3D print experts

Nanning de Jong versterkt adviesbureau Berenschot

Nanning de Jong (35) is onlangs bij adviesbureau Berenschot aan de slag gegaan. Als managing consultant houdt Nanning zich onder meer bezig met opdrachten op het terrein van digitale transformaties van (industriële) bedrijven. De digitale transformatie kan bijvoorbeeld vorm krijgen door  de toepassing van additive manufacturing en blockchain technologieën.

 

Nanning de Jong is geen onbekende op het gebied van 3D printen.  Hij is cum laude afgestudeerd in de richting Life Science & Technology aan de TU Delft. Daarna werkte hij onder andere bij Johnson & Johnson en The Bridge business innovators. Later heeft hij onder andere 3Dwergen opgericht. 3Dwergen ontwikkelde innovatieve toepassingen van 3D-printen, met name voor marketingdoeleinden. Bij Berenschot versterkt hij het team rond additive manufacturing. Naast advieswerk voor bedrijven heeft dit team inmiddels ook een aantal algemene projecten rond 3D printen heeft opgezet, zoals de 3D printatlas van Nederland.

Nanning de Jong schreef in 2014 samen met futuroloog Maurits Kreijveld en anderen voor het Rathenau Instituut het boek De Kracht van Platformen. Nanning ging voor dit boek in op de vraag hoe 3D-printen de maakindustrie kan veranderen. Volgens hem zit het disruptieve, het ontwrichtende van 3D-printen zit niet zozeer in de technologie zelf, maar meer in de manier waarop digitalisering bestaande verdienmodellen en machtsverhoudingen verandert.

LinkedIn profiel Nanning de Jong

 

 

 

Back to top button