Technology

Trumpf ziet 3D metaalprinten op drempel volwassenheid

Als je 3D metaalprinten vergelijkt met de ontwikkeling van een mens, staat de tiener op de drempel van volwassenheid. Dat schrijft Thomas Fehn directeur Additive Manufacturing bij Trumpf in de nieuwste editie van Laser Community, het Trumpf magazine over trends in de photonische industrie. Hij geeft een aantal overwegingen mee aan ondernemers die zich afvragen of ze moeten instappen en waar ze op moeten letten als ze investeren in additive manufacturing.

 

Thomas Fehn, AM-directeur Trumpf: DED en binder jetting interessant

Ook in deze editie staat Trumpf uitvoerig stil bij de ontwikkelingen op het vlak van 3D metaalprinten. Hoewel er AM-technologie nog volop in ontwikkeling is, zijn er volgens Thomas Fehn industriële sectoren waar de technologie al wordt ingezet. Lucht- en ruimtevaart is zo’n pionier. Daar zijn de kinderziektes verholpen. Fehn merkt dat nu ook ondernemers uit andere sectoren zich afvragen of ze nu moeten instappen, voordat de concurrentie het doet.

 

Trumpf AM

3D metaalprinten trekt ook de aandacht van andere sectoren dan de medische- en de luchtvaartindustrie, waar de techniek al wordt toegepast. (foto: Trumpf)

 

Zin van meerdere lasers

Hij geeft deze ondernemers houvast door een aantal punten op te sommen die van belang zijn bij de afweging in welke machine of technologie je investeert. Het aantal lasers bijvoorbeeld. Trumpf gebruikt er zelf drie in de industriële TruPrint 5000. In een eerder artikel zette de machinebouwer al uiteen dat meer lasers niet automatisch een lagere kostprijs per product betekent. Thomas Fehn herhaalt dit nog eens. Als de lasers te ver uit elkaar staan en ze overlappen elkaar niet, ontstaat het risico om werkstukken die op bepaalde punten niet homogeen zijn. Zijn belangrijkste conclusie: een productieve 3D machine herken je niet aan het aantal laserbronnen maar aan het totale concept.

 

Wel of geen hybridemachine

Thomas Fehn haalt de discussie aan of je nu een all-in-one machine moet kopen (3D printen en nabewerken) of met losse machines moet werken. Toegegeven: het artikel is natuurlijk gekleurd door het portfolio van Trumpf op AM-vlak. Thomas Fehn heeft wel een punt als hij zegt dat de dure geïntegreerde freesunit in zo’n gecombineerde bewerkingsmachines wel eens een halve dag niet gebruikt wordt, wachtend op de laser. Fehn vindt het bewerkingstempo van de laser en de andere technieken nog te ver uiteen liggen om de technieken in een machine te integreren.

 

Trumpf 3D print

De productiviteit wordt vooral bepaald door het totale proces, niet enkel door het aantal lasers.

 

Totale AM-proces bepaalt de productiviteit

Een terecht punt dat de Trumpf AM-directeur aanhaalt, is dat je verder moet kijken dan de bouwkamer van een 3D metaalprinter. De productiviteit wordt bepaald door het totale proces. Buildjob voorbereiden, werkstuk uitnemen, poeder verwijderen, support verwijderen et cetera. Een gesloten poederhandlingsysteem is niet alleen een factor die de productiviteit positief beïnvloedt maar ook de arbeidsomstandigheden en veiligheid ten goede komt. Nieuwe software is een andere trend.

 

Leren in 3D te denken

De belangrijkste overwegingen die Thomas Fehn de ondernemers meegeeft, hebben eigenlijk twee punten waar Trumpf minder invloed op heeft. Allereerst is dat leren in 3D te denken. Het tweede punt is de ontwikkeling van nieuwe, functionele materialen die verder gaan dan metaal. Wat de ideeën betreft: Thomas Fehn ziet hierin de grootste uitdaging voor 3D printen. Constructeurs moeten hun oude denkbeelden loslaten. Je kunt wel ‘om de hoek boren’. Je kunt een holle ruimte ‘gieten’. Hij verwacht dat de ontwerp- en simulatiesoftware specifiek voor AM de toepassing van 3D printen een impuls gaat geven.

 

truPrint 1000

Trumpf AM-directeur Fehn ziet veel kansen voor de DED-technologie omwille van de materiaal veelvoud.

 

Waarom DED en binder jetting zo interessant zijn

Zijn opmerkingen over de materialen zijn interessant. Allereerst zegt Thomas Fehn dat de materiaal veelvoud de Directed Energy Deposition (3D cladden) en binder jetting technieken een voorsprong geeft. Volgens hem is dit aspect lange tijd onderbelicht gebleven. Daarnaast wijst hij op het groeiend aantal materialen die je  alleen nog met 3D printen kunt verwerken. Bijvoorbeeld speciale legeringen die extreem goed buigbaar zijn. Ook functionele materialen komen eraan. Metallisch glas bijvoorbeeld. Of nieuwe keramische poeders. De AM-ontwikkelaars staan op het punt om ook deze de nieuwste generatie poeders economisch te gaan 3D printen.

Via deze link kun je het magazine downloaden (even naar beneden scrollen)

 

Back to top button