Materials

Titanium spanen vermalen tot AM-poeder

Onderzoekconsortium wil gebruik titanium minder energie-intensief maken

Het verwerken van titanium spanen tot poeder voor additive manufacturing, zorgt voor een verbetering van de duurzaamheid van titanium. De partners in het Eureka project VARETIT willen dit realiseren zonder het titaniumschroot opnieuw te smelten. Het Deens Technologisch Instituut gaat met het poeder 3D metaalprinten.


Titanium heeft de laatste jaren sterk een populariteit gewonnen, niet in de laatste plaats vanwege eigenschappen zoals hoge sterkte en laag gewicht. Het grote nadeel is echter dat het een energie-intensief materiaal is. Niet alleen om het te maken, ook om het te bewerken. Zeker bij onderdelen voor bijvoorbeeld de luchtvaart, wordt vaak tot 90% van het materiaal verspaand. Recycling kan, maar dat vergt opnieuw energie.

Vermalen in plaats van smelten

Precies dit willen de projectpartners in het VARETIT-project aanpakken. Naast het Teknologisk Institut zijn dit Euler3D, de Bühler-groep, Ionics, de CRM-groep, Revatech en Granutools. Zij willen een procedé ontwikkelen om de titanium spanen zonder deze om te smelten te verwerken tot poeder voor AM-systemen. Hiervoor vermalen ze de spanen als eerste stap. De korrels die dit oplevert, worden gecoat om het poeder te beschermen tegen zuurstof. Met dit poeder gaat men vervolgens 3D printen. Dat gebeurt bij het Teknologisk Instituts in Denemarken. Momenteel zitten de onderzoekers nog in de testfase.

3D metaalprinten met titanium minder energie-intensief

“Wij moeten bijvoorbeeld testen of de onderdelen niet te poreus worden en daardoor niet meer dezelfde sterkte hebben. Dus de eerste stap is het printen van een aantal teststukjes en de sterkte ervan te valideren, en daarna proberen we echte onderdelen te printen,” zegt Anders Bæk Hjermitslev, projectleider bij het Deens Technologisch Instituut. Het doel van het VARETIT-project is dan ook aan te tonen dat titaniumschroot wel degelijk kan worden gerecycleerd als poeder voor 3D-printing. “Idealiter zouden we zien dat dit ook in de industrie op grote schaal wordt toegepast zodra het in het project is aangetoond.” De industriële partners testen de door het Deens instituut geprinte onderdelen. Slagen de projectpartners in hun opzet, wordt 3D printen met titanium minder energie-intensief danm tot nog toe. Het onderzoeksproject loopt nog tot medio 2023.

Foto: Deens Technologisch Instituut / Colourbox

Back to top button