3D printmarkt

Flam3D: grote rol in internationaal positioneren 3D print ecosysteem

Structurele partner FIT is erkenning en opportuniteit voor Flam3D

SIM-Flanders / Flam3D is officieel toegetreden tot de groep structurele partners van Flanders Investment & Trade. Met een 21-koppig partnerteam breekt FIT een lans voor meer internationalisering, groei en welvaart. Samen met deze partners zal FIT de bijgewerkte strategie van Vlaanderen Versnelt uitwerken. Flam3D krijgt een leidende rol in het stimuleren van internationale samenwerking.


Kris Binon, directeur van Flam3D, is blij met het partnerschap. “Het is voor Flam3D een erkenning van onze jarenlange inzet voor de internationalisatie van het 3D-print ecosysteem. We zijn echt trots op dit officieel partnerschap.” Hij ziet de officiële aanstelling als een grote kans om het 3D print ecosysteem verder internationaal op de kaart te zetten en extra business te genereren.

SIM-Flanders / Flam3D een van de 21 structurele partners van Flanders Investment & Trade

De officiële ondertekening van het partnersschap van SIM / Flam3D. Wegens quarantaine is er geen foto met Flam3D op de ondertekeningsceremonie.

Nieuw strategisch plan

Vlaanderen  Versnelt  is de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie. Sinds 2016 coördineert Flanders Investment & Trade de uitvoering. In 2022 gaat men aan de slag met de geactualiseerde strategie voor de periode tot 2026. Daarvoor heeft de organisatie een aantal structurele partners om zich heen verzameld, waaronder dus SIM-Flanders met als belangrijke afdeling Flam3D. Tot de partners behoren onder meer sectorfederaties en clusters, maar ook bilaterale Kamers van Koophandel, ondernemersorganisaties, incubatoren enzovoort. Elk van hen spitst zich toe op essentiële thema’s voor de internationalisering van Vlaanderen. Inhoudelijk sluiten ze bovendien aan bij de strategische kerndomeinen van ‘Vlaanderen Versnelt!’.

De Vlaamse economie en bedrijfswereld internationaal doen scoren voor meer economische groei, welvaart, veerkracht en jobs.

Internationaal scoren

“Met deze 21 organisaties als structurele partners brengt Flanders Investment & Trade voor de volgende vijf jaar een ambitieus team bij elkaar”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Zo vloeien diverse kennis- en expertisedomeinen samen met een glashelder, gezamenlijk doel voor ogen: de Vlaamse economie en bedrijfswereld internationaal doen scoren voor meer economische groei, welvaart, veerkracht en jobs. Dat internationalisering een essentiële pijler is voor de socio-economische veerkracht van onze regio staat dan ook buiten kijf. Zowel de Vlaamse export als buitenlandse investeringen speelden de voorbije maanden immers een cruciale rol in de relance post-corona.”

Back to top button