3D printmarktTechnology

Agoria: AM wordt voor tot 30% van productiebedrijven noodzakelijk

Het aantal banen in de Belgische AM-sector zal komende vijf jaren minstens verdubbelen tot 3.000. Dat verwacht Agoria, dat de Belgische AM-sector heeft onderzocht. Een belangrijkere conclusie is wellicht dat voor 20 tot 30 procent van de productiebedrijven 3D printen niet alleen een kans is, maar zelfs een noodzaak om op internationaal niveau concurrerend te blijven. Anders kunnen ze de internationale aansluiting in de digitalisering wel eens mislopen.

Agoria heeft samen met Sirris en PwC onderzocht of het Belgische AM-ecosysteem zijn voortrekkersrol zal behouden en AM verder zal industrialiseren. Het idee achter deze studie is méér bewustzijn te creëren over de mogelijkheden van additive manufacturing voor de Belgische industrie en het ecosysteem aan te zetten tot actie. Behalve deskresearch en interviews met Belgische AM-experts, hebben de initiatiefnemers ook een online-onderzoek uitgevoerd onder 95 spelers in de hele AM-waardeketen.

3D printen wordt banenmotor

3D printen wordt voor tot wel 30% van de productiebedrijven belangrijk om concurrerend te blijven, verwacht Agoria.

Helft van AM-bedrijven verwacht flinke groei

Van de Belgische AM-bedrijven verwacht de helft dat de omzet komende jaren met meer dan 10% gaat groeien. Dat schept de kans om extra banen te creëren. In eerste instantie gaan de bedrijven uit van 1000 tot 1500 nieuwe banen in de komende drie tot vijf jaar. Begin 2017 telden de bedrijven waar AM de kernactiviteit is 1500 werknemers. Agoria, Sirris en PwC verwachten een verdubbeling van het aantal banen.

Kleine series eindproducten

In het onderzoek is ook gekeken naar de toepassing van 3D printen op korte termijn (3 jaar). Prototyping blijft populair, maar het printen van kleine series eindproducten neemt aan belang toe. Reeksen van minder dan 100 stuks zullen toenemend 3D geprint worden. Designvrijheid geldt daarbij als belangrijkste drijfveer volgens de deelnemers aan het onderzoek (49%), gevolgd door een kortere doorlooptijd (43%) en personalisatie (41%). Dit laatste speelt onder andere in de gezondheidszorg een belangrijke rol, omdat patiënt specifieke producten mogelijk worden.

Niet overwinnen van obstakels kan tot achterstand in digitale race leiden

Agoria heeft met Sirris en PwC de betekenis van additive manufacturing voor de Belgische industrie onderzocht.

Kennis, gebrek aan vertrouwen en kosten de grote obstakels

Hoewel de kosten van 3D geprinte onderdelen nog steeds vaak hoger zijn, wordt het verschil kleiner als men uitgaat van Total Cost of Ownership. Dat speelt met name bij reserveonderdelen. Als de andere voordelen van AM meewegen, blijkt de voorkeur naar AM uit te gaan. De onderzoekers zien drie belangrijke voordelen van AM voor de industrie: productverbetering; verbeterde klantenreactiviteit en verbetering van interne processen. De grootste obstakels zijn echter gebrek aan kennis van AM; vertrouwen in de technologie en de kosten. Bedrijven blijken moeite te hebben om het mogelijke rendement op een investering in AM goed in te schatten of de volledige businesscase te evalueren. “Als de Belgische maakindustrie deze obstakels niet overwint, lopen we mogelijk de enorme voordelen mis die AM-technologie te bieden heeft. Dat zou ons wellicht een niet in te halen achterstand in de digitale race bezorgen. We zouden niet alleen onze leiderspositie in AM kwijtspelen, maar ook onze productiebedrijven zouden niet meer kunnen concurreren met bedrijven die AM toepassen”, aldus de onderzoekers in het rapport.

Overheid moet ook haar rol pakken

Samenwerken en nu handelen is prioriteit nummer 1, aldus Agoria, Sirris en PwC. De AM-experts moeten de productiebedrijven meer en beter overtuigen welke mogelijkheden en kansen AM biedt. Marc Lamotte, CEO van Agoria, doet bovendien een beroep op de Belgische overheden. “Het is van groot belang dat de autoriteiten zich richten op de opleiding van technici/ operatoren en op de omvorming van ingenieursopleidingen zodat die de nieuwste productietechnologieën behandelen. Overheden kunnen ook het vertrouwen van de klant in AM vergroten door initiatieven op het vlak van kwaliteitsborging en certificatie te ondersteunen.”

FOTO: België heeft een sterk AM-ecosysteem, waaronder bedrijven zoals Twikit die voor BMW-klanten personalisatie van de Mini via 3D printen mogelijk maakt.


Back to top button