3D printmarkt

CECIMO-onderzoek: bijna alle lichten op groen voor AM

Resultaten herfst enquête tonen breed gedragen optimisme

De AM-orders in de luchtvaartindustrie zijn weer terug op het groeipad. De grote nieuwkomer is de automotive industrie. Hier rekent 37% van de Europese bedrijven meer orders te plaatsen als het om additive manufacturing gaat. Over alle sectoren heen rekent 45% de komende zes maanden méér aan AM-orders te plaatsen, tegenover slechts 15% die een terggang ziet. Dat concludeert CECIMO op basis van de resultaten van de herfst enquête.


CECIMO, de Europese koelorganisatie van werktuigmachinebouwers en het AM-ecosysteem, heeft voor de derde keer het halfjaarlijks onderzoek gedaan. Europese 3D printbedrijven – zowel dienstverleners, aanbieders van machines en materialen én additief geproduceerde componenten – is gevraagd of ze een toename of een afname van orders et cetera verwachten Deze twee gegevens worden van elkaar afgetrokken, wat een positieve belans oplevert of een negatieve.

Luchtvaart en automobielindustrie runner up komende maanden

De luchtvaartindustrie is weer terug op het groeipad.

Medische industrie blijft sterkste groeier

Opvallend in de resultaten van het derde onderzoek is dat heel veel signalen voor additive manufacturing op groen zijn gesprongen, als ze dat al niet stonden. Misschien wel het meest zeggend onderwerp in het onderzoek is de business trend. De medische sector blijft de meest krachtige als het om additive manufacturing gaat. 82% van de deelnemers rekent er op komend half jaar verder te groeien. Opvallend is het resultaat in de luchtvaartindustrie. Eind 2020 voorspelden de luchtvaartbedrijven nog een krimp van 30% te verwachten wat additive manufacturing orders betreft. Na neutrale verwachting in het voorjaar is de sector nu duidelijk begonnen met ene inhaalslag: 24% rekent op groei in het komend half jaar. In de automobielindustrie neemt dat percentage toe van 17% in het voorjaar tot 37% nu. CECIMO zegt in een toelichting dat dit enerzijds komt door het herstel van de sector, anderzijds doordat de huidige onderbrekingen van de supply chain additive manufacturing in de kaart speelt. Na de medische industrie blijft de machinebouw de sector met de tweede sterkste groeiverwachtingen.

Metalen en kunststoffen voorop

Bij de materialen speelt de muziek met name bij de metalen en kunststoffen. Bij metaal verwacht 73% van de deelnemers groei. De twee voorgaande onderzoeken lieten veel lagere percentages zien (44% respectievelijk 40%). Bij kunststoffen is de groep die denkt te groeien, 55% van het geheel. De bedrijven actief in keramische materialen rekenen op 9% groei, die in composieten op 7%.

Sterke groei binnen Europa

De groei zal vooral uit de binnenlandse afzetmarkten komen. Het aantal bedrijven dat méér orders verwacht overtreft in elk van de vier categorieën de cijfers van in het voorjaar. Bij AM-diensten ligt dit het hoogste met 79%, gevolgd door materialen (72%) en AM-onderdelen (72%) en AM-machines (48%). Ook de verwachtingen over de export nemen toe. “Uiteraard heeft de pandemie gezorgd voor een sterke vraag naar AM-producten en -diensten, en veel organisaties hebben zich tot 3D-printen gewend om gaten in de toeleveringsketen te dichten. Groei-indicaties in deze sectoren weerspiegelen dan ook een sterk netwerk van AM-dienstverleners en AM-product/onderdelenproducenten in Europa, die sterke orders verwachten van zowel binnenlandse en buitenlandse markten”, aldus de toelichting op de cijfers door CECIMO. Met name de aanbieders van AM-machines en diensten rekenen op groei.

De groeiverwachtingen in de verschillende deelmarkten.

En hoe zit het met investeringen?

Betekent dit ook voor de leveranciers van AM-systemen en materialen dat er méér geïnvesteerd gaat worden? CECIMO durft op basis van de resultaten wel de conclusie te trekken dat bedrijven overwegen om te investeren in additive manufacturing. 33% van de deelnemers zegt komende zes maanden investeringen in AM te overwegen. Slechts 5% verwacht lagere investeringen.

De medische industrie blijft de sterkste groei tonen. Onder andere de tandtechnische sector investeert in 3D printen, zoals uit deze casestudy in Nederland blijkt.

Het volledige onderzoek door CECIMO kun je hier downloaden. En op 7 december organiseert CECIMO ’s ochtends de 72 editie van AMEC, dit keer met eerst een paneldiscussie met deelnemers uit de Europese politiek en daarna een industriepanel. Deelname is gratis.

Back to top button