3D printmarkt

World Economic Forum zet belasting op 3D print files op de agenda

De internationale uitwisseling van CAD-data is nog altijd vrijgesteld van belastingheffing, zoals de meeste digitale diensten. In juni 2020 is de volgende senior trade meeting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daar staat het internationaal belasten in de context van de digitale economie op de agenda. Wat zal het effect zijn als virtuele producten, zoals CAD-modellen voor 3D printen, belast gaan worden? Het World Economic Forum zet het deze week in Davos alvast op de agenda.


Wat is de impact op de implementatie van 3D printen als landen belastingen gaan heffen?

De Duitse machinebouwer Schubert biedt internationale klanten 3D printfiles aan voor het 3D printen van inzetstukken voor grijpers. Moet je deze files gaan belasten als ze geëxporteerd worden?

Tot nog toe profiteert additive manufacturing van een afspraak in de WTO die  dateert van 1998. Toen hebben de landen besloten om twee jaar lang belastingen op elektronische verzendingen uit te stellen. Sindsdien is deze termijn telkens opnieuw verlengd. Sommige landen praten echter openlijk over het heffen van belastingen op elektronische diensten. Dat zou invloed kunnen hebben op de snelheid waarmee 3D printen door de wereldwijde maakindustrie geïmplementeerd gaat worden.

Missen landen inkomsten door 3D printen?

Helemaal onlogisch is de gedachte van sommige landen om digitale producten te belasten niet. Als je een fysiek product exporteert, heb je vaak met belastingen te maken. In een distributed manufacturing model zou je deze kunnen omzeilen doordat je dichtbij de eindklant print. Het enige dat je moet doen, is een digitaal bestand naar het andere land sturen. 3D printen kan zo een voordeel opleveren vergeleken met andere productietechnieken. In een rapport dat het WEF heeft opgesteld, wordt desondanks een aantal kanttekeningen bij zo’n belasting gesteld.

Uitstel komt acceptatie 3D printen ten goede

Allereerst denkt het World Economic Forum dat het handhaven van het huidige moratorium de acceptatie van 3D printen ten goede komt. Ondanks de continue groei, is additive manufacturing op dit moment goed voor 0,1% van de totale productie in de wereld. Het gaat dus nog om bescheiden bedragen. Maar als de voorspelde groei inderdaad gerealiseerd wordt, neemt de verleiding toe. Het WEF verwacht dat als landen zo’n belasting op elektronische diensten invoeren, de industrie daar rekening mee houdt in de keuze waar men 3D printactiviteiten opstart. De belasting kan zo een grotere impact hebben dan alleen op de acceptatie van de technologie. Het handhaven van het moratorium vergroot het eerlijke speelveld tussen landen.

Volgen en waardebepaling worden complex

Het WEF heeft nog een ander argument om geen belastingen op e-transmissies te heffen. De controle van deze datastromen is complex en kan zeer kostbaar worden. Een land moet immers in staat zijn digitale stromen te controleren. De vraag is daarnaast of 3D printfiles als een elektronische dienst of als product beschouwd moeten worden. Beschouwt men de files als goederen, dan komt de volgende vraag: hoe bepaal je de waarde? De manier waarop dat nu voor goederen gebeurt, afgesproken binnen de WTO, is bijna niet haalbaar, aldus het WEF. Deze zou namelijk afhangen van het aantal producten dat je in een land gaat 3D printen. Moet je dan met blockchain het gebruik van zo’n 3D print file gaan volgen? Immers: hoe controleer je hoe vaak zo’n file gebruikt wordt?

Is BTW heffing praktischer?

Het World Economic Forum denkt daarom dat het veel praktischer is, als landen al willen heffen, om met een BTW heffing of een sales taks te gaan werken. Dat principe is wereldwijd geaccepteerd. Het WEF wijst er verder op dat sommige landen, waaronder die binnen de Europese Unie, al min of meer voor deze richting kiezen met als doel om tot een gelijke consumptieve belasting te komen tussen de lokale en buitenlandse spelers in de digitale wereld. Hogere handelskosten door een belastingheffing kan de acceptatie van 3D printen echter vertragen.

Het WEF heeft een rapport samengesteld dat als discussiestuk geldt tijdens het komend forum, van 21 tot 24 januari in Davos. Er is ook een whitepaper 3D Printing, a Guide for decisionmakers.

Back to top button