3D printmarkt

Industriële 3D printmarkt blijft groeien

Het eerste kwartaal van 2018 laat een rommelig beeld zien als het om verkoopaantallen van 3D printers gaat. Die conclusie kun je trekken op basis van de recente marktcijfers die marktonderzoekbureau Context heeft bekend gemaakt. De beide hoogste prijssegmenten, design en industrial, laten echter een gezonde groei van 20% zien.

 

Verkopen personal en professional segment zakken in

Het industriële en het design segment blijft zich ook dit jaar positief ontwikkelen. Hiertoe rekenen de marktanalisten alle 3D printers, zowel voor metaal als kunststof, die meer dan $ 20K (design) en $ 100k (industrial). Hier zijn de verkopen met 20 procent gegroeid in het eerste kwartaal vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Context noemt in de rapportage dat vooral HP, Carbon en 3D Systems zeer goede verkoopresultaten laten zien als het om kunststoffen gaat. Aan de metaalkant zijn het de bekende spelers zoals EOS, GE Additive, SLM Solutions, 3D Systems en Renishaw die goede groeicijfers laten zien. Dat zijn momenteel de marktleiders in het segment 3D metaalprinten.

 

 

Eerste daling in jaren

Voor het eerst sinds jaren zijn er 3% minder 3D printers verkocht in het laagste prijssegment (tot $ 2.500). Dat melden de onderzoekers van Context. Ze rekenen daarbij het aantal verkochte printers. De krimp is misschien verrassend, de afzwakking van de groei is al in het tweede kwartaal vorig jaar begonnen (zie grafiek). Verrassend genoeg heeft het professionele segment (tussen $ 2.500 en $20.000) het nog slechter gedaan. Hier nam het aantal af met liefst 21% op jaarbasis. Vorig jaar was dit segment nog de kartrekker met een groei van 117%. Chris Connery, vice president, denkt dat het een eenmalige gebeurtenis is en ziet hier geen trend in. “Verkopende partijen zoals 3D Systems herwinnen aandacht voor dit segment. Daarnaast zien méér en méér eindmarkten dit als een afzonderlijke categorie.” 3D Systems is recent bijvoorbeeld gestart met de verkoop van de FabPro 1000, een SLA-printer voor nog geen € 4.300.

 

HP jest Fusion

HP is een van de snelle groeiers momenteel.

 

Zorgen om laagste marktsegment

Connery maakt zich meer zorgen over het laagste prijssegment, de personal 3D printers. Het valt hem vooral op dat de laatste kwartalen amper nog interessante innovaties in dit segment worden aangeboden via crowdfunding websites als Indiegogo en Kickstarter. Dat is jarenlang het domein geweest waar startups in dit segment hun nieuwe machines presenteerden. “Dat resulteert in minder en minder succesvolle campagnes.” Voor de markt als geheel heeft dit amper gevolgen, 69% van de totale omzet die met verkopen van 3D printers wordt gemaakt wereldwijd, komt voor rekening van de industriële machines.

Lees ook de marktanalyse in het 3D Print magazine van juli 2018

Back to top button