3D printmarkt

Corona lockdowns oorzaak faillisement Mark3D Benelux

Sterk teruglopende omzet

De Covid19 lockdowns hebben het faillissement van Mark3D Benelux ingeluid. Dat schrijft althans de curator in het eerste faillissementsverslag. Volgens de directie van Mark3D Benelux hebben deze lockdowns ertoe geleid dat de interesse in de 3D printers sterk is teruggelopen.


Vorige maand is het faillissement uitgesproken over Mark3D Benelux, een van de dealers voor Markforged in de Benelux. Het faillissement is uitgesproken kort na het verlenen van uitstel van betaling omdat er geen zicht was op een doorstart. In het verslag schrijft de curator, dat de kans op een eventuele doorslag nihil is.

Op afstand verkopen lastig

Uit het verslag blijkt dat Mark3D Benelux de eerste drie jaren met verlies heeft gedraaid. De omzet groeide van 2018 tot 2020 met zo’n 45% naar € 727.591 in 2020, waarbij het verlies afnam tot net geen € 7.000. Over 2021 worden geen cijfers gemeld. De jaarrekening over 2020 is de laatste die bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd (afgelopen mei). In het verslag staat dat het bestuur van Mark3D Benelux de Covid19 crisis als de oorzaak van het faillissement ziet. Door de lockdowns en andere maatregelen waren vaak geen één op één bezoeken met potentiële klanten mogelijk. ‘Op afstand was dat volgens het bestuur veel lastiger te realiseren en waren nieuwe klanten niet tot nauwelijks bereid tot aankopen.’ Dit heeft geleid tot teruglopende verkopen en dito omzet. De curator doet op dit punt verder onderzoek.

Schuld

De curator verwacht het faillissement relatief eenvoudig af te kunnen wikkelen. Momenteel wordt vooral gekeken hoe de vorderingen op debiteuren geïncasseerd kunnen worden. De debiteurenportefeuille is substantieel, aldus het verslag. Hier staan de vorderingen van de crediteuren tegenover die ruim € 318.000 bedragen. Daarnaast staat er nog een rekening open bij de fiscus (€ 12.773). Tot nog toe is ruim € 68.000 beschikbaar voor de crediteuren.  

Back to top button