3D printmarkt

CECIMO waarschuwt nadat EP resolutie over 3D printen aanneemt

CECIMO dringt er bij de beleidsmakers van de Europese Unie op aan om nadrukkelijk onderscheid te maken tussen 3D printen in een B2B-omgeving en voor consumenten. Doordat het Europees Parlement namelijk een resolutie over intellectueel eigendom en civiele aansprakelijkheid heeft aangenomen, dreigt alles over één kam te worden geschoren. CECIMO vreest dat dit negatieve uitwerkingen zal hebben op de ontwikkeling van 3D printen in Europa.

 

Europees Parlement wil onderzoek naar regelgeving rond aansprakelijkheid en IP bij 3D printen

Het Europees Parlement heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen, die de Europese Commissie oproept de IP en aansprakelijkheidswetgeving omtrent 3D printen te heroverwegen. CECIMO, de Europese koepelorganisatie van werktuigmachinebouwers, waarschuwde onlangs al voor deze resolutie.

 

Blij met de erkenning

Op zichzelf is de brancheorganisatie blij met de erkenning voor 3D printen die uit de resolutie spreekt. Ze bevestigt de voordelen voor de economie en de samenleving. Het is eveneens een bevestiging dat 3D printen in verschillende sectoren geaccepteerd is en dat er nieuwe regelgeving nodig is. Maar, de oproep in de resolutie gaat volledig voorbij aan de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor innovatie zowel als de economische consequenties. Een heffingstelsel voor copyright op 3D geprinten componenten betekent een economische verspilling, die gevolgen heeft voor de ontwikkeling van 3D printen in Europa.

 

Wat wil het Europees Parlement eigenlijk?

Een van de overwegingen die het parlement de Europese Commissie namelijk meegeeft, is of er wellicht op elk 3D geprint product een waarschuwing moet komen om intellectueel eigendom te respecteren. Ook wil men betere data encryptie om illegaal 3D printen te voorkomen. In de motie wordt zelfs aangegeven dat eventueel nader onderzoek nodig is naar een beveiligde database van versleutelde en beschermde files. En dat 3D printers voorzien moeten worden van software of hardware die het illegaal 3D printen van files onmogelijk maakt. Ook platforms zouden deze tool moeten integreren. Wel wordt in de motie nog opgemerkt dat al deze maatregelen niet tot kosten gerelateerde effecten mogen leiden.

 

Ontluikende markt wordt in de kiem gesmoord

Het Europees Parlement heeft al eerder in een motie de commissie opgeroepen civiele aansprakelijkheidsissues aan te pakken. Nu roept men de commissie op duidelijk in kaart te brengen welke verantwoordelijkheden de verschillende partijen in de 3D printketen hebben. CECIMO vreest dat het kind met het badwater wordt weggegooid en dat de ontluikende markt voor 3D printen in de kiem wordt gesmoord door regelgeving. In veel B2B sectoren gelden er al veel regels rond de toepassing van 3D printen. Zijn deze niet genoeg? CECIMO denkt dat de huidige regelgeving omtrent aansprakelijkheid en IP goed past in het Europese 3D printlandschap. Die boodschap zal CECIMO komende maanden blijven uitstralen richting de commissie die nu binnen drie maanden een reactie moet geven.

 

Back to top button