Top story

Welke killer app zet additive manufacturing in hightech in gang?

Waarom blijft het aantal 3D metaalprinters in de Benelux achter?

Welke killer applicatie gaat het additive manufacturing vliegwiel in de high-tech toeleveringsindustrie in beweging brengen? Zo’n toepassing ontbreekt tot nog toe. “Elke nieuwe technologie heeft zo’n killerapplicatie nodig. In onze sector is de businesscase niet helder. Of we krijgen deze niet goed uitgelegd”, zegt Edward Voncken, CEO van KMWE Group.


Hij was onlangs een van de deelnemers aan een discussie over het opschalen van additive manufacturing in de hightech toeleverketens in de Benelux. Samen met André Gaalman, voorzitter FPT-VIMAG, Kris Binon, directeur Flam3D, Philippe Reinders Folmer, directeur Renishaw Benelux en Rein van der Mast, onderzoeksleider 3DPrinten in Metalen bij Fontys Hogescholen, ging Edward Voncken in discussie over de vraag waarom er in de Benelux zo weinig AM-systemen voor metaal staan.

Nieuwe technologie vergt nu eenmaal tijd

Fontys Objexlab
Op de Brainport Industries Campus krijgt additive manufacturing steeds meer aandacht. Fontys heeft er zowel de Renishaw RenAm 500S metaalprinter staan als de CEAD AM Flexbot.

Wat remt de toepassing af?

André Gaalman denkt dat we te gehaast zijn. “Een nieuwe industrietak die ontstaat, heeft tijd nodig.” Rein van der Mast ziet een belemmering in het gegeven dat “veel producten moeten voldoen aan eisen die ooit zijn opgesteld in relatie tot de toen gangbare vervaardigingstechnieken. Zoiets laat zich niet zo makkelijk omzetten.” Toch zijn er andere sectoren die wel een killer applicatie hebben ontdekt. De medische industrie bijvoorbeeld. Edward Voncken: “Daar print men een product dat beter is dan het bestaande.” Kris Binon denkt dat de killer app’s er wel al zijn. “Maar mensen zien ze niet door de complexiteit. En OEM’ers hebben meer tijd nodig om alles om te schakelen.” Philippe Reinders Folmer van Renishaw heeft het idee dat er méér gebeurt dan we in het daglicht zien. “De ontwikkeling van industriële AM-componenten voor de hightech- en halfgeleiderindustrie speelt zich waarschijnlijk nog onder het maaiveld af.”

Er zijn al best veel bedrijven bezig aan het onderzoeken hoe ze met metaalprinters in de toekomst kunnen produceren

André Gaalman, FPT-VIMAG

Het belang van ketensamenwerking

Wellicht de belangrijkste conclusie van de discussie is dat er veel meer in ketens gedacht moet worden. Additive manufacturing is een technologie die juist ketensamenwerking vereist. Edward Voncken: “Om de voordelen van 3D printen te kunnen benutten, moet dit vanaf het begin in het ontwerp worden meegenomen. Daarnaast moeten wij het over total cost of ownership hebben.” Hij ziet overigens in de toenemende aandacht in de industrie voor duurzaamheid een kans voor additive manufacturing. De co2 footprint van transport gaat een grotere rol spelen. De samenleving moet bewuster omgaan met materialen. De AM-markt groeit dus stilaan naar volwassenheid toe? André Gaalman: “Bij kunststoffen zie je al de eerste volume toepassingen. Er zijn nu ook al best veel bedrijven bezig aan het onderzoeken hoe ze met metaalprinters in de toekomst kunnen produceren.”

Het volledige artikel over deze discussie kun je lezen in de december editie van 3D Print magazine.

Foto: van links naar rechts Kris Binon, Philippe Reinders Folmer, André Gaalman, Edward Voncken en Rein van der Mast.

Back to top button