3D printmarktApplications

Markt voor 3D geprinte implantaten gezonde groeimarkt

De markt voor 3D geprinte orthopedische implantaten zal tot 2026 gemiddeld zo’n 5,9% per jaar groeien. Deze stabiele groei is toe te schrijven aan meerdere factoren, waaronder een bredere FDA-goedkeuring voor 3D geprinte implantaten alsook de betere resultaten bij de patiënt, die stilaan zichtbaar worden.

 

Deze voorspelling komt van FutureWise Market Research. Het onderzoeksbureau heeft de wereldwijde markt voor additief vervaardigde orthopedische implantaten in kaart gebracht. Niet alleen wordt in de studie naar regionale trends gekeken, ook de verschillende type orthopedische implantaten worden belicht alsook zowel kunststof als metaal.

FutureWise Market Research voorspelt 5,9% jaarlijkse groei tot 2026

 

Positieve houding FDA

De onderzoekers van FutureWise Market Research bestempelen 3D printen als een winstgevende activiteit in het brede veld van zorgtechnologie. De belangrijkste factoren voor de groei met jaarlijks 5,9% zijn de toename van orthopedische aandoeningen en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën. Met name noemen de onderzoekers de ontwikkeling van 3D metaalprinttechnologie, maar ook de toename van robottechnologie voor orthopedische operaties speelt 3D printen in de kaart. Ook wijzen ze op de zogenaamde 510(k) voorlopige goedkeuringen van de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration). Hiermee geeft de FDA al een voorlopige toestemming voor bijvoorbeeld implantaten omdat is bewezen dat ze minstens zo goed zijn als huidige alternatieven.

 

Goede resultaten bij patiënten

Een andere factor die het gebruik van 3D geprinte orthopedische implantaten positief beïnvloedt, is een recente publicatie van The National Pharmaceutical Princing Authority in de VS. NNPA toont zich een pleitbezorger van meer onderzoek naar additief vervaardigde implantaten omdat de eerste resultaten over de kwaliteit ervan veelbelovend zijn. Zo wijzen de onderzoekers op een studie onder patiënten met twee orthopedische implantaten, beide 3D geprint. Onderzoeken tonen aan dat deze patiënten op zijn minst 3 jaar geen problemen met de implantaten ervaren.

 

Begeleiding medische teams moet beter; kosten te hoog

De onderzoekers van FutureWise Market Research plaatsen in hun rapport ook enkele kritische opmerkingen. Ondanks dat 3D geprinte implantaten bijna perfect zijn, zijn ze vaak erg duur. Het verlagen van de kosten voor knie- heup- en schouderimplantaten moet dan ook bovenaan de agenda blijven staan. Daarnaast merken ze op dat slechts weinig partijen in deze markt voldoende ondersteuning bieden aan de chirurgische teams bij het gebruik van gepersonaliseerde implantaten. De implantaten en de chirurgische hulpmiddelen moeten correct gebruikt worden om zeker te zijn van de goede resultaten van het 3D geprint implantaat. Hier is dus nog werk aan de winkel voor de verkopers van deze implantaten.

 

Komt er doorbraak voor polymeren?

Qua materiaal zal de groei grotendeels gedomineerd worden door het metaalsegment, aangezien titanium het primaire materiaal blijft voor de implantaten voor de knieën, de heupen, de wervelkolom, enzovoort. De nieuwere 3D-printtechnologieën vergemakkelijken het innovatieve gebruik van polymeren en bioactieve materialen. FutureWise Market Research verwacht dat deze nieuwe technieken tot een doorbraak van polymeren als materiaal voor de implantaten kunnen leiden.

Meer informatie over het onderzoeksrapport vind je hier

FOTO: 3D geprinte heupimplantaten door Trumpf


Back to top button