Top story

Deze vier thema’s bepalen volgens Materialise de AM-industrie in 2023

Alle thema’s gerelateerd aan de stap naar decentrale productie

Materialise kijkt traditiegetrouw rond de jaarwisseling vooruit naar de trens die we komend jaar gaan zien in additive manufacturing. Slimme gedecentraliseerde productie staat op nummer 1. Hiervoor zijn data en automatisering nodig, net als het verlagen van de kosten. Deze vier thema’s zullen dit jaar de ontwikkelingen in de AM-industrie domineren, aldus Materialise.


Drie jaar geleden sprak Materialise oprichter en CEO Fried Vancraen aan de vooravond van 2020 over thema’s als duurzaamheid en risicobeheersing die in 2020 en daarna zouden domineren in de AM-industrie. Duurzaamheid speelt nog steeds; maar hoe graag de sector het ook wil, aantonen dat 3D printen een duurzamere productietechniek is dan andere, blijkt lastiger dan destijds wellicht gedacht.

Decentrale productie vergt een omslag in het denken; meer lange termijn denken

Materialise oprichter en CEO opende in 2022 officieel 3D Production Days in Eindhoven.

Risicobeheersing en Covid19

Met de risicobeheersing had Vancraen eind 2019 een schot in de roos, niet wetende dat een paar maanden later de wereld in lockdown zou gaan en 3D printen als oplossing om supply chain risico’s af te dekken, bovenaan de agenda van menig CEO stond. Zijn voorspelling voor de eerste trend in de AM-industrie van dit jaar sluit aan op die van enkele jaren geleden: gedecentraliseerde productie. Het Materialise-team noemt factoren als de Covid-pandemie, het groeiend bewustzijn over verduurzaming en de geopolitieke spanningen die maakbedrijven aanzetten tot het heroverwegen van bestaande supply chains en productietechnieken. Digitale productietechnieken vormen het fundament onder kleinschaligere productielocaties, dichterbij de klanten.

With smart, digital technologies like 3D printing, manufacturers can make the shift to operating through multiple smaller-scale production sites that sit closer to their customers.

Omslag naar lange termijn denken

Dit vergt wel een omslag in het denken. Weg van het zoeken naar korte termijn oplossingen, vaak de basis onder huidige succesverhalen over gedecentraliseerde productie en meer zoeken naar lange termijn oplossingen. Voor welke producten levert 3D printen vanuit supply chain efficiency en duurzaamheidsoogpunt de meeste waarde op? Materialise geeft CNH, de fabrikant van landbouwmachines, als voorbeeld van een bedrijf dat nadenkt over de strategische inzet van additive manufacturing om toeleveringsketens meer kosteneffectief te maken. Het potentieel is groot, ook in andere sectoren.

In the end, smart Distributed Manufacturing, enabled by 3D printing and when done strategically, can be a successful strategy in its own right, rather than an ad hoc response to problems with global supply chains.

Kosten in de AM-industrie moeten omlaag

Kosten van 3D printen moeten omlaag

Het team van Materialise dat de trends definieert, is zich er echter bewust van dat gedecentraliseerde productie nooit volledig zal doorbreken als de kosten van 3D printen hoog blijven. Zelfs als je weet dat 3D printen draait om toegevoegde waarde die je op allerlei manieren kunt realiseren, denk aan gewichtsbesparing, betere prestaties en supply chain efficiency; zelfs dan moet het printproces zelf kosten-efficiënt zijn. Hier haalt Materialise zaken aan als software en data. Software zorgt voor een efficiëntere build en helpt het printproces te optimaliseren om het efficiënter en beter herhaalbaar te maken. Het verbeteren van de kwaliteit is eveneens nodig om de kosten omlaag te brengen, met name het automatiseren van kwaliteitscontrole. Maar er is meer nodig om de kosten te reduceren, vindt ‘s werelds grootste AM-bedrijf.

3D printing continues to transform the factory floor as companies increasingly turn to the technology for large-scale production. But to accelerate this adoption, our industry will have to make extra efforts to reduce the cost of 3D printing.

Automatisering van de AM workflow

En dat vraagt bijvoorbeeld voor het automatiseren van de workflow in de AM-industrie en niet alleen het proces. Niet alleen nodig om de kosten – van het vele handwerk – te verminderen; ook omdat gekwalificeerde medewerkers steeds lastiger te vinden zijn. Uit een recent onderzoek van Materialise blijkt dat het aannemen van medewerkers met de juiste ervaring topprioriteit is bij de meeste bedrijven in de 3D printindustrie. Als je dan praat over het opschalen van de AM-productie naar miljoenen stuks, is automatisering onmisbaar. Daar gaat software opnieuw een rol bij spelen, maar op een andere manier dan tot nog toe, aldus Materialise. Het automatiseren van de afzonderlijke stappen in het proces maakt plaats voor het automatiseren van de hele workflow. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de medische industrie, als die meer gepersonaliseerde 3D geprinte oplossingen wil inzetten.,

The promise of large-scale, industrial 3D printing requires us to automate each process but also the flow between them. This is what we call workflow automation.

Data beveiliging en -integriteit

Platformen gaan daar een rol in spelen. Materialise heeft eind vorig jaar niet voor niks het Amerikaanse platform Link3D overgenomen. Daarmee komt de vierde en laatste trend voor 2023 en daarna in beeld: data beveiliging en -integriteit. Zeker als je naar gedecentraliseerde productiemodellen gaat, met AM-faciliteiten verspreid over meerdere locaties wordt het beveiligen van data absolute topprioriteit .

A smart production process ensures that all 3D-printed components have the same quality, no matter where they are produced. Creating such a process is complex and time-consuming, but it allows companies to leap ahead of the competition. That’s why, in addition to data security, data integrity is becoming top of mind for companies that embrace digital manufacturing.

Back to top button