Top story

Flam3D: 3D printen gaat voor veel nieuwe jobs zorgen

Onderzoek wijst uit: bedrijfsleven voert investeringen in AM verder op

3D printen is in de Benelux vertrokken voor een aanzienlijke groei. Het bedrijfsleven wil de investeringen in AM-technologie met 23% opvoeren. Dat gaat flink extra werkgelegenheid opleveren. “Dan gaat het al snel om duizenden extra jobs”, zegt Kris Binon, directeur van Flam3D dat eind vorig jaar een groot onderzoek naar 3D printen annex additive manufacturing heeft uitgevoerd.


Flam3D, de brancheorganisatie voor 3D printen in Vlaanderen en Nederland, heeft samen met enkele andere partijen in de maakindustrie, waaronder FPT Vimag en Brainport Eindhoven, eind 2020 een online onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in waar de 3D printindustrie in Vlaanderen en Nederland staat. Qua onderzoek en ontwikkeling en qua octrooien staan de Lage Landen internationaal hoog op de ranglijst. Dat bleek vorig jaar uit het rapport van het Europees Octrooibureau. Maar is de technologie ook al geland in het bedrijfsleven?

Kris Binon (Flam3D): “De markt heeft komende jaren een potentieel van duizenden 3D printers”

Twee op de drie bedrijven is actief met 3D printen, waarvan een deel zowel tooling als eindproducten print. Een voorbeeld hiervan is Eriks (Foto Eriks/Ultimaker)

Twee op drie heeft al ervaring

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 67% al 3 tot 10 jaar ervaring te hebben met 3D printen. 51% hiervan zet de technologie in voor prototyping, vaak in combinatie met andere toepassingen. Zo geeft 46% aan dat ze de technologie (ook) inzet voor de productie van finale stukken. Reserveonderelen worden geprint bij 28% van de respondenten (die actief zijn met 3D printing, vanzelfsprekend). De afgelopen jaren hebben veel bedrijven die in-house 3D printen, geïnvesteerd in de hardware (bijna 80%), gevolgd door de software (iets meer dan de helft). Dat ze de technologie toepassen wil niet zeggen dat er geen knelpunten meer zijn. Wel degelijk, zo geven de deelnemers aan. Interne expertise en kennisgebrek zijn de grootste belemmeringen (45%), gevolgd door de hoge investeringskosten (40%) en gebrek aan een goede businesscase (34%). Opvallend genoeg vindt een groot deel wel van zichzelf voldoende van 3D printen af te weten om beslissingen te kunnen nemen. Kris Binon kan dit wel plaatsen. “Hoewel we door het onderzoek samen met andere organisaties uit te zetten ook mensen van buiten onze sector hebben bereikt, hebben we waarschijnlijk toch vooral met een groep te maken waar een zekere frustratie bestaat omdat hun klanten de businesscase niet zien. Misschien hadden we nog meer de mensen die niet printen moeten verleiden mee te doen aan het onderzoek.”

Deze grafiek geeft de toepassingen van 3D printen weer. Meer dan 50 procent zet dit in voor R&D en prototyping; 25 procent print daadwerkelijk eindproducten in series van 100 tot 1.000 stuks.

Positieve signalen voor de toekomst

Kris Binon vindt het interessanter om via de onderzoeksresultaten vooruit te kijken. En dan ziet hij cijfers die op een positieve ontwikkeling wijzen. Van de 89 bedrijven die zelf 3D printen of dit deels uitbesteden is 60% van plan verder te investeren in hardware. Deze 53 bedrijven geven aan 102 machines te willen kopen. Daarnaast waren er nog 27 bedrijven die hun printwerk helemaal outsourcen of helemaal nog niet bezig zijn met 3D-printing die geantwoord hebben op de vraag of ze gaan investeren in hardware.  Van die 29 bedrijven zijn er 17 die dat inderdaad voorzien; samen goed voor 31 printers in heel wat verschillende technologieën ook. Dat lijkt wellicht weinig; Kris Binon vindt dat echter best veel. “De vragen zijn vooral beantwoord door bedrijven die met 3D printen bezig zijn of er iets mee hebben. Ruim 140 in totaal. Natuurlijk mag je de resultaten niet zomaar extrapoleren, maar deze cijfers geven wel aan dat de markt een potentie heeft van duizenden 3D printers in de komende jaren.” Een markt voor alle type machines, want de technieken waarin ze willen investeren, lopen uiteen van FFF printers (26%), SLS printers (13%), DLP en SLA (17 %) en Multi jet Fusion printers (6%) tot en met hoogwaardige 3D metaalprinters. Opvallend cijfer: 35% van de deelnemers is van plan te investeren in 3D metaalprinttechnologie. Van de bedrijven die momenteel alle 3D printwerk uitbesteden, overweegt 46% om zelf een printer te kopen. Overigens geeft de groep die zelf al 3D print aan iets minder in nieuwe machines te willen investeren, waarschijnlijk omdat ze nog capaciteit hebben.

biobased DLP resin
DLP een een van de printtechnieken waarvoor veel interesse staat. Op de foto een voorbeeld van producten geprint met hars van grotendeels hernieuwbare materialen, een ontwikkeling van GreenPAC en Liqreate.

Investeringen groeien in alle sectoren

Een onderdeel uit het onderzoek dat de optimistische verwachtingen van de Flam3D directeur ondersteunt, is de uitdieping welke sectoren geïnvesteerd hebben in additive manufacturing en welke dat de komende jaren gaan doen. De voorbije vijf jaar zijn het vooral de sectoren medisch, lucht- en ruimtevaart en de 3D print servicebureaus geweest die geïnvesteerd hebben in AM-capaciteit. De luchtvaartindustrie heeft 21% van het totale investeringsbudget hieraan besteed. De medische sector is met 23% van het investeringsbudget dat naar AM gaat, de grootste investeerder in de technologie, afgezien van de 3D print servicebureaus. De deelnemers aan het onderzoek zijn van plan komende jaren zo’n 23% van hun budget méér te investeren in additive manufacturing dan tot nog toe. Alleen bij de luchtvaartindustrie daalt het percentage dat in 3D printen wordt geïnvesteerd iets, net als bij machinebouw en hightech systems (beide -1%). “Maar”, benadrukt Kris Binon, “per saldo gaat men meer investeren.” Hij leest de cijfers als wie eerder al heeft geïnvesteerd, schroeft de bijkomende investeringen iets terug; wie nog niet investeerde, vergroot juist het aandeel van 3D printen in het totale budget. Kris Binon: “23% groei is fantastisch. Als we dat doortrekken naar de hele maakindustrie, hebben we een scenario waar we graag naar uitkijken.”

Dit is een investering die we als maatschappij moeten doen, ze betaalt zich ruimschoots terug.

Duizenden nieuwe jobs dankzij 3D printen

En dat gaat banen opleveren, zo geven de deelnemers zelf aan. 20% van de bedrijven is van plan méér medewerkers voor 3D printen aan te nemen; de nieuwkomers – bedrijven die nu pas beginnen met 3D printen – verwachten dat binnen vijf jaar een op de zeven medewerkers hiermee aan de slag zal zijn. En ook zij verwachten extra mensen hiervoor aan te nemen. Kris Binon: “Dit vertaalt zich bij deze kleine steekproef van een kleine 150 bedrijven al naar 250 extra jobs. Stel dat er 1.000 bedrijven in Vlaanderen en Nederland zijn die méér gaan 3D printen. Dan praat je dus al gauw over 2.500 extra jobs.”

Kris Binon
Kris Binon (Flam3D): investeringen door de overheid in een integrale aanpak om 3D printen breder te verspreiden, betalen zich terug.

Investeringen betalen zich terug

Er liggen dus volop kansen voor de regio om de goede uitgangspositie op het wereldtoneel te behouden en te verankeren. Maar dat betekent wel dat de overheden de sector moeten blijven ondersteunen, bepleit de Flam3D directeur. Er blijft nood aan een geïntegreerde aanpak, van onderwijs dat aandacht aan de technologie besteedt tot en met het overtuigen van wie nog niet print tot en met ondersteuning bij de implementatie. “Dit is een investering die we als maatschappij moeten doen, ze betaalt zich ruimschoots terug. Zo zorg je dat je als economisch geheel innovatief bezig blijft.”

Lees ook dit:

Foto: een van de Nederlandse bedrijven die 3D metaalprinten inzet voor eindonderdelen is Tenderworks, dat luxe overzetboten bouwt voor superjachten. Lees hier waarom Tenderworks 3D print

Back to top button