Top story

Castor analyseert 30.000 onderdelen: 10% direct printbaar

Kostenbesparingen voor het oprapen als er meer kennis komt van DfAM

Van de 30.000 onderdelen die gebruikers de afgelopen jaren hebben geupload naar het Castor platform, is slechts 10% direct printbaar, zowel in technische als  financiële zin. Van de 90% resterende onderdelen, kan 60% noch technisch noch economisch geprint worden. Ze leveren geen goede businesscase op. Dat betekent dat er desondanks nog een enorm groot potentieel bestaat voor additive manufacturing.


Tot die conclusie komt Castor, de Israëlische software-ontwikkelaar die een online applicatie heeft ontwikkeld om snel te identificeren of een 3D model geschikt is om te printen in een specifiek materiaal en of het financieel zinvol is. Daarbij vergelijkt Castor de resultaten met CNC verspanen of spuitgieten. Sinds de lancering van het platform in 2019 zijn zo’n 30.000 onderdelen of samenstellingen door de software geanalyseerd. De software kan duizenden onderdelen gelijktijdig analyseren.

Isräelische software-ontwikkelaar ziet relatief weinig technische belemmeringen om 3D modellen niet te printen

Bron: Castor

Aandeel direct printbaar zal toenemen

Castor verwacht dat het percentage van 10% van de ontwerpen die direct geprint kan worden, zonder aanpassingen, zal toenemen naarmate Design for AM kennis meer verspreid wordt. De resultaten van hun analyse onderstrepen de bewering die Terry Wohlers onlangs deed, namelijk dat additive manufacturing sneller en verder kan groeien als méér engineers beter zouden weten hoe de mogelijkheden van additive manufacturing maximaal uit te buiten.

Beperkt aantal technische belemmeringen

Een opvallend gegeven uit de analyseresultaten is namelijk dat de technische belemmeringen om te kunnen 3D printen relatief beperkt zijn. Echt niet-te-3D-printen kan bijvoorbeeld het geval zijn als geen enkel AM-materiaal geschikt is (2,1% van alle onderzochte producten); wanddikten die dunner zijn dan met de printer mogelijk is en die niet aangepast kunnen worden (1,8%); onmogelijk het onderdeel stabiel te positioneren (0,7%) en simpelweg te groot (0,4%). Dat valt dus mee: de meeste onderdelen kunnen dan ook met enkele aanpassingen wel geprint worden.

Massaproductie en 3D printen

Waarom is dan 60% van de 90%, dus nog iets meer dan de helft van alle files niet printbaar? De Israëlische softwareontwikkelaar noemt als belangrijkste reden (voor 33 tot 66% van de producten) dat het om off the shelf onderdelen gaat.  Massaproducten, die je nooit kosteneffectief kunt 3D printen. Boutjes en moertjes 3D printen heeft weinig zin; deze producten worden met bestaande technieken zo goedkoop geproduceerd dat 3D printen er nooit tegenop kan.

Kostenbesparingen voor het oprapen

De resultaten geven ook aan waarom het belangrijker is de aandacht te richten op de onderdelen die, soms met kleine aanpassingen, wel printbaar zijn. Want gemiddeld leiden deze onderdelen tot een kostenbesparing van 20% vergeleken met traditionele productiemethoden. Dit hoeft overigens niet altijd een direct lagere kostprijs te zijn. Het gaat om het totale plaatje. In het trendrapport schrijft Castor hierover:

Break-even-punt in de kosten is vaak niet zo belangrijk als breakeven-punt in de tijd, vooral in perioden van verstoorde supply chains

De besparingen per aantal producten per batch afgezet tegen andere maaktechnieken (bron Castor)

Uitbreiding van aantal zinvolle cases

Zo’n 7,5% van de onderdelen die je kunt printen zorgen voor een gewichtsbesparing in de toepassing, tot wel 50%, zonder dat de integriteit van de samenstelling er onder leidt. Ook dat kan een reden zijn om te 3D printen. Castor ziet in gebrek aan kennis van DfAM een van de grote belemmeringen voor een brede doorbraak van additive manufacturing. Buit je de voordelen van 3D printen uit, dan zorgt de technologie ervoor dat producten sneller op de markt komen; lichter zijn, minder assemblage vergen. Naarmate de industrie zich ontwikkelt, zal DfAM-kennis een grotere rol spelen in het leveren van besparingen aan fabrikanten doorhet uitbreiden van gebruikscases waarin AM zinvol is, aldus een van de conclusies in het trendrapport.

Kostenbesparingen zijn variabel

Inzicht in de dynamiek van AM is een sleutelfactor bij het nemen van productiebeslissingen ovr een zinvolle toepassing van additive manufacturing of een winstgevende productie. De kostenbesparingen lopen uiteen. Naarmate de batchgrootte kleiner is, is de besparing hoger. Castor schat deze op basis van de analyse tussen de honderden tot duizenden dollars kostenbesparing per productierun voor de kleine batches tot tientallen dollars bij de grotere anatalloen. Bij metaal AM is de potentiële kostenbesparing vergeleken met aluminium gieten of CNC-bewerken fors groter.

Back to top button