3D printmarkt

Lancering 3D Print Atlas voor Nederland

Nederland krijgt binnenkort een 3D Print Atlas. Hierin vind je, naast inspirerende cases, concrete kennis en een overzicht van service providers, machineleveranciers en kennisinstellingen en organisaties die nu al actief zijn op het gebied van 3D printen. De doorzoekbare lijst van meer dan 1200 bedrijven die zich bezig houden met 3D printen of 3D scannen wordt gratis ter beschikking gesteld.

 

Presentatie op T&U Manifestatie Nevat en 3D print event Teqnow

De belangrijkste aanleidingen voor de 3D print Atlas zijn de algemene onbekendheid met de nieuwe technologie, onwetendheid wat al elders is ontwikkeld of welk probleem een ander al eens heeft opgelost.. De initiatiefnemers, onder andere het ministerie van Economische Zaken en vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen, komen uit alle geledingen van de sector, hetgeen de breed gevoelde noodzaak voor een 3D Print Atlas onderstreept.

 

Hele waardeketen in kaart gebracht

“We merkten dat in de praktijk vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden, dat bedrijven niet weten wat er speelt, of waar men terecht kan voor outsourcing als het om 3D printen gaat”, zo somt Thijs van Hasselt nog enkele andere redenen op waarom de initiatiefnemers denken dat de 3D Print Atlas hard nodig is. Thijs werkt bij Berenschot aan het project. Hij bestempelt het eindresultaat als een soort interactieve Gouden Gids inclusief inspirerende cases, exclusief gericht op de Nederlandse 3D printmarkt. In de database staan inmiddels meer dan 1200 bedrijven die ofwel zelf 3D printen, zich met 3D scannen bezig houden of op een andere manier actief zijn in deze nieuwe bedrijfstak. Alle plekken in de 3D waardeketen worden ingevuld met concrete bedrijfsgegevens. Wie bijvoorbeeld 3D printwerk wil uitbesteden, kan straks aan de hand van een beperkt aantal criteria snel mogelijke service providers vinden. Alle bedrijven krijgen – gratis – een profiel toegewezen. “We willen hen triggeren dit profiel zelf aan te vullen en te verdiepen”, licht Thijs van Hasselt toe. De initiatiefnemers willen de 3D Print Atlas laagdrempelig houden. Daarom zijn de profielen gratis en kunnen de bedrijven gegevens zelf aanpassen. Het platform moet zichzelf in stand gaan houden. Na de lancering wordt het beheer overdragen aan een onafhankelijke partij, daarvoor worden de gesprekken nu gevoerd.

 

Impuls voor de sector

Behalve dit overzicht van bedrijven die actief zijn in deze industrie, presenteren kennisinstellingen zich en worden inspirerende praktijkcases getoond. De initiatiefnemers hopen daarmee de sector in Nederland een impuls te geven. Nederland loopt namelijk qua investeringen in 3D technologie achter ten opzichte van met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In die landen investeert de maakindustrie momenteel méér in 3D technologie dan hier. Thijs van Hasselt: “We horen van bedrijven dat ze het met name lastig vinden om potentiële klanten te vinden en samen met hen de voordelen van de technologie te ontdekken. Het is voor veel mensen nog niet duidelijk wat je ermee kunt.” Dat moet de 3D Print Atlas oplossen. Daarom wordt door de brancheorganisaties en de regionale onwikkelingsbedrijven de kennis van de sector via het online platform beschikbaar gesteld aan hun leden.

 

Lancering bij Nevat en Teqnow

De presentatie van de Beta-versie van de 3D Print Atlas vindt op 1 oktober plaats tijdens de Dag van Innovatie bij de KvK’s in Rotterdam, Deventer, Amsterdam, Eindhoven, en Groningen. Een week later, op 7 oktober, is de officiële lancering tijdens de T&U Manifestatie van de Nevat. Een dag daarna wordt de 3D Print Atlas gepresenteerd tijdens het Teqnow 3D print event in Nieuwegein. Onno Ponfoort van Berenschot presenteert de atlas en zal de aanwezigen meteen oproepen de atlas te benutten en aan te vullen. Dat kan via hun smartphone of via de laptop, Daarna is de website toegankelijk voor iedereen.

Naast het ministerie van Economische Zaken en de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen (LIOF, NOM, BOM, OostNv en InnovationQuarter) staan ook organisaties als TNO, Koninklijke Metaalunie, Nevat, FME Kamer van Koophandel, NRK, TU Eindhoven, Berenschot Assembl3D en ABN aan de wieg van dit initiatief. Ook bedrijven zoals Ulimaker, 3D Hubs en Leapfrog ondersteunen het initiatief.

 

Back to top button