3D printmarkt

Flam3D nadert de kaap van 100 leden

Flam3D telt inmiddels 90 leden, waaronder een groeiend aantal Nederlandse bedrijven actief met additive manufacturing. Tegen eind van het jaar zullen dat er waarschijnlijk 100 zijn. Dat heeft Kris Binon, directeur, bekend gemaakt op de ledenvergadering. Komend jaar gaat de brancheorganisatie voor de 3D printindustrie in de Benelux nieuwe initiatieven ontplooien, zoals een proeftuin voor nieuwe business én het ontwikkelen van specifieke verzekeringen, risico-analyses en verkoopvoorwaarden voor de sector.

 

Belangenbehartiger 3D printindustrie krijgt meer armslag in 2019

Flam3D is dit jaar flink gegroeid. En die groei houdt nog wel aan, denkt Kris Binon. In 2019 verwacht hij dat Flam3D zonder meer doorgroeit naar zo’n 110 tot 120 leden. “We moeten realistisch blijven: we moeten onze leden wel voldoende return on investment kunnen blijven geven”, zei hij op de ledenvergadering bij Kamp C in Westerlo, het centrum voor duurzaam bouwen in De Kempen waar komend jaar het eerste Belgische huis wordt geprint.

 

Integratie in SIM innovatiecluster

De organisatie is nu officieel opgegaan in SIM, het innovatiecluster voor materialen, een van de zes Vlaamse innovatieclusters. Flam3D gaat binnen SIM verder als een special interest group, met een eigen naam, een eigen identiteit én met meer armslag. De integratie van Flam3D in SIM, is voor het cluster aanleiding om méér activiteiten te ontplooien in de richting van materialenonderzoek specifiek voor additive manufacturing. Binnen het STREAM-consortium (structural engineering materials through AM) lopen verschillende projecten; een daarvan richt zich op 3D metaalprinten van klasse 2 componenten voor de luchtvaartindustrie, dus toepassingen buiten het vliegtuiginterieur. Kris Binon ziet voor Flam3D onder andere een rol weggelegd voor matchmaking tussen ideeën in de 3D printindustrie en het aanbod van SIM. “We kijken hierbij ook naar interregionale samenwerking en wat er samen met Nederland mogelijk is.”

 

Leden gebruiken netwerkrol van Flam3D volop

Een enquête onder de huidige leden van Flam3D wijst uit dat ze tevreden tot zeer tevreden zijn over de activiteiten die de organisatie tot nog toe ontplooit. De cijfers tonen aan dat de interne netwerkfunctie van Flam3D belangrijk is. Iets meer dan de helft zegt via het ledennetwerk nieuwe business te hebben binnengehaald. Ruim een op de drie werkt op een andere manier samen met Flam3D-leden. “Dit moeten we blijven doen, maar we willen nog meer leden aan de juiste potentiële klanten of leveranciers koppelen”, zo opperde Kris Binon. Daarom wil men in 2019 vier concrete businesscases oppakken samen met een aantal leden. Verder denkt men aan proeftuinen rond concrete vragen van externe partijen. Leden kunnen daar dan op intekenen. “Zo willen we een consortium bouwen rond specifieke vragen.”

 

Onderdeel van de bijeenkomst voor de leden van Flam3D was een matchmaking event. Vraag en aanbod tussen de Flam3D leden werd samengebracht.

 

Bedrijfsmatige ondersteuning AM-bedrijven

Een tweede project waar Flam3D achter de schermen al langer aan werkt is het ontwikkelen van een aantal specifieke instrumenten die de ondernemers in de 3D printindustrie in hun bedrijfsvoering ondersteunen. Denk hierbij aan specifieke verkoopvoorwaarden, een risico-analyse en specifieke verzekeringen, afgestemd op de risico’s die 3D printen met zich meebrengt.

RapidPro en Machineering

Flam3D presenteert zich in maart op RapidPro. Momenteel wordt een plan uitgewerkt om Belgische bezoekers de kans te geven met de bus de beurs in Veldhoven te bezoeken. Enkele weken later organiseert Flam3D op Machineering in Brussel de 3D printactiviteiten. Hier kunnen bedrijven hun concrete werkstukken of ideeën voorleggen aan AM-experts om antwoord te krijgen of iets printbaar is en of het zinvol is AM in te zetten.

 

De leden gebruiken Flam3D nadrukkelijk ook om onderling te netwerken.

 

Back to top button