Technology

Europees Parlement wil dat EC juridische kant 3D printen onderzoekt

Het Europees Parlement (EP) buigt zich momenteel over de vraag of bestaande wet- en regelgeving rond IP en productaansprakelijkheid nog wel voldoen in het 3D printtijdperk. Het parlement wil de Europese Commissie aansporen om de juridische kwesties te onderzoeken. Het initiatief komt van het Franse Europees parlementslid Joëlle Bergeron en wordt inmiddels gesteund door de juridische commissie van het EP.

 

Parlementsleden willen duidelijkere regels rond IP en productaansprakelijkheid

Het juridisch comité wijst op een aantal punten waar de bestaande regelgeving tekort kan schieten. Allereerst is dat het intellectueel eigendom van een ontwerp of product. Hoewel juristen aangeven dat 3D printen het intellectueel eigendom niet fundamenteel verandert en geen inbreuk doet op eigendomsrechten, wijzen deze experts er wel op dat het creëren van een file voor de 3D printer ook als ‘werk’ gezien zou kunnen worden. In dat geval zou je ook dit moeten kunnen beschermen met copyright. Met name speelt dit op de internetplatformen waar 3D modellen worden verhandeld of uitgewisseld.

 

Legaal kunnen 3D printen

Joëlle Bergeron zegt in een interview op de website van het Europees Parlement hierover: “Het aantal mensen dat werk, dat door intellectuele eigendomsrechten beschermd wordt op 3D-platformen voor bestandsuitwisseling, namaakt, is laag. Er is momenteel vooral een risico op namaak in het geval van kunstwerken, maar we moeten rekening houden met toekomstige auteursrechtproblemen als 3D-printen op industriële schaal wordt gebruikt.” Zij pleit daarom voor een legaal aanbod van 3D printmodellen, zodat de consument kan 3D printen zonder de wet te overtreden en de ontwikkelaar toch krijgt waar hij recht op heeft.

 

Complexe aansprakelijkheid

Het tweede punt, aansprakelijkheid, is waarschijnlijk complexer. Jurisprudentie over aansprakelijkheid voor 3D geprinte producten ontbreekt. Is het 3D printservicebedrijf aansprakelijk? De fabrikant van de 3D printer of de software? Of de maker van het product? De complexiteit van de totale supply chain maakt het nog eens extra moeilijk. Ook hier moet naar gekeken worden voordat 3D printen de vlucht gaat nemen die menigeen voorspelt. “Voor fabrikanten is het niet duidelijk waar ze rekening mee moeten houden en wat ze kunnen verwachten. Daarom is het aan de EP-leden om de Europese Commissie aan te moedigen deze juridische kwesties van dichtbij te bekijken”, aldus Joëlle Bergeron.

 

Oproep aan Europese Commissie

In de oproep waar het Europees Parlement over stemt, wordt eveneens aan de Europese Commissie gevraagd om duidelijk aan te geven welke verantwoordelijkheid elke partijen in de hele 3D printketen draagt.

 

Back to top button