software

Encompass geeft inzicht in geschiktheid design voor AM

3D metaalprinten moet nog altijd uit de startblokken komen, ook al zijn er tientallen voorbeelden van business cases die de inzet van AM rechtvaardigen. De grote doorbraak laat nog op zich wachten. Welke rol kan software spelen in de bredere inzet van additive manufacturing?

 

Een grote rol, bleek op de International Conference on Additive Manufacturing tijdens de EMO in Hannover. Een aantal partijen heeft een digitaal model ontwikkeld dat beslissingen in het AM-proces ondersteunt. Is dit de oplossing?

Europese projectpartners verhogen productiviteit AM-keten met holistische benadering

Zonder specifiek voor 3D metaalprinten te ontwerpen, blijven de mogelijkheden van de technologie onbenut en zal het vaak moeilijk zijn de business case achter een toepassing rond te krijgen. Maar de kennis van ontwerpen voor additive manufacturing is nog beperkt. Niet alleen als het om de specifieke mogelijkheden gaat, vooral ook als het er op aankomt een model te maken dat goed printbaar is. Een aantal onderzoeksinstellingen en bedrijven heeft in het Europees Encompass project een decision support systeem ontwikkeld dat ontwerpers kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hoeverre hun designs goed zijn om te 3D printen.

Harrison Raybould van het MTC gaf de deelnemers aan de AM conferentie op de EMO alvast een preview van de uitkomsten van het Encompass project.

Automatisch verbeteringen voor AM-model

Harrison Raybould, een van de onderzoekers die vanuit het MTC in het Verenigd Koninkrijk aan dit project meewerkt, schetste in Hannover in grote lijnen hoe dit model werkt. De design engineer geeft de eisen aan het deel in, laadt het CAD-model dat hij heeft en de software vergelijkt dit met de design rules voor additive manufacturing. Het systeem geeft dan verbeteringen aan, om het model verder aan te passen zodat het beter geproduceerd kan worden op een laser poederbedmachine. “Ontwerpers kunnen zo al vroeg in het proces controleren hoever het ontwerp geschikt is voor additive manufacturing en vandaar uit verder gaan verbeteren”, zegt Raybould.

Applicatie-ontwikkeling versnellen

Uiteindelijk, als het ontwerp goed is, kunnen vanuit het nieuwe systeem automatisch de procesdata worden vastgelegd voor de 3D metaalprinter. Op deze manier kan het proces om onderdelen te gaan printen versneld worden. Software zoals men die in Encompass ontwikkelt, moet voor een toename van de productiviteit in het AM-proces zorgen. De projectpartners kiezen voor een holistische aanpak. Hierin verschillen ze van fabrikanten, die vaak inzetten op meer lasers om de productiviteit te verbeteren. De projectpartners denken dat een ondersteunend beslissysteem tot een veel kortere doorlooptijd van design tot product zal leiden. Dat komt omdat ook post processing wordt meegenomen in het beslismodel.

Resultaten eind dit jaar verwacht

Het Europese Encompass project wordt gedragen door een groot aantal partijen. Altair en Renishaw zijn verantwoordelijk voor de inbreng van de ontwerpregels, terwijl Altair eveneens de basis voor de software heeft gebouwd. De definitieve resultaten van dit project worden eind dit jaar verwacht.


Foto: niet alleen meer lasers zijn de oplossing voor een hogere productiviteit, zoals op de foto in de Renishaw SLM printer. In het Encompass project wordt dit onderwerp holistisch benaderd.


Back to top button