dus wel degelijk. Anderzijds denk ik dat innovatie vertraagt doordat bedrijven geen miserie willen en vasthouden aan materialen en processen die goed zijn. Als toeleverancier je OEM motiveren om te veranderen, is moeilijk.”

Je bent erin geslaagd om Flam3D uit te bouwen tot een organisatie met zo’n 125 leden die nationaal en internationaal gekend is. Zijn er zaken tegengevallen?

Kris Binon: “Ik heb de meeste moeite gehad met de manier hoe overheden werken. Ik begrijp hun businesslogica niet. Alles op EU-niveau moet een project zijn, elk jaar moeten piketpaaltjes verzet worden. Er is geen lange termijn meer mogelijk. Als je telkens rond een project voor drie jaar een community moet organiseren die niet bestendigd kan worden, is dat relatief waardeloos. Dat staat haaks op het ondernemerschap. Ik vind dit zeer frustrerend. No hard feelings richting mijn contactpersonen. Ik begrijp dat ze tussen twee vuren in zitten. En wellicht heb ik het geduld niet om er rust in te vinden.”

“We creëren onvoldoende leverage voor wat we hebben”

Kris Binon

Deze versnippering zie je ook in subsidieland. Er zijn veel potjes, maar als je naar de Europese AM-startup markt kijkt, leggen we het hier af tegen de bedragen die soortgelijke bedrijven in de VS ophalen.

Kris Binon: “Het ontbreekt aan fundamenteel visionaire steun. Startups en scale-ups kunnen dankzij subsidie bijvoorbeeld van TRL 3 naar 6 gaan (de mate waarin de technologie is uitgerijpt, red.) en moeten dan weer nieuwe middelen zoeken.”

Of ze worden dan opgekocht door Amerikaanse partijen?

Kris Binon: “We creëren onvoldoende leverage voor wat we hebben. Dat kan op termijn in een achterstand resulteren. Het is niet zo dat we zwak staan of de strijd al verloren hebben. We hebben veel chemiebedrijven en de koplopers in AM. En honderden bedrijven die met nieuwe technologie aan komen. Dat moeten we als hefboom gebruiken. Mondiaal is er een wedloop aan de gang. Overheden beginnen te beseffen dat anderen met geld onze scale-ups kopen. Daarom zijn we een nieuw project gestart om extra investment funds los te krijgen. Omgekeerd kun je je afvragen: zijn we zoveel slechter af? In de VS wordt belachelijk veel geld gepompt in bedrijven die het toch moeilijk hebben.”

Je bedoelt dan bedrijven als Desktop Metal, Shapeways, Nano Dimension en andere die via een SPAC naar de beurs zijn gegaan. Hebben die niet meer last van het feit dat ze beursgenoteerd zijn en elk kwartaal resultaten moeten tonen?

Kris Binon: “Het ene hangt samen met het andere. De SPACS (omgekeerde beursintroductie) zijn een leuke manier geweest om geld binnen te krijgen, maar kun je de verwachtingen waarmaken? Is het leuk geld? Wellicht niet. De waarheid ligt ergens in het midden.”

“Stel dat we geen subsidies meer verstrekken”

Als Flam3D directeur is Kris Binon de afgelopen jaren een ambassadeur geweest voor de AM-industrie in de Benelux. Ontelbare presentaties heeft hij gegeven. Op de foto zijn laatste als namens Flam3D tijdens het Start to 4D print event.

Hoe zouden we de AM-sector en de implementatie van AM beter kunnen ondersteunen?

Kris Binon: “Stel dat we geen subsidies meer verstrekken, geen controlerende instanties meer nodig hebben en de vrijgekomen middelen voor de helft inzetten in onderwijs en de helft in belastingverlaging. Wat zou het effect dan zijn? Het doel dat de overheid nastreeft, is de economie aanzwengelen. Hoe lukt dat het beste? Daar zal toch wel onderzoek naar zijn gedaan. Als aangetoond is dat projectwerk het beste is, prima, maar leg het uit. Nu leidt het allemaal af van onze core business. En tot gesubsidieerde concurrentie. Ik pleit dus voor evidence-based beleid inzake overheidssteun. Overheden zouden meer met garantiestellingen moeten werken. Verzeker bijvoorbeeld 65% van het kapitaal, dan gaan investeerders en banken sneller mee. Het heeft te maken met voorzichtigheid. Financieringstrajecten moeten vlotter gaan. Je hebt een aanjager nodig, een regisseur die met de banken gaat praten.”

Vorig jaar is een aanvraag bij het Nederlandse Groeifonds afgewezen. Een gemiste kans?

Kris Binon: “Ik heb de eerste aanvraag nooit gelezen. Ik ben er pas betrokken bij geraakt toen het afgewezen was. Er wordt nog altijd gewerkt aan een nationale agenda. Ik vind dat AM zelf geloofwaardigheid moet opbouwen en voldoende argumenten moet aandragen en gewicht in de schaal leggen. Dat kunnen we in de Benelux. Iedereen ziet het belang in, dus ik denk dat we de overheid wel overtuigd krijgen, een aanvraag zal zeker niet op voorhand worden afgewezen. Maar laten we allemaal een beetje tijd vrij maken en daarvan één regisseur benoemen die deze kar trekt.”

Tijdens je presentatie op Formnext 2022 heb je gepleit voor meer samenwerking in de AM-sector. Vind je dat bedrijven te zeer op hun eigen taartpunt gefocust zijn en niet beseffen dat als we samen de taart groter maken, hun taartpunt ook groter wordt? 

Kris Binon: “3D printen wordt een technologie as such. Nu hebben we nog nood aan groeifondsplannen maar binnen 10 jaar wordt het een onderdeel van een plan voor de medische sector, of de luchtvaart. Daar is niks mis mee.”

Flam3D slaat een nieuwe koers in. Waarom nu?

Kris Binon: “De outreach functie blijft behouden maar wordt iets kleiner. We zien dat kennisdisseminatie meer gebeurt via anderen, dan moet je je eigen inspanningen terugschroeven. Flam3D gaat daarom meer investeren in onderwijs, veiligheid, gezondheid en circulariteit omdat deze vier thema’s voor de lange termijn het meest interessant zijn voor de AM-sector.”

“In 2D printen staat cost per part centraal. Dat heeft de 3D-print wereld ook nodig.”

Je stapt over van een VZW naar een beursgenoteerd bedrijf, de Hybrid Software Group, om daar een 3D print business van de grond te trekken. Wat doet dit bedrijf precies?

Kris Binon: “Hun software en elektronica worden gebruikt in het industrieel (2D-)printen en beslaat alles vanaf het design tot aan het aansturen van de inkjetsystemen. Hybrid Software Group is uniek want niemand heeft deze hele sequentie in handen. De groep ziet dat er momenteel veel gebeurt rond de inkjettechnologie, de binder jetting systemen; dezelfde technologie als voor verpakkingen. In 2D printen staat cost per part centraal, en de 2D-print sector heeft al decennia ervaring met industriële opschaling. Dat heeft de 3D-print wereld ook nodig.”

Wordt het een nieuwe printerfabrikant?

Kris Binon: “Nee. Het gaat echt om de software en het aansturen van de printkoppen. Ze hebben al meerdere systemen verkocht die de printkoppen van verschillende BJ-systemen aansturen. Met de software kan de productiviteit omhoog en de kostprijs per onderdeel omlaag. We gaan nu eerst analyseren waar de meeste potentiële toegevoegde waarde zit.”

Weer een pioniersrol?

Kris Binon: “Inderdaad vergelijkbaar met hoe ik bij Flam3D startte. Je kent het einddoel, please go ahead en zoek het uit.”

Met als verschil dat Flam3D een VZW was en je nu in een onderneming aan de slag gaat die aan de beurs genoteerd is.

Kris Binon: “Het merendeel van de aandelen is in privé handen, dat is toch anders. Ze hebben er de tijd voor uitgetrokken. Het gaat eerst geld kosten maar we vertrouwen dat er iets uit gaat komen.”

Dus op tijd als over een poosje de early majority begint met 3D printen?
Kris Binon: “3D printen is inderdaad in een vliegwielfase terecht gekomen. We zitten tegen de early majority aan. 16% van de maakindustrie 3D print, dat is een relevante maatstaf. Met ups-and-downs zijn we in zeven jaar een flinke stap verder gekomen. Als we nog eens zeven jaar verder zijn, dan passen de maakindustrie en ook andere industrieën additive manufacturing toe. Het past in het tijdperk.”

Back to top button