3D printmarkt

3D printmarkt verdubbeld tot € 100 miljoen, maar Nederland nog geen 3D printland

De omzet van de Nederlandse 3D printindustrie is in twee jaar tijd verdubbeld. De sector kent een aantal spelers die wereldwijd faam hebben gemaakt en mee voorop lopen. Toch is er méér nodig om van Nederland een 3D printland te maken. Dat concluderen ABN Amro en Berenschot in een nieuwe studie naar de Nederlandse 3D printmarkt. De resultaten worden vandaag op RapidPro gepresenteerd.

 

ABN Amro en Berenschot brengen 3D printmarkt in kaart

Berenschot en ABN Amro hebben opnieuw de Nederlandse markt voor 3D printen in kaart gebracht. Ze schatten dat er vorig jaar in totaliteit 100 miljoen euro werd omgezet met 3D printen. Een verdubbeling ten opzichte van 2014. Dit jaar zien ze de markt doorgroeien naar 120 miljoen euro. Cijfers zijn mede gebaseerd op de online database van 3D-Print Atlas. Het cijfer weerspiegelt de totale waardeketen, dus ook de omzet bij filamentproducenten en 3D print servicebedrijven.

 

 

Hardware bepaalt meer dan helft 3D print waardeketen

De onderzoekers hebben een schatting gemaakt van de opbouw van de waardeketen. De toegevoegde waarde is overigens iets groter omdat ze 3D printen voor eigen gebruik in bedrijven, zoals voor R&D, niet hebben meegenomen. Het grootste aandeel in de waardeketen heeft de verkoop van de 3D printers: vorig jaar 55 miljoen euro. Met 3D geprinte producten werd nog eens 26 miljoen euro omzet gegenereerd. Materialen zijn een goede derde met 9 miljoen euro. Nabewerken en testen, reparatie en onderhoud en recycling zijn elk goed voor 1 miljoen euro. De hele dienstverlening rond 3D printen voegt al 6,5 miljoen euro waarde toe.

 

Gebruik desktopprinters blijft groeien

De onderzoekers zien drie opvallende ontwikkelingen. Allereerst blijft de verkoop van desktopprinters stijgen. Deze worden steeds vaker door het MKB ingezet. ABN Amro en Berenschot schatten in dat de Nederlandse markt voor desktopprinters vorig jaar een waarde had van 3 miljoen euro. Jaarlijks worden er 2000 desktopprinters in Nederland verkocht. Het gros van de in Nederland gemaakte 3D desktopprinters wordt geëxporteerd. In dit segment zit Nederland internationaal in de kopgroep.

 

donkervoor
De interesse voor metaalprinten neemt versneld toe. Op RapidPro toont NLR deze 3D geprinte fusee voor een Donkervoort.

Metaalprinten wordt goedkoper

De tweede conclusie is dat de aandacht voor metaalprinten groeit, niet alleen bij de maakindustrie, ook bij traditionele machinebouwers. De toegenomen aandacht bij de machinebouwers zal volgens het rapport ertoe leiden dat metaalprinters onder de € 100.000 euro op de markt gaan komen. Deze laatste verwachting wordt op RapidPro al ingevuld. ABN Amro en Berenschot denken dat er in Nederland een kleine 100 industriële 3D printers staan, waaronder 40 metaalprinters. Ze horen wel van de gesprekspartners dat de uitrol van industrieel 3D printen nog steeds moeilijk is. De meeste printers in de FabLabs en Makerspaces draaien deels nog op rijkssubsidies of regionale ontwikkelingsgelden.

 

Grondstoffen blijven achter

De derde conclusie die de onderzoekers trekken is dat de grondstoffenleveranciers, vooral filamentproducenten, qua innovatie flinke stappen zetten. Nederlandse bedrijven blijven op dit punt echter iets achter. Ook zien ze dat veel printerfabrikanten het traditionele model van koppelverkoop los laten en hun systemen open stellen voor materialen van derden. Nederland neemt wereldwijd een leidende positie in als het gaat om recycled filament.

 

3devo
Nederland is koploper in recycling van 3D print materialen. Op RapidPro toont 3devo de desktop filament extruder die geprinte onderdelen recycleert tot nieuw filament.

 

Investeringen in onderwijs nodig

Waar Nederland eveneens sterk in is, is het ontwikkelen van online platformen. Toch is Nederland nog niet een echt 3D printland, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Daarvoor is méér nodig. Er moet méér geïnvesteerd worden in onderwijs dat zich specifiek richt op 3D printen. Leren denken in de nieuwe fabricagetechniek is nodig. Daarnaast biedt Nederland nog plaats voor grotere, wellicht industrie-specifieke service providers. Investeren in méér samenwerking tussen bedrijven zou een goede zaak zijn.

 

Back to top button