Top story

3D Systems CEO: AM staat op de drempel van de productieomgeving

Op lange termijn zal de industriële AM-markt waarschijnlijk de meeste kansen bieden

Jeffrey Graves, CEO van 3D Systems, denkt dat de AM-industrie op een omslagpunt is aangekomen. “Ik haat het om het woord omslagpunt te gebruiken, het wordt gewoon te veel gebruikt. Maar ik denk wel dat we op de drempel staan van een brede acceptatie van additive manufacturing in echte productieomgevingen”, zei Graves tijdens de 24e Needham Virtual Growth Conference. In zijn presentatie ging hij ook in op de overname van Oqton en de vraag of AM-systemen open moeten gaan voor materialen van derden.


De CEO van 3D Systems denkt dat drie ontwikkelingen hier specifiek een rol bij spelen. Allereerst zijn de printsystemen robuuster geworden. “Je kunt ze nu in fabrieken plaatsen.” Daarnaast is de software zodanig geëvolueerd dat je geen ingenieur meer nodig hebt om de apparatuur te bedienen. “Het is meer geautomatiseerd dan vroeger.” De derde reden is dat de materialen beter geschikt zijn voor industriële toepassingen.

Lees hier wat Ric Fulop van Desktop Metal zei tijdens de Needham conferentie

Jeff Graves
CEO en President van 3D Systems Jeff Graves/

AM-industrie kan 15% per jaar gaan groeien

Is dit het vertrekpunt voor een onstuimige groei? Jeffrey Graves denkt dat als je optismisch inschat, dubbelcijferige groei mogelijk moet zijn. “Ik ben geneigd om het gemiddelde te nemen en te zeggen dat ‘mid-tens’ een aardige schatting is, als je onze interne planning wilt kennen.” Een procent of 15 dus. In elk geval ruim boven de 10%. Niet alleen de AM-industrie is daar klaar voor, ook de markt, denkt Jeffrey Graves.

Ik denk dat er te veel angst is voor open systemen

Korte termijn de zorg, lange termijn de industrie

Ook hij ziet de medische industrie, in de breedste betekenis, als een van de aantrekkelijke groeimarkten. Op lange termijn biedt echter de industriële markt meer kansen. 3D printen verbetert de patiëntenzorg, vermindert de tijd die patiënten moeten doorbrengen in ziekenhuizen en daardoor de kans op infecties. “Ik denk dat de gezondheidszorg er sneller voor open staat. In de industrie en vooral in de veeleisende markten, zoals de ruimtevaart en andere, worden voorzichtiger stappen gezet. Maar ik denk dat op lange termijn de industriële opportuniteit waarschijnlijk groter is.” 3D Systems investeert in beide sectoren. Graves noemt ook de dentale industrie als een kansrijke op korte termijn.

Op langere termijn zal de industriële markt meer kansen bieden, verwacht 3D Systems CEO Jeffrey Graves.

Industrie zoekt extra meerwaarde

Jeffrey Graves verwacht dat de industriële markt voor additive manufacturing waarschijnlijk groot zal worden. Op termijn ziet hij hier meer opportuniteiten dan in de medische. Maar het is geen gemakkelijker markt momenteel. “Je moet een beetje selectiever zijn in waar je denkt dat additive manufacturing echt goed voor is. Het moet de klant speciale waarde opleveren.” Bij 3D Systems heeft men de focus verlegd, weg van de grote volumes in standaard auto’s en zware industriële appratuur naar satellieten en raketten, meer nog dan de luchtvaart in zijn algemeenheid. Jeffrey Graves: “De luchtvaartindustrie kan een grote business worden. In de automobielsector zijn er een paar speciale toepassingen onder de motorkap voor speciale materialen die ons bevallen. Echt veeleisende toepassingen, maar niet zozeer algemene onderdelen.” Graves is wel optimistisch over het elektrificeren van de mobiliteit. Dit dwingt de ontwikkelaars van EV’s om lichter te construeren. “Dat leent zich goed voor additive manufacturing. Dus EV’s, daar zijn we erg enthousiast over. Structurele onderdelen in elektrische voertuigen zouden een goede business kunnen zijn.” Tot slot noemt hij nog de gietindustrie waar hij kansen ziet en de halfgeleidermarkt. “Zeer gespecialiseerde, hoogwaardige apparatuur, die enorm kan profiteren van AM.”

Lees hier meer over de AM-systemen van 3D Systems bij hightech toeleverancier Wilting

Materialen: teveel angst voor open systemen

Een interessant discussiepunt dat tijdens de Needham conferentie werd aangesneden, is de vraag of 3D printerfabrikanten hun systemen moeten openstellen voor materialen van derden. Jeffrey Graves denkt dat de angst hiervoor te groot is. “Ik denk dat er te veel angst is voor open systemen.” Voor veel fabrikanten, ook 3D Systems, is de inkomstenstroom uit deze materialen aantrekkelijk. En hij ziet ook wel een natuurlijke koppeling tussen de hardware en het materiaal. Materiaal en printproces zijn nauw verweven met elkaar. Hoewel hij wel verwacht dat er meer openheid zal komen, denkt hij niet dat de printerfabrikanten zich hier teveel zorgen over moeten maken. “De meeste klanten niet zullen willen investeren in de tijd om concurrerend materiaal te gebruiken, tenzij het om zeer grote hoeveelheden gaat. Het vergt veel zwaar werk. En als je de beste bent in de materialen, win je de business toch wel.”

Overname Oqton

3D Systems heeft verleden jaar de van oorsprong Belgische software-ontwikkelaar Oqton overgenomen. Bij deze acquisitie kondigde Jeffrey Graves aan dat het MES-platform van Oqton open blijft voor andere fabrikanten. Tijdens de investeringsconferentie zei Graves verbaasd te zijn over het grote aantal partijen dat bezig is met software-ontwikkeling voor 3D printen. Hij denkt dat dit tot op zekere hoogte zelfs de acceptatie van additive manufacturing afremt. “Klanten willen niet veel verschillende softwareplatforms leren, vooral niet in productieomgevingen. Dus ik denk dat we onszelf als industrie en iedereen die software ontwikkelt een slechte dienst hebben bewezen.” Voor 3D Systems was het de keus ofwel miljoenen investeren in de ontwikkeling van een eigen MES-platform en enkele jaren vertraging oplopen of een partij overnemen en openstellen voor de hele industrie, zodat iedereen de software kan verkopen. Graves is overtuigd dat uiteindelijk de hele AM-industrie zal profiteren van het open platform.

Back to top button