3D printmarkt

3D Printing Association maakt doorstart vanuit Nederland

De 3D Printing Association gaat zich verder ontwikkelen vanuit Nederland. Lejeune Association Management in Den Haag heeft de organisatie van deze belangenclub voor de 3D print industrie overgenomen. Komende maanden moet de doorstart gestalte gaan krijgen. De 3D Printing Association krijgt dan ook een ledenstructuur.

 

Belangenorganisatie 3D printindustrie maakt werk van ledenstructuur

Nu de ontwikkeling van 3D printen in een stroomversnelling is geraakt, is een belangenorganisatie voor de industrie meer dan ooit noodzakelijk. “Standaardisatie maar ook educatie zijn zo maar twee onderwerpen die belangrijk zijn”, zegt Jules Lejeune, die samen met Astrid Lejeune, Lejeune Association Management leidt. Hier worden al ruim 51 jaar de back-office activiteiten gedaan voor meerdere Europese brancheverenigingen, onder andere in de verpakkingsindustrie en de printindustrie. Sinds kort hoort daar dus ook de 3D Printing Association bij (3DPA). Deze is onlangs overgenomen van de initiatiefnemer, die het tijd vond worden dat de organisatie een nieuwe fase ingaat. Jules Lejeune: “Eind verleden jaar is er een onderzoek gehouden en daaruit kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan een verenigingsstructuur. Daar hebben wij al 51 jaar ervaring mee.”

 

Lejeune
Astrid en Jules Lejeune gaan de 3D Printing Association komende maanden uitbouwen tot een door leden bestuurde branchevereniging voor de Europese 3D printindustrie.

 

Belangen 3D printindustrie behartigen

3DPA richt zich in eerste instantie op de fabrikanten en distributeurs van 3D printers, materiaalproducenten en distributeurs en software-ontwikkelaars. De aanbodzijde van de 3D printmarkt moet gebundeld worden, zodat 3DPA niet alleen het platform wordt waarop de additive manufacturing industrie aan gezamenlijke belangen werkt, maar dat 3DPA ook het eco-systeem vertegenwoordigt als het om wetgeving gaat, bevorderen van bewustzijn van de kansen die 3D printen biedt alsook het stimuleren van scholing. Ook als het om de ontwikkeling van standaarden gaat wil 3DPA een rol namens de industrie spelen. “We willen echter vooral een leden gedreven organisatie zijn”, voegt Astrid Lejeune toe. “De leden moeten voor de inbreng van thema’s die belangrijk zijn zorgen.” Dat is één van de punten die in het onderzoek van verleden jaar sterk naar voren kwam. Zo’n twee derde van de deelnemers gaf toen aan dat een door leden bestuurde associatie, met als missie het promoten, ondersteunen en ontwikkelen van alle aspecten van de 3D printindustrie, de voorkeur heeft.

 

Activiteiten starten begin 2017

Daarom wordt de komende maanden intensief gewerkt aan het versterken van de ledenbasis en de hele structuur van de vereniging. Vooralsnog richt 3DPA zich met name op de Europese markt. Tegen het einde van dit jaar moet de nieuwe structuur van 3DPA klaar zijn, zodat vanaf begin 2017 gestart kan worden met de activiteiten. Meer informatie over het lidmaatschap kun je aanvragen via info@the3dprintingassociation.com of via de website.

 

 

Back to top button