Technology

Waarom additive manufacturing op de EMO Hannover 2023 thuis hoort

Exposanten tonen integratie AM in bestaande productieconcepten

Negen exposanten tonen in de Additive Manufacturing Area op de EMO Hannover 2023 hoe AM geïntegreerd kan worden in productieprocessen en hoe de technologie nieuwe productieconcepten mogelijk maakt. “Want de additieve productie heeft veel aanknopingspunten met subtractieve productie”, zegt Markus Heering, de vroegere directeur van de VDMA vakgroep AM, thans directeur van de VDW.


Markus Heering ziet een duidelijke link tussen de mechanische bewerking, eigenlijk het onderwerp van de EMO, en additive manufacturing. Want zeker metalen AM componenten zullen bijna altijd mechanisch nabewerkt moeten worden. Dan pas komen de voordelen echt tot hun recht. Precies deze potentiële meerwaarde wil de EMO de bezoekers duidelijk maken, samen met hoe je AM inpast in de ‘klassieke’ productietechnieken.

Additive Industries een van de negen exposanten in AM Area op EMO Hannover 20203

AM is een belangrijk onderdeel van de productietechnologie aldus Trumpf.

Lagere kostprijs

De exposanten doen dit elk vanuit hun eigen invalshoek. Additive Industries, een van de negen exposanten, toont hoe het automatisering geïntegreerd heeft in de MetalFab2 metaalprinter. “Dat verbetert de kostprijsopbouw van de AM-stukken en biedt nog meer designvrijheid”, zegt Kartik Rao, strategisch marketing manager bij de Nederlandse fabrikant.

Kwaliteitscontrole

Je kunt alles 3D printen, zolang er geen gedegen kwaliteitscontrole is, is additive manufacturing geen volwaardige productietechnologie. “De voordelen kunnen pas benut worden als de vereiste kwaliteit gegarandeerd kan worden”, zegt Andreas Tietz, hoofd verkoop bij Zeiss AM Technology. Ook Zeiss vind je in de AM Area op de EMO, waar het meerdere oplossingen toont voor het analyseren van foutoorzaken en het verbeteren van processen om in te zetten in toekomstige serieproductie met AM.

Grote kunststof delen

Een voorbeeld hoe machinebouwers onderdelen voor omkastingen heel goed kunnen printen met kunststoffen (foto Q.Big.3D)

Machinebouwers kiezen traditioneel nog vaak voor metaal als het om de behuizing van de machines gaat. Het Duitse Q.Big.3D wil de EMO bezoekers overtuigen dat het 3D printen van grote kunststof componenten voor de omkasting van machines voordelen biedt en kwalitatief net zo goed kan. “Onze machines kunnen de grote onderdelen sneller, met meer vormvrijheid, goedkoper en duurzamer produceren dan met conventionele productietechnieken”, zegt Oliver Fritz, directeur.

Toepassingen in stempel- en matrijzenbouw

Trumpf, dat eveneens in de AM Area te vinden is, laat op de EMO onder andere zien hoe de stempel- en matrijzenbouw kan profiteren van de voordelen die additive manufacturing oplevert. Gewichtsbesparing bijvoorbeeld; of fijnmazige koelkanalen in een gereedschap meeprinten voor een nauwkeurigere koeling van het gereedschap. “Op de EMO staat productietechnologie centraal. Additive manufacturing is hier een belangrijk onderdeel van”, zegt Gabriel Pankow van Trumpf Laser- und Systeemtechnik. De laagsgewijze opbouw is een productietechnologie geworden, voegt Markus Heering hier nog aan toe. “De EMO biedt de kans om het grote potentieel ervan te ontdekken.”

EMO Hannover 2023, 18-23 september. De Additive Manufacturing Area vind je in hal 22. Gratis tickets kun je via deze link aanvragen

Back to top button